Alumetal lider branży

Grupa Alumetal to nowoczesny i prężnie rozwijający się producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do największych w Europie i zatrudniający ponad 670 osób.

Wszystko zaczęło się w 2002 roku. Wtedy Alumetal był mało znaczącą Firmą z 1-procentowym udziałem w europejskim rynku producentów powyższych stopów. Następnie, dzięki jasno sprecyzowanej strategii, konsekwentnej jej realizacji, inwestycjom (również budowa nowych zakładów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), pielęgnowaniu przewag konkurencyjnych oraz poprzez zaangażowanie Pracowników, ich doświadczenie, innowacyjność, kreatywność i wspólne działanie ukierunkowane na osiąganie celów, staliśmy się wiodąca firmą w branży, piątą co do wielkości z 6-procentowym udziałem w rynku.

Rozumiemy, że ludzie stanowią o wartości firmy i temu założeniu poświęcona jest polityka personalna Firmy. Świadomość konieczności budowania bardzo dobrej atmosfery pracy wynika bezpośrednio z przyjętego przez Zarząd założenia, iż to Pracownicy są najcenniejszym zasobem oraz siłą napędową funkcjonowania organizacji. Atmosfera zależy od chęci, wysiłku i osobistego zaangażowania każdego, kto podejmuje pracę w Grupie.

Celem polityki personalnej Grupy Alumetal jest zapewnienie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy, w którym każdy z Pracowników ma dostęp do wszystkich narzędzi niezbędnych do jak najlepszego wykonywania swojej pracy, gdzie wyraża się uznanie, docenia się i motywuje Pracowników do zdobywania wiedzy i rozwoju Firmy.

Nasi Pracownicy są specjalistami w dziedzinach, w których pracują i za które są odpowiedzialni. Są przedsiębiorczy, skoncentrowani na wynik, gotowi do podejmowania nowych wyznań. Dążą do kreowania sukcesu we własnej grupie, w interesie Grupy Alumetal jako Firmy międzynarodowej. Osoby zatrudnione w naszej Firmie mają możliwość rozwoju i odkrywania swoich talentów, zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej, w krajowym i międzynarodowym środowisku pracy. Oferujemy atrakcyjne i ambitne stanowiska oraz kompetencje w bezpiecznym środowisku pracy, stwarzające możliwość wykazania się inicjatywą i kreatywnością.

Dążymy do utworzenia różnorodnego zespołu, w którym każdy jest traktowany równo i z należytym szacunkiem i w którym każdy ma możliwość realizacji własnego potencjału oraz wniesienia wkładu w sukces Firmy. Oznacza to wykorzystanie jedynych w swoim rodzaju umiejętności i doświadczenia wnoszonego przez poszczególne osoby.

Katarzyna Sawicka, Kierownik Działu Personalnego

Grupa Alumetal została nagrodzona tytułem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2017.

Wydania archiwalne