Słodki lider

Mieszko S.A. to jeden z liderów branży cukierniczej w naszym kraju. Rozwój spółki idzie w parze z przemyślaną strategią w zakresie zatrudnienia, co znalazło odzwierciedlenie w przyznaniu przedsiębiorstwu tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2017.


Tradycja i nowoczesność

Pod szyldem Mieszko S.A. firma działa od 1993 roku. Historia sięga jednak o wiele głębiej, bo ponad 70 lat wstecz. Spółka kontynuuje tradycję cukierniczą przedsiębiorstw Ślązak i Raciborzanka. Z tego względu zakłady produkcyjne usytuowane są w Raciborzu, gdzie, jak wielu z nas dobrze wie, powstają kuszące podniebienie słodkości, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty bombonierek i pralinek oraz uwielbianych przez dzieci Zozoli. Opierając się na mocnych, wypracowanych przez dekady podstawach firma odważnie wprowadza zmiany i innowacje, co pozwala dostosować się do potrzeb trudnego rynku. Za przykład niech posłuży wprowadzanie systemu SAP, mającego za zadanie usprawnienie najważniejszych procesów biznesowych z uwzględnieniem wypracowanych, charakterystycznych dla branży działań.

Dla ciała i ducha

Rozwój przedsiębiorstwa jest też odczuwalny w realizacji rozwiązań w dziedzinie zatrudnienia i szeroko rozumianego HR. Pod tym kątem, jednym z najważniejszych aspektów jawi się kwestia szkoleń. Imponuje ich liczba, jak również jakość i różnorodność. Fakt, że na zatrudnionych – w różnorakiej formie – blisko 900 osób aż 366 z nich w poprzednim roku brało udział w różnych formach działań podnoszących kwalifikacje, pokazuje, w oparciu o jak wysokie standardy działa Mieszko S.A. Dotyczy to w równym zakresie kadry kierowniczej (np. szkolenia w oparciu o metodologię INSIGHTS, warsztaty dotyczące modelu kompetencji Efektywnego Lidera czy Oceny Pracowniczej) i Pracowników produkcji.

Nie bez znaczenia pozostaje przemyślany i klarowny system rozwoju i awansów wewnętrznych. Proces ten w dużym stopniu zależy od zaangażowania i inicjatyw Pracowników. Firma stawia właśnie na takich ludzi. Oprócz tego osoby zatrudnione mogą liczyć na czytelny schemat przyznawania premii i nagród. Mieszko S.A., jak każda nowoczesna firma, dokłada wszelkich starań, aby w pozytywny sposób budować relacje wewnętrzne. Tworzeniu dobrej atmosfery służą różne benefity – począwszy od dofinansowania wypoczynku i aktywności sportowych, poprzez pakiety medyczne, paczki dla dzieci, a na zapomogach losowych i pożyczkach mieszkaniowych kończąc. Nie bez znaczenia jest też zaangażowanie we współpracę ze społecznością lokalną, przejawiające się wpisaniem w długofalową politykę wsparcia dla instytucji pomocowych oraz zorientowanie na dbałość o środowisko (warszawska siedziba firmy posiada certyfikat LEED GOLD).

Przyznanie tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2017 firmie Mieszko S.A. było niejako naturalnym efektem ogólnych założeń, jakie są realizowane przez spółkę. Pani Renata Sienkiewicz – dyrektor ds. HR podsumowuje to w następujący sposób: – Jest nam niezwykle miło, że nasze starania o jak najlepszą organizację zatrudnienia w Mieszko S.A. znalazły uznanie. Traktujemy to jako sygnał, że obraliśmy właściwą drogę w odniesieniu do HR. Chciałabym też podziękować wszystkim Pracownikom Mieszko S.A. za zaangażowanie w minionym roku oraz życzyć wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

(fot. 1 Renata Sienkiewicz – Dyrektor Personalny MIESZKO S.A._

 

Wydania archiwalne