Sukces wymaga stałej pracy

Z Małgorzatą Kot, dyrektorem personalnym w Grupie ERGIS,
rozmawia Grzegorz Kozicki

 

 

Grupa ERGIS nagrodzona została tytułem Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2017. Serdecznie gratuluję Pani i wszystkim pracownikom. Państwa kolejne zwycięstwo już chyba nie jest zaskoczeniem – czy do bycia dobrym pracodawcą można się przyzwyczaić?

Zapewne można, ale raczej nie warto tego robić. Żyjemy w zmiennym otoczeniu, które wymaga stałej reaktywności. Raz osiągnięty sukces wymaga stałej pracy, bo osiągnięty raz – może być przypadkiem. Kontynuacja wzrostu Grupy, kolejne i systematyczne wyróżnienia są dowodem, że reaktywność się opłaca.

 

Jak kreować politykę personalną, by przynosiła długofalowe, trwałe i oczekiwane efekty?

Myślę, że każda spółka jest inna, każda ma swoją specyfikę. W Grupie Ergis receptą na sukces jest na pewno ścisła integracja polityki personalnej ze strategią rozwoju naszych biznesów. Stawiamy sobie cele biznesowe i szukamy najskuteczniejszych narzędzi do ich realizacji.

 

Co jest największym atutem pracodawcy – Grupy Ergis?

Myślę, że na to pytanie lepiej odpowiedzieliby pracownicy Grupy, niż ja. Mogę powiedzieć o tym, co mówią pracownicy i kandydaci – że Grupa Ergis to stabilny pracodawca dający możliwości rozwoju, że atmosfera pracy jest świetna, a proces rekrutacji jest koszmarnie długi, bo bardzo starannie dobieramy najlepszych ludzi. Stawiamy ludziom wysokie wymagania, ale też dostarczamy narzędzi do ich spełniania. Myślę, że jeśli powiem, że Grupa Ergis jako pracodawca traktuje ludzi fair – to będzie trafne podsumowanie.

 

Jaki jest dla Państwa firmy ten bieżący rok, zarówno pod kątem działań branżowych jak i tych HR-owych?

Biznesowo jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawnego uruchomienia kolejnej, wartej niemal 30 mln zł, linii do produkcji folii nanoERGIS. W ostatnim czasie uruchomiliśmy dwa programy rozwojowe dla pracowników – Horyzont 2025, w ramach którego mają szansę zrealizować (pod opieką mentora) swój autorski projekt, dostają też pokaźne budżety szkoleniowe oraz program Horyzont 2018 – czyli program rozwoju karier. Od kilku lat w coraz większym stopniu angażujemy się we wspieranie aktywności sportowej pracowników. Myślę, że ten rok należał do udanych.

 

Jak ocenia Pani na podstawie własnych doświadczeń aktualny rynek pracy?

Jak wszyscy pracodawcy w Polsce obserwujemy pewne trudności w rekrutacji pracowników. Widzimy, że w niektórych lokalizacjach łatwiej jest znaleźć człowieka z doktoratem i biegłym angielskim niż operatora wózka widłowego. Ale walczymy o to, by te trudności nie blokowały rozwoju Grupy.

 

– Dziękuję za rozmowę.

(Małgorzata Kot, Dyrektor personalny w Grupie ERGIS)

Wydania archiwalne