Jesteśmy w najlepszej piątce!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., należące w 100% do gminy Śrem, jest kontynuatorem ponad 120-letniej miejskiej tradycji komunalnej, realizując przy tym bieżące inwestycje. Będąc prekursorem innowacyjnych działań proekologicznych na skalę ogólnopolską, może z powodzeniem konkurować z największymi przedsiębiorstwami w swojej branży. Jednym z ostatnich sukcesów Spółki jest 5. pozycja w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2017.

 

Z pełną obsługą mieszkańców

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Śremie świadczy usługi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych przez blisko 80 tys. mieszkańców.  Wywóz nieczystości jest realizowany na terenie 4. gmin z trzech powiatów: śremskiego – gminy Śrem i Książ Wielkopolski, poznańskiego – gmina Kórnik oraz średzkiego – gmina Zaniemyśl. Nieruchomości niezamieszkałe w trzech gminach są obsługiwane na zasadzie wolnorynkowej, zaś w jednej – w ramach systemu gospodarki odpadami nadzorowanego przez gminę. PGK w Śremie zarządza składowiskiem odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne, zlokalizowanym w miejscowości Matuszewo. Dysponuje również specjalistycznym sprzętem do zagospodarowania odbieranych odpadów, w postaci ładowarki, belownic oraz mobilnej sortowni przeznaczonej do odpadów segregowanych. Ponadto Spółka dba o bieżącą pielęgnację zieleni miejskiej, zajmuje się również usługami pogrzebowymi oraz bieżącą obsługą targowiska miejskiego. W sferze aktywności jest także prowadzenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, świadczącej pełen zestaw usług diagnostycznych i warsztatowych oraz wykonywanie cząstkowych remontów dróg, w postaci likwidacji ubytków i spękań w ich nawierzchni.

 

Innowacyjnie i ekologicznie

 

Najnowszą formą aktywności śremskiego PGK wpisującą się w długofalową politykę ekologiczną miasta, jest otwarcie w grudniu 2015 roku stacji tankowania LNG/CNG przeznaczonej zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Zbiegło się to z obradami paryskiego szczytu klimatycznego, a także przypłynięciem z Kataru metanowca Al Nuaman do terminalu LNG w Świnoujściu. – To pierwszy tego typu obiekt w Polsce i Europie Środkowej, umożliwiający tankowanie pojazdów płynnym metanem – podkreśla z dumą Paweł Wojna, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Śremie. – Jego dogodna lokalizacja pozwala na szybkie napełnianie gazem ziemnym nie tylko miejscowej flocie pojazdów komunalnych, ale również klientom zewnętrznym. Dzięki naszej stacji operatorzy przewozów tranzytowych na osi zachód-wschód, będą mogli liczyć na znaczące oszczędności w wydatkach na paliwo: dość powiedzieć, iż na jednym tankowaniu najcięższe pojazdy mogą pokonać dystans rzędu 600 km. Prezes PGK liczy również na to, że stacja LNG/CNG zostanie włączona w sieć europejskich stacji tankowania metanem w postaci skroplonej, tworzącej tzw. Niebieskie Korytarze – Blue Corridors. Podstawowym zadaniem tych ostatnich jest sukcesywne wdrażanie pojazdów napędzanych gazem ziemnym w transporcie długodystansowym. Stacja tankowania gazem ziemnym LNG/CNG należąca do PGK w Śremie została nagrodzona w Konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016, jako nowatorskie rozwiązanie tankowania płynnym metanem, które stwarza nowe możliwości dla rozwoju motoryzacji w naszym kraju i dla polskiej gospodarki.

 

Z nowoczesnym targowiskiem

 

W połowie września 2015 roku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie oddało do użytku Targowisko Miejskie po trwającej blisko 14 miesięcy modernizacji. Łączny koszt jego przebudowy wyniósł ponad 10 mln zł. Połowa tej kwoty pochodziła ze środków własnych Spółki, zaś pozostałe 5 mln zł z kredytu długoterminowego. Inwestycje wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazał 400 tys. zł na instalację pompy ciepła w budynku głównym (energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych), w którym mieści się apteka, biuro inkasentów oraz pięć pomieszczeń do wynajęcia. Zmodernizowane targowisko dysponuje obecnie powierzchnią 8 tys. m², z czego prawie jedna czwarta znajduje się pod szklanym dachem. Jest w pełni przyjazne dla środowiska – zastosowano tu ekologiczne oświetlenie ledowe, podziemne kontenery na makulaturę i odpady komunalne. Targowisko posiada też 59 boksów handlowych, przebieralnię oraz ogólnodostępne toalety.

 

 

Wielokrotnie nagradzani

 

Działalność Spółki – przede wszystkim jej podstawowej aktywności, jaką są usługi odbioru odpadów – była wielokrotnie nagradzana. Wśród najważniejszych wyróżnień warto wymienić m.in. główną nagrodę w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2016  za Stację tankowania gazem ziemnym LNG/CNG, Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, przyznaną za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce, a także Honorowy Dyplom Heraklesa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, za szczególną wieloletnią działalność na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce. Ponadto śremskie PGK było kilkukrotnie nagradzane za działalność proekologiczną, m.in. zdobyło w 2004 roku Wyróżnienie w Eurokonkursie Społeczno-Gospodarczym „Przyjaciel Europy”, w kategorii „Europejskie przedsiębiorstwo ekologiczne” oraz Dyplom Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, za zajęcie I miejsca w konkursie na „Najciekawsze strony internetowe poświęcone odpadom” w roku 2009.

(fot. 1 PGK Srem)

(fot. 2 PGK Srem)

(fot. 3 PGK Srem)

(fot. 4 PGK Srem)

(fot. 5 PGK Srem)

 

Wydania archiwalne