Bezpieczeństwo, komfort i energooszczędność

Z prezesem Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, Aleksandrem Biegaczem rozmawia Łukasz Osypiński.

Jaki był rok 2017 widziany z perspektywy Państwa Spółdzielni?

Do ważnych zadań realizowanych w minionym roku należało między innymi zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ocieplanie ścian budynków z równoczesną wymianą stolarki okiennej w piwnicach, kontynuowanie remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, sukcesywny remont dźwigów osobowych, zakończenie wymiany wodomierzy i przebudowy 3 lokali użytkowych na 6 mieszkań, rozpoczęcie budowy kompleksu 32 garaży czy rozpoczęcie przebudowy nieczynnej pompowni na garaże.

Jakie są aktywności oferowane w roku 2018 w ramach prowadzonej przez PSM w Chrzanowie działalności społeczno-wychowawczej ?.

Spółdzielnia organizuje od ponad 40 lat różne formy działalności społeczno – wychowawczej w osiedlowych placówkach kulturalno-oświatowych. Obecnie mamy 2 kluby działające na rzecz wszystkich kategorii wiekowych mieszkańców.
Do najpopularniejszych, zaplanowanych również na 2018 r. należą: akcja „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, organizowane od niemal dwudziestu lat trzy „Zloty Mieszkańców” w różnych regionach kraju, spotkania okolicznościowe, w tym dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, bale z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, „andrzejkowe”, „mikołajkowe”, z okazji Dnia Seniora a jednym z najważniejszych wydarzeń będzie X spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących pomocy, na które zapraszamy corocznie ponad 90 osób.

Jak bumerang (niestety) powraca temat zmian w prawie spółdzielczym…

Nie wiem jaki jest cel nieustannego wprowadzania zmian w prawie spółdzielczym, nie mogę zrozumieć ustawodawców. Spółdzielnie zamiast zajmować się działalnością do której zostały powołane, co kilka lat zmuszane są do dostosowywania statutów i regulaminów wewnętrznych do nowych przepisów często sprzecznych z zasadą równości wobec prawa wynikającego z norm konstytucyjnych, co pochłania wiele czasu i wysiłku. Wprowadza to również atmosferę nerwowości i niepewności wśród członków Spółdzielni, którzy słysząc o nieustannych zmianach obawiają się o losy swoich mieszkań.

Jakie są najważniejsze założenia na rok 2018-ty?

Strategicznymi kierunkami działań w 2018r. jest kontynuowanie ociepleniu ścian zewnętrznych, dostosowywanie instalacji c.o. do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po dociepleniu budynków, wymiana poziomów kanalizacyjnych w miejscach częstych awarii, kontynuowanie remontu instalacji elektrycznej z wymianą WLZ i oświetlenia klatek schodowych z zastosowaniem lamp ledowych z czujnikami ruchu oraz pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe. Ponadto w 2018r. po uzyskaniu dofinansowania, planowany jest kompleksowy remont siedziby Spółdzielni.

 

(fot. 1 Prezes Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie – Aleksander Biegacz)

Wydania archiwalne