Po prostu dobra spółdzielnia

Z Aleksandrem Biegaczem, Prezesem Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie rozmawia Łukasz Osypiński.

Panie Prezesie kolejny rok z rzędu Powszechna SM znajduje się w gronie laureatów programu Dobra Spółdzielnia. Jaka jest recepta na „Dobrą Spółdzielnię”?

Nie ma wielkiej filozofii w naszych działaniach. Po prostu staramy się konsekwentnie z roku na rok realizować zamierzenia szczegółowo konsultowane z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości. Plany remontowe i modernizacyjne są tworzone w oparciu o zgłaszane potrzeby, akceptowane przez Radę Nadzorczą. Naszym zadaniem jest sprawne ich wdrażanie.

Powszechna SM znajduje się w doskonałej kondycji finansowej…

Na sytuację finansową duży wpływ ma prowadzona przez Spółdzielnię działalność gospodarcza. Wynajmujemy lokale użytkowe, dzierżawimy grunty. W ubiegłym roku udało nam się zmaterializować działania prowadzone podczas procesu termomodernizacji. W ramach przetargów ogłaszanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzyskaliśmy świadectwa energetyczne o wartości ponad 3600 ton oleju ekwiwalentnego co w przełożeniu na złotówki dało nam dochód ponad 3 milionów złotych, który w zdecydowanej większości zasilił fundusz zasobowy i fundusz remontowy odciążając członków spółdzielni.

Myślę, że ważna jest tutaj praca zespołowa?

To że Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa znajduje się w doskonałej kondycji to zasługa zespołu ludzi w spółdzielni pracujących począwszy od działu księgowości, poprzez pracowników działu technicznego gdzie przygotowywane są wszelkie plany remontów, modernizacji i inwestycji kończąc na pracownikach działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, którzy odpowiadają za bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Nie można zapomnieć również o pracy działu pracowniczo – samorządowego w ramach którego prowadzona jest bardzo dla nas ważna działalność kulturalno – oświatowa. Chciałbym serdecznie podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie i wysoką kulturę pracy.

A jak wygląda realizacja planów założonych na rok 2017?

Jesteśmy na finiszu prac zakładanych na rok 2017, planowaliśmy wykonanie docieplenia kompleksowego na 28 budynkach, pozostały nam trzy budynki na których te prace są jeszcze prowadzone i nie ma większych obaw, że nie zostaną wykonane. W zakresie prac inwestycyjnych po wieloletniej walce i procesie przygotowawczym uzyskaliśmy zgodę na budowę kompleksu 32 garaży wolnostojących na osiedlu Śródmieście, przygotowujemy procedury związane z wyborem wykonawcy. Budowa zostanie zakończona w roku przyszłym. Trwają również prace przygotowawcze związane z wymianą ślusarki, stropodachów i dociepleniem siedziby Spółdzielni, przygotowaliśmy również wniosek o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ponieważ planujemy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czyli montaż paneli fotowoltaicznych. Planowany start prac to początek roku 2018.

(Fot 1. Aleksandr Biegacz, Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej)

Wydania archiwalne