Sukces jednego z największych polskich deweloperów

Spółka już od lat należy do ścisłej czołówki polskiego rynku nieruchomości a dynamika jej rozwoju może imponować – obecnie pod względem geograficznym jest najszerzej działającym deweloperem w Polsce. Do licznych sukcesów na koncie spółki dołączył kolejny – tworzenie nowych, atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc pracy, dbałość o szeroko rozumiany rozwój kompetencji i talentów kadry oraz odpowiedzialność społeczna i duże zaangażowanie w działania na rzecz lokalnych społeczności zaowocowało uzyskaniem prestiżowego tytułu: „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2017”

Tak było …

Kiedy w marcu 2011 roku rozpoczynałam pracę w Murapolu, organizacja liczyła 65-ciu pracowników, w strukturze mieliśmy 7 działów, a nasze inwestycje powstawały w 6 miastach Polski. Murapol miał wówczas w swoim dorobku 15 inwestycji, 3915 wybudowanych lokali mieszkalnych i wykazywał 25 mln zł rocznego zysku netto. Nasz bielski zespół centrali Murapolu, liczył wówczas dwadzieścia parę osób operujących na 250 mkw. powierzchni biurowej. Był ścisk 😉, ale już w pierwszym dniu pracy poczułam, że Murapol to nietuzinkowe i stawiające na wyzwania firma, w którym nieustannie poszukuje się innowacyjnych rozwiązań i doskonali każdy obszar funkcjonowania . Ale Murapol pokochałam też za świetną atmosferę, jaka tutaj panuje i od lat budowana jest przez utalentowanych ludzi z charakterem oraz za to, że indywidualność jest tutaj w cenie.

…, a tak jest

Murapol dziś, a precyzyjniej – Grupa Murapol – zdobywca tytułu „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2017”, to organizacja licząca blisko 400 osób, pracujących w 20-tu działach strategicznych, reprezentujących 8 spółek operacyjnych. Nasze inwestycje powstają w 13 miastach Polski, a w 4 kolejnych przygotowujemy projekty nieruchomościowe, pracujemy także nad 4 inwestycjami zagranicznymi i już wkrótce pierwsze lokale zaoferujemy Niemcom i Szkotom. W samym 2016 roku sprzedaż naszych mieszkań przekroczyła liczbę 3000, tym samym ustanawiając, drugi rok z rzędu, rekord kontraktacji całego polskiego rynku mieszkaniowego, a nasz zysk wyniósł 126 mln zł netto. Bielska centrala, która kilka lat temu przeniosła się do nowoczesnego i przestronnego biurowca, skupia obecnie 130 fachowców różnych specjalizacji. Nasz management to dzisiaj ponad 40 osób na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych, z których większoś

rozpoczynała swoje kariery w Murapolu na stanowiskach specjalistycznych, zdobywając doświadczenie, wiedzę i umiejętności menedżerskie, pozwalające im na przejmowanie odpowiedzialności za działy strategiczne firmy, liczące od kilku do kilkudziesięciu pracowników.

Intensywnie, a przez to ciekawie, bo nuda nas nudzi

Ostatnie lata to dla Murapolu okres niezwykle dynamicznego rozwoju – zarówno w segmencie deweloperskim, jak i inwestycyjnym oraz wykonawczym. Rozwój Grupy wymaga od nas również nieustannego doskonalenia w obszarze kompetencyjnym i organizacyjnym, czyli związanym m.in. z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zespół Grupy Murapol to osoby o zróżnicowanych umiejętnościach, różnokierunkowym wykształceniu oraz wszechstronnym doświadczeniu zawodowym. W naszych strukturach, obok najliczniejszej grupy inżynierów, mamy silne zaplecze projektantów, analityków finansowych, księgowych, czy doradców klienta. Szeregi Grupy uzupełniają graficy, specjaliści ds. marketingu, PR-owcy, informatycy, prawnicy, kierownicy budów, projekt managerowie oraz stażyści, którzy stawiają często pierwsze kroki w swojej zawodowej karierze u boku doświadczonych murapolskich specjalistów.

Stawiając na rozwój

Budowanie organizacji uczącej się i innowacyjnej, opartej na indywidualnych talentach naszych pracowników, wpisane jest w misję Murapolu. By móc ją skutecznie realizować, stawiamy na stały rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych kadr, zarówno w obszarze inżynierskim, jak i specjalistycznym, czy menedżerskim. Każda nowa osoba, dołączając do Grupy Murapol, już w pierwszych dniach pracy, przechodzi szereg szkoleń wdrożeniowych, precyzyjnie zaplanowanych i dostosowanych do zakresu obowiązków na jej stanowisku. W poszczególnych działach, dedykowane osoby pomagają nowym pracownikom zaadaptować się w pierwszym okresie zatrudnienia, by później mogły rozwinąć skrzydła na swoich stanowiskach.

Inwestujemy w talenty naszych pracowników, bo wiemy, że to dla nas lokata o najwyższej stopie zwrotu. Menedżerowie, przy wsparciu Działu HR oraz konsultantów zewnętrznych, organizują regularnie dla swoich zespołów szkolenia specjalistyczne, rozwijające niezbędne w danym dziale umiejętności miękkie i twarde. Co roku, kilka osób spośród naszej kadry, podejmuje studia podyplomowe, czy kursy specjalistyczne, finansowane przez Murapol, a wiedzę i umiejętności zdobyte w ten sposób wykorzystują do doskonalenia procesów zachodzących w organizacji. Nasi inżynierowie oraz projektanci, zdobywają w swoich działach wiedzę i kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych, które następnie pozwalają im prowadzić duże projekty, czy to w Dziale Realizacji Inwestycji, czy w Dziale Projektowym.

Dla naszego zespołu nieustannie rozwijamy również system HR. Od 2016 roku, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, doskonalimy narzędzia związane z ZZL. W ramach projektu, który nazwaliśmy „haerowym”, powstały szczegółowe opisy stanowisk oraz udoskonalona została struktura organizacyjna, dzięki czemu możemy maksymalnie wykorzystać potencjał naszych pracowników. Opracowaliśmy ścieżki karier oraz kryteria, których spełnienie daje naszym pracownikom realne szanse awansów zawodowych w obszarach: budowlanym, specjalistycznym, finansowym lub menedżerskim. Projekt „haerowy”, to również doskonalenie naszego systemu wynagradzania, premiowania i ocen pracowników oraz liczne szkolenia dla naszych kadr z zakresu zarządzania zespołami.

Motywujemy się do dalszego działania

Naszym pracownikom i współpracownikom oferujemy atrakcyjne wynagrodzenia oraz premiujemy świetne wyniki w pracy. Zaangażowanie i kompetencje kadr, doceniamy awansami w strukturach Grupy Murapol. W 2016 roku awansowaliśmy 20-tu, a w samym 2017 już 17-tu pracowników na stanowiska dyrektorskie, kierownicze, team liderskie, czy stanowiska starszych specjalistów lub specjalistów z funkcji asystenckich. Ponadto, nasi pracownicy mają możliwoś

migracji pomiędzy różnymi stanowiskami, czy działami w organizacji, co pozwala im poznawać procesy zachodzące w różnych obszarach jej funkcjonowania, a nabyte doświadczenia przekładają się na efektywność ich działania oraz sukcesy zarówno osobiste, jak i firmowe.

Nie samą pracą „Murapolowiec” żyje

Karty sportowe, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe – to już standard w dużych firmach i my oczywiście, w trosce o kondycję, zdrowie i bezpieczeństwo naszych kadr, oferujemy te benefity na atrakcyjnych warunkach. Dodatkowo, pracownicy centrali i naszego katowickiego biura, od 2016 roku, mogą uczęszczać na zajęcia z języków angielskiego i niemieckiego, prowadzone przez doświadczonych lektorów. Obecnie, w zajęciach językowych bierze udział 70 naszych pracowników. We wrześniu kursy językowe obejmą nasze placówki w całej Polsce. Zależy nam bowiem na tym, by nasi pracownicy doskonalili znajomość języków, gdyż ekspansja Murapolu obejmuje już dziś Szkocję i Niemcy. A na tym na pewno nie poprzestaniemy.

Integrujemy się, ale pomagamy też innym

Co roku, już od 8 lat, kilkudziesięciu naszych pracowników ma również okazję wyruszyć w rejsy po morzach Europy – na Fregatę pod banderą Murapolu. W swoich szeregach mamy także zapalonych rowerzystów górskich, którzy rokrocznie zdobywają najwyższe alpejskie szczyty podczas murapolowskiego Transalpu. Te wyjazdy, to niezapomniane chwile, niezwykłe miejsca, ale przede wszystkim integracja naszych pracowników i możliwość bliższego poznania się i przebywania razem w zupełnie innych okolicznościach.
Grupa Murapol wspiera także liczne projekty sportowe i społeczne: pomagamy potrzebującym włączając się do akcji Szlachetna Paczka, wspieramy sportowców, współorganizujemy wydarzenia dla dzieci w ramach Akademii Piłkarskiej 21. Wszystkie te inicjatywy budują nasz charakter i naszą murapolowską tożsamość.

Tajemnica naszego sukcesu

Od czasu założenia w 2001 roku, Murapol poczynił siedmiomilowy krok w rozwoju. Tajemnica tak spektakularnego sukcesu tkwi w ludziach, którzy tworzą naszą organizację i których kompetencje i codzienna wytężona praca, buduje siłę i markę Murapolu.

Karolina Mechine, Kierownik Działu HR w Grupie Murapol

Słowami Pracowników Grupy Murapol

Murapol jest postrzegany na rynku przede wszystkim przez pryzmat swojego dynamicznego wzrostu, unikalnego nie tylko w branży deweloperskiej, ale również na tle szerszego rynku. Nie byłoby jednak tego wzrostu, gdyby nie ludzie, którzy za tym stoją i którzy ten wzrost stymulują i nim zarządzają. Ci ludzie to Pracownicy Murapolu. To dzięki Ich pracy Grupa Murapol obecnie jest w takim miejscu, czyli w ścisłej czołówce firm deweloperskich w Polsce, a wkrótce, dzięki obecnie podejmowanym działaniom, może osiągnąć poziomy sprzedażowe nieosiągalne dla innych deweloperów. Profesjonalizm Pracowników Grupy Murapol, w połączeniu z optymalnym schematem działania, przepływem zadań i kompetencji, stanowią o naszej sile. Aby to osiągnąć, w pierwszej kolejności prowadzimy wnikliwą rekrutację, w trakcie której poszukujemy do naszego zespołu osób ambitnych, chcących się rozwijać, podejmować ciągle nowe wyzwania, z dobrym warsztatem merytorycznym, ale przede wszystkim – zmotywowanych wewnętrznie! Zrekrutowawszy takie osoby, dostarczamy im narzędzi do dalszego rozwoju w postaci licznych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Zazwyczaj potrzebujemy roku, by dany specjalista poznał naszą organizację i w pełni rozwinął swój potencjał na stanowisku. Dbamy jednak o to, by w dalszym ciągu się rozwijał i w zależności od predyspozycji menedżerskich, dajemy mu możliwość awansu na kolejne szczeble w naszej strukturze. Tak wygląda zdecydowana większość karier w Grupie Murapol, włączając w to obecnych członków zarządu spółek z Grupy, w tym najważniejszej – Murapol S.A. Stawiamy przede wszystkim na awans wewnętrzny, jako podstawową ścieżkę do obsadzenia stanowisk menedżerskich. Każdego Pracownika traktujemy jako długoterminową inwestycję, dostarczamy Mu wszelkich narzędzi niezbędnych do pracy i do dalszego rozwoju. Wiemy, że rozwój Pracownika przekłada się wprost na wzrost Grupy Murapol, więc w tym obszarze staramy się nie oszczędzać, to jest nasza inwestycja, o którą dbamy i stymulujemy do dalszego wzrostu.

Ciągłe poszukiwanie specjalistów jest dla nas szalenie istotne. Wynika to z wciąż rosnącej i to w sposób dynamiczny skali działalności, wchodzenia w nowe obszary, budowania nowych kompetencji w Grupie. Mamy w organizacji podmioty posiadające kompetencje w zakresie pozyskania odpowiednich gruntów pod inwestycje deweloperskie, optymalnego projektowania, budowy (generalne wykonawstwo, prace instalacyjne), handlu materiałami budowlanymi, sprzedaży, reklamy, PR, wykańczania wnętrz, pośrednictwa sprzedaży, doradztwa ds. kredytów hipotecznych, księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, HR, IT. Na bazie współpracy z czołowymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych, budujemy zespół odpowiedzialny za pozyskiwanie zewnętrznego finansowania i zarządzanie inwestycjami w ramach rynku kapitałowego.

U nas praca zawsze będzie. Dla osoby nastawionej na rozwój, szybko uczącej się, dobrze odnajdującej się w pracy zespołowej, ciekawej nowych wyzwań, jesteśmy idealnym pracodawcą i potrafimy to wynagrodzić .

Michał Feist, Wiceprezes Zarządu Murapol S.A.

Po prostu – uwielbiam tutaj pracować 😉. Moja przygoda z Murapolem, rozpoczęła się w 2012 na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych, a obecnie kieruję kilkuosobowym zespołem odpowiedzialnym za sprawy administracyjne największej spółki deweloperskiej w Polsce. Cenię Murapol za uczciwe podejście do pracownika i za to, że nasze wysiłki są doceniane. Praca w Murapolu jest bardzo ciekawa, a wraz z rozwojem firmy i wprowadzanymi zmianami, pojawiają się nowe wyzwania, dzięki którym wciąż się uczę. Poza tym, jestem dumna z sukcesów naszej firmy! Cieszę się również, że pracuję z tak nietuzinkowymi osobowościami i świetnymi fachowcami. Lubię współpracowników, atmosferę i poczucie przynależności do rodziny Murapolu, którą tworzą ludzie skupieni w różnych działach, robiący zupełnie inne rzeczy, ale jednak tworzący coś wspólnego. Doceniam też bardzo to, że dzięki wyjazdom na Fregatę, mogłam zobaczyć miejsca na świecie, do których nie miałabym okazji wybrać się prywatnie.

Izabela Chmielewska- Macuda, Kierownik Działu Administracji w Grupie Murapol

Dołączyłem do Murapolu niespełna 2 lata temu. Każdy dzień pracy tutaj przynosi nowe doświadczenia, dzięki którym stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu inżynierii budowlanej. Na co dzień zajmuję się optymalizacją koncepcji projektów budowlanych pod kątem budżetowym, proponując architektom optymalne kosztowo rozwiązania, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego standardu i jakości. Cieszę się, że dzięki relacji, jaką mój zespół buduje z Działem Projektowym, udaje nam się uniknąć błędów projektowych, mających wpływ na tempo i koszty realizacji inwestycji. Praca w Murapolu daje mi poczucie spełnienia zawodowego, jednocześnie ukazując nowe horyzonty każdego dnia.”

Karol Goc, Starszy Specjalista ds. Technicznych, Dział Budżetowania w Grupie Murapol

Czym dla mnie jest praca w Murapolu?…..Odpowiedź na to pytanie w jednym, czy dwóch zdaniach nie jest rzeczą prostą, jednak ostatnie 4 lata pracy w Murapolu nauczyły mnie, że przeszkody są po to by je pokonywać, a ja potrafię znacznie więcej niż mogłabym przypuszczać, tak więc i temu wyzwaniu postaram się sprostać. Dla mnie Murapol to przede wszystkim wyjątkowi ludzie, z którymi na co dzień współpracuję, to zespół, który nie tylko doskonale się uzupełnia, biorąc pod uwagę różnorodność doświadczeń i wykształcenia, świetnie się rozumie i motywuje, (zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej), ale także wymaga od siebie i innych zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

Magdalena Kawecka- Pow, Specjalista ds. Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, Dział Obsługi Posprzedażowej w Grupie Murapol

(fot: MURAPOL S.A.)

(fot: MURAPOL S.A.)

(fot: MURAPOL S.A.)

(Michal Feist, Wiceprezes Zarządu Murapol S.A.)

Wydania archiwalne