Jakość w zgodzie z naturą

Z RYSZARDEM PIZIOREM, Wiceprezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, rozmawia Bogdan Leszczorz

– Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich przyniosła OSM we Włoszczowie miejsce na podium. Jak skomentuje Pan fakt znalezienia się w gronie trzech najlepszych spółdzielni mleczarskich w naszym kraju?                   

– Znalezienie się na podium jest dla nas sporym zaskoczeniem, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak wysokiej pozycji w tegorocznej edycji rankingu. Miejsce w zacnym gronie trzech najlepszych spółdzielni mleczarskich w Polsce, to na pewno powód do dumy. W sposób szczególny chciałbym więc podziękować Kapitule Rankingowej, za docenienie naszej pracy i podejmowanych wysiłków w kierunku stałej poprawy jakości naszych wyrobów.

Od początku swojego istnienia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie kieruje się mottem: „Smak płynie z natury”. Co w praktyce oznacza ono dla odbiorców oferowanych przez Państwa wyrobów mleczarskich?

– Każdy klient kupujący wyroby mleczarskie chce mieć gwarancję nie tylko ich wysokiej jakości, ale również dobrego i niepowtarzalnego smaku. Nie inaczej jest z produktami oferowanymi przez naszą Spółdzielnię, która od lat spełnia rosnące oczekiwania konsumentów, skupując mleko spełniające najwyższe standardy jakościowe pochodzące z terenu województw świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i łódzkiego. W ten sposób staramy się funkcjonować w zgodzie z naszym mottem, łącząc w sposób harmonijny najwyższej jakości mleko i nowoczesne technologie produkcji, z wyjątkowym smakiem oferowanych wyrobów.

– Miniony rok, jak również obecny, stoją pod znakiem poważnych inwestycji. Do użytku została oddana najnowocześniejsza w kraju serownia z warzelnią i solownią, w planach są kolejne inwestycje o wartości ok. 10 mln zł. Na co będą przeznaczone te środki?

– W tym roku główny nacisk kładziemy na dostosowanie możliwości produkcyjnych wszystkich obszarów produkcyjnych powiązanych z produkcją serów żółtych, w celu wykorzystania potencjału produkcyjnego nowej serowni. Zmiany technologiczne związane były z bardziej wydajnym zagospodarowaniem serwatki, powstałej po produkcji serów w nowoczesnej serowni oddanej do użytku w ubiegłym roku. W bieżącym roku rozbudowaliśmy dojrzewalnię serów żółtych oraz oddaliśmy do użytku nową instalację do solanki. Rozbudowaliśmy również instalację UF oraz zakupiliśmy nowy tankosilos do mleka surowego, a także dwie nowe autocysterny do przewozu mleka. Na bieżąco rozbudowujemy nasz oddział w Pawłowicach w województwie śląskim, w którym produkowane są sery twarogowe.

– OSM we Włoszczowie jest największą spółdzielnią mleczarską w Polsce południowej, poszukującą również aktywnie nowych zagranicznych rynków zbytu. Gdzie poza naszym krajem można kupić oferowane przez Spółdzielnię wyroby?

– Staramy się sukcesywnie umacniać naszą pozycję handlową, pozyskując na bieżąco nowych odbiorców. Obecnie wyroby Spółdzielni są dostępne w niemal całej Europie. Sery żółte ze znakiem OSM Włoszczowa mają swoich stałych odbiorców m.in. w Czechach, Chorwacji, Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie, także na Słowacji, Ukrainie i we Włoszech. Trafiają również do klientów w Stanach Zjednoczonych. Z kolei sery twarogowe znajdują uznanie przede wszystkim na południu Europy oraz w Izraelu. Na rynkach azjatyckich dużym powodzeniem cieszy się nasza serwatka w proszku. Ponadto okresowo na rynki hiszpański i włoski eksportujemy Cagliatę, będącą półproduktem do produkcji tak tam lubianej mozzarelli.

– Dziękuję za rozmowę.

 

(Fot. 1 – Ryszard Pizior, Wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie)

Wydania archiwalne