Branża komunalna trzyma poziom

Redakcja Strefy Gospodarki po raz kolejny przyjrzała się działającym w naszym kraju przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej. Podobnie jak w minionym roku, wynikiem naszej pracy jest wyłonienie liderów Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej tym razem za rok 2017.

 

Tegoroczna edycja rankingu po raz kolejny spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw komunalnych, co świadczy o dobrej kondycji i ugruntowanej pozycji popularnych „pegieków” na krajowym rynku. Redakcja postanowiła uhonorować najlepszą piątkę w swej ocenie kierując się zarówno danymi twardymi jak również kwestiami polityki personalnej czy zaangażowania przedsiębiorstw w życie lokalnych społeczności. Liderom gratulujemy i życzymy utrzymania świetnych wyników w roku 2018-tym.

 

Paweł Wojna, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o.:

Bardzo się cieszę z wyróżnienia naszej Spółki w tak prestiżowym rankingu. Zajęcie 5. miejsca w tegorocznej edycji bardzo nas ucieszyło. Spółka z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach naszej gminy i okolic, oddała ostatnio do użytku dwie znaczące inwestycje: zmodernizowaliśmy Targowisko Miejskie, a także oddaliśmy do użytku pierwszą w Polsce otwartą stację tankowania LNG/CNG. Polecam wszystkim  korzystanie z tej  nowoczesnej  przestrzeni  handlowej na targowisku oraz dokonywanie ekologicznych tankowań pojazdów skroplonym i sprężonym metanem. Pracownikom naszej firmy zaś chciałbym serdecznie podziękować za wniesiony wkład w procesach modernizacji i budowy.

Janusz Fic, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

To już kolejny ranking, gdzie MPGK Krosno zostało sklasyfikowane w krajowej czołówce. Jest to dla nas duża satysfakcja. Traktujemy to jako ogromne wyróżnienie, ale też potwierdzenie słuszności przyjętej strategii rozwoju. Nasza pozycja to wynik intensywnej pracy w ostatnich latach. Chciałbym wyrazić uznanie dla pracowników, z którymi konsekwentnie realizujemy założenia strategiczne, które mówią, że MPGK Krosno ma być nowoczesną firmą, która sprosta wysokim wymaganiom środowiskowym oraz oczekiwaniom mieszkańców. Jeżeli chodzi o przyszłość to nie zwalniamy tempa. Rozpoczęliśmy realizację dofinansowanego ze środków UE projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Krosna – II etap”, a aktualnie przystępujemy do kolejnego dużego projektu, tym razem w gospodarce

 

TO PROSZĘ JAK ZAWSZE W FORMIE TABELKI

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding

Komunalny Sp. z o.o.

  1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
  3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
  4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
Wydania archiwalne