Z (pełni) wykorzystywanym potencjałem

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TORWAR” w Warszawie prowadzi z powodzeniem bieżącą działalność inwestycyjną, rozszerzając sukcesywnie powierzchnię użytkową swoich zasobów. Równolegle dba również o poprawę funkcjonalności i estetyki istniejących budynków mieszkalnych oraz ich otoczenia, nie zapominając przy tym o swoich mieszkańcach, do których kierowana jest szeroka oferta społeczno-kulturalna. W grudniu bieżącego roku wielokierunkowa aktywność SBM „TORWAR” została uhonorowana prestiżowym tytułem i godłem Grand Prix programu Dobra Spółdzielnia 2017.

 

Wciąż budujemy!

Spółdzielnie mieszkaniowe są wciąż jednym z istotnych podmiotów w budownictwie wielorodzinnym, pomimo znacznego spadku liczby nowych lokali: ponad 2 tys. w 2016 roku, przy blisko 20 tys. w roku 2001. Powodem takiego stanu rzeczy jest z jednej strony nieprzejrzyste prawo odstręczające potencjalnych inwestorów, z drugiej zaś sama idea spółdzielczości zakładająca budowę mieszkań dla własnych członków w oparciu o zasadę non profit. Mimo tych trudności spółdzielnie inwestują, a mieszkania budowane ze środków spółdzielców z powodzeniem konkurują z ofertą deweloperską. – Realizujemy na bieżąco nowe inwestycje we współpracy z najlepszymi pracowniami architektury w Polsce, w tym m.in. Kuryłowicz & Associates – podkreśla Ryszard Mikołajczyk Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” w Warszawie. – Jeszcze w tym roku gotowe będą trzy budynki mieszkalne z garażem podziemnym oraz pawilon handlowo-usługowo-biurowy, w rejonie ulic Ludna, Solec i Wilanowska, dzięki czemu zasoby zwiększą się do prawie 180 tys. m2. Inwestycja ta wpisze się w otaczający krajobraz miejski, a mieszkańcy Powiśla zyskają uporządkowany, estetyczny i harmonijny wystrój tej części miasta, która poprzez swoje dogodne położenie blisko ścisłego centrum Warszawy stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. SBM „TORWAR” jest wieczystym użytkownikiem gruntów o powierzchni ponad 11 ha, na których możliwa jest realizacja kolejnych projektów. W przygotowaniu są nowe inwestycje przy ulicach Górnośląska, Okrąg i Ludna. Zwiększy to istotnie nasze zasoby do ponad 200 tys. m2 i jednocześnie przełoży się na obniżenie kosztów związanych z ich zarządzaniem. Inwestycje Spółdzielni były wielokrotnie nagradzane, uzyskując m.in. nagrodę II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2001” oraz nagrodę III stopnia w konkursie „Budowa Roku 2007”, organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

 Rewitalizacja, modernizacja i … nadbudowa

SBM „TORWAR” może poszczycić się unikatową rewitalizacją najstarszej części swoich zasobów, dzięki której pierwotnym elewacjom budynków przywrócono charakterystyczny elegancki wygląd muru z silikatowej cegły.  Wykorzystanie tej technologii na tak dużą skalę zyskało uznanie zarówno wśród krytyków architektury, jak również samych mieszkańców, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku Powiśla Czerniakowskiego. W ramach rewitalizacji wyremontowane zostały ponadto dachy budynków, wymieniono ślusarkę okienną oraz instalacje kanalizacji, ciepłej i zimnej wody, doposażając je w ponad 11 tys. wodomierzy ze zdalnym odczytem. Modernizacji poddano instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje gazowe, które zostały uszczelnione metodą polimeryzacji. – Realizacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przyniosła skutek w postaci otrzymania świadectw efektywności energetycznej określanych mianem „białych certyfikatów”, a przez to pozyskanie dodatkowych środków finansowych – wyjaśnia Robert Szumski Członek Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  Spółdzielnia przygotowała koncepcję nadbudowy budynków zrealizowanych w II połowie lat 60. minionego wieku. Chodzi o podniesienie od dwie kondygnacje dziewięciu 10-piętrowych punktowców, zlokalizowanych przy ulicach Czerniakowskiej, Górnośląskiej i Fabrycznej.

 

 

Otwarci na mieszkańców

Charakterystyka Spółdzielni byłaby niepełna, bez przedstawienia jej działalności społeczno-kulturalnej realizowanej w dwóch klubach: „Panorama” i Wzajemnej Pomocy „AS”, która jest skierowana do wszystkich mieszkańców, w szczególności zaś do dzieci i osób starszych. Dla dzieci organizowane są m.in. półkolonie w ramach akcji „Lato w mieście”, seniorzy zaś chętnie uczestniczą w warsztatach plastycznych i wystawach malarskich. Do tych ostatnich jest również skierowana działalność pomocowa, organizowane są wycieczki, wernisaże i prelekcje, a także spotkania świąteczne dla osób samotnych. Spółdzielnia włącza się również aktywnie w realizacje mityngów dla anonimowych alkoholików i depresantów. Na bieżącą pomoc mogą liczyć ponadto mieszkańcy w trudnej sytuacji materialnej lub bytowej, m.in. poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, Fundację „Pomoc Rodzinie”, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Caritas. SBM „TORWAR” dba również o edukację patriotyczną młodzieży, organizując coroczne, listopadowe Biegi Niepodległościowe.

 

(fot. 1 SBM Torwar Dobra Spółdzielnia 2017 – GP)

(fot. 1 SBM Torwar)

Wydania archiwalne