Z nadzieją w kolejną „czterdziestkę”

Obchodząca w zeszłym jubileusz, jedna z najlepszych w kraju Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” jako dumna 40-latka wkracza w kolejny okres funkcjonowania. Na przekór politykom nie zapomina o spółdzielczych korzeniach i spółdzielczych wartościach, dostosowując je do aktualnych czasów nowocześnie, tanio i bezpiecznie zarządzając swoim majątkiem.

Rozmowa z Krzysztofem Szczurowskim, prezesem SM „Bródno”

Zaczniemy politycznie…2018 to rok wyborczy, czy Spółdzielnia wzorem dwóch poprzednich, bardzo udanych kampanii, weźmie udział w wyborach?

Ja osobiście pozytywnie oceniam udział przedstawicieli Spółdzielni w pracach Zarządu Dzielnicy Targówek, jak też naszych radnych w Radzie Dzielnicy. Utwierdza mnie w takim stanowisku akcja, jaką niektóre środowiska próbują wymierzyć w Spółdzielnię i jej przedstawicieli. Skoro negowane jest nasze prawo do tworzenia własnego Komitetu Wyborczego i zgłaszania kandydatów na radnych, to znaczy, że jesteśmy realną przeciwwagą dla partii politycznych, które chciałyby zawłaszczyć dla siebie tę sferę życia publicznego. Konsekwentnie będę uważał, że w wyborach do samorządu terytorialnego najniższego szczebla to właśnie lokalne komitety wyborcze powinny dominować. Przedstawiciele lokalnych środowisk najlepiej wiedzą z jakimi problemami stykają się na co dzień ich sąsiedzi i w sposób najbardziej właściwy są w stanie znaleźć konkretne rozwiązania. Partie polityczne niech się produkują w Parlamencie, oby z lepszym skutkiem niż dotychczas. Z tych względów będę zabiegał w Radzie Nadzorczej, aby udzieliła poparcia dla stworzenia Komitetu Wyborczego i mam nadzieję, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni wzorem poprzednich kadencji zaakceptuje propozycję Zarządu

Co będzie dla Spółdzielni największym wyzwaniem w 2018 roku?

Zadaniem szeroko rozumianej administracji spółdzielczej jest zapewnienie mieszkańcom warunków normalnego, bezpiecznego zamieszkiwania. Mam tu na myśli przede wszystkim realizację niezbędnych remontów. W dotychczasowej rzeczywistości administracje osiedli wiedziały jaką kwotą na funduszu remontowym dysponują i środki te były przeznaczone na najistotniejsze roboty. To jest zasada solidaryzmu spółdzielczego, która niestety przechodzi do historii. Odpowiadając na pytanie niewiadomy jest odbiór społeczny nowych zasad, które będą stosowane przy tworzeniu planów remontów. To jest wyzwanie, żeby w miarę bezboleśnie w tę nową rzeczywistość wejść.

Na realizację programu modernizacji Spółdzielnia przeznaczyła, poczynając od 2014 roku, 40 milionów złotych. Czy wszystkie zamierzone prace zrealizowano?

– Nie do końca. Głównie z powodu dosyć skomplikowanej procedury uzgodnień projektów wykonania hydroforni w budynkach. I chociaż w osiedlach można znaleźć jeszcze roboty do sfinansowania z funduszu zasobowego, to Zarząd raczej nie będzie proponował – wzorem lat ubiegłych – angażowania kolejnych kwot z tego funduszu, mimo iż stan jego jest bezpieczny. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w jednych osiedlach są jeszcze do wykonania roboty, które mogłyby być sfinansowane z funduszu zasobowego, a w innych osiedlach takich robót, póki co administracje nie widzą. Zatem zasada proporcjonalności partycypowania przez osiedla w środkach z funduszu zasobowego nie mogłaby być zrealizowana.

A Centralny Fundusz Remontowy?

Pewną kwotą z CFR będziemy dysponowali, nie będzie ona jednak znaczna, w porównaniu do lat ubiegłych. Tak więc – w zakresie remontów – plany na 2018 rok nie wyglądają obiecująco. Podobnie wygląda sytuacja w osiedlach. Powód jest jednak inny. Otóż od września 2017 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadziła szereg nowych uregulowań m.in. realizację robót remontowych wyłącznie ze środków, które dana nieruchomość zgromadziła. Fundusz tworzony jest z podziału wypracowanych zysków decyzją Walnego Zgromadzenia. W najlepszych latach, gdy Spółdzielnia pozyskiwała środki z przekształceń mieszkań lokatorskich na własnościowe dysponował on kwotą sięgającą kilkunastu milionów złotych i w tamtym okresie finansowaliśmy z niego termomodernizację na olbrzymią skalę, jednak polityczna decyzja z ul. Wiejskiej pozbawiła spółdzielczość tych dochodów, wyhamowała działania modernizacyjne w całym kraju i spowodowała na dodatek powstanie dużych napięć z tytułu „niesprawiedliwości społecznej”. Obecnie z tego funduszu finansujemy m.in. naprawy uszkodzonych elewacji, ich estetyzację – w naszym klimacie niezależnie od jakości użytych materiałów po kilku latach elewacje są szare, tracą kolory, szarzeją czy pokrywają się glonami – są po prostu nieestetyczne. Tak jak wspominałem w szczytowym okresie CFR sięgał kilkunastu milionów złotych, w tym roku nie przekroczy on sumy 500 tys. złotych.

Wróćmy może do obchodów jubileuszu Spółdzielni. Wielu Państwa pracowników przy tej okazji otrzymało wyróżnienia resortowe i spółdzielcze. Jak Pan oceni obecną kadrę SM Bródno?

Jestem bardzo zadowolony z aktualnego składu naszego zespołu. W dużej części to pracownicy doświadczeni, związani z Bródnem, w zdecydowanej większości mieszkańcy naszych zasobów. Fluktuacja jest bardzo niska, w zasadzie wiąże się z naturalnymi odejściami związanymi z nabyciem praw emerytalnych. Na pojawiające się wakaty po ich ogłoszeniu dostajemy czasami po kilkaset zgłoszeń co w obecnej sytuacji na rynku pracy, powszechnym niedoborze zasobów ludzkich, świadczy o dobrej ocenie rynku pracy dla nas jako pracodawcy.

W tym roku rozpoczynacie „fizyczną” realizację Waszej najnowszej inwestycji – „Bródno Centrum”.

Zgadza się, 28 grudnia został złożony wniosek o pozwolenia na budowę. Dokonaliśmy lekkiej modyfikacji wstępnej koncepcji obiektu zmieniając plan z realizacji 3 budynków na 2 budynki głównie z powodu chęci pozostawienia większej „przestrzeni życiowej” dla naszych mieszkańców. Realizowane będą dwa budynki wielorodzinne z lokalami usługowymi na poziomie parteru i garażami podziemnymi przy ul. Kondratowicza 27. Cechą charakterystyczną inwestycji będą duże powierzchnie balkonów i tarasów, od strony ulicy zabudowane elewacją szklaną. Jasne kolory elewacji, duże okna oraz elementy szkła w ostrych kształtach, nadadzą tej lokalizacji nowoczesnego charakteru. W ciekawy i wygodny sposób został zaprojektowany plac zabaw dla najmłodszych. Dla wszystkich mieszkań zaprojektowano komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji mamy już wstępne deklaracje na 100% mieszkań i lokali usługowych co również okazuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” jest cenionym na rynku deweloperem budującym rzetelnie, z dobrych materiałów…i w ludzkich cenach.

Nawiązując do ludzkiego oblicza…to też Was odróżnia od zarządców nieruchomości i deweloperów. Szczególnie widać to po prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społeczno – wychowawczej.

Od momentu powstania, działalność oświatowo- kulturalna była jednym z filarów na której opierała się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”. Obecnie prowadzona jest ona w 8 placówkach, a jej adresatem są dzieci, młodzież oraz dorośli. Prowadzone są różnorodne sekcje zainteresowań: zajęcia taneczno-ruchowe, gimnastyczne, aerobik, pilates, joga, karate, tenis stołowy, szachy, brydż, nauka gry na instrumentach, plastyczno-modelarskie, kółko teatralne czy nauka języków obcych. Stałym elementem są również imprezy centralne zaplanowane przez Zarząd Spółdzielni takie jak konkursy plastyczne, fotograficzne, recytatorskie czy wernisaże prac artystów amatorów. Ponadto Spółdzielnia organizuje szereg imprez okolicznościowych dla swoich Członków: Dzień Działacza Kultury, Dzień Weterana, Dzień Seniora, Festyn Bródnowski z Okazji Dnia Dziecka, karnawał na lodzie podczas ferii zimowych, choinka dla dzieci z osiedli oraz dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. SM „Bródno” aktywnie współpracuje również z Urzędem Dzielnicy Targówek, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Targówek” przy organizacji szeregu imprez sportowych. To oczywiście tylko skrót naszej oferty w tym zakresie. Każdy z nowych członków spółdzielni wnosi na rzecz tej działalności jednorazową opłatę ustalaną procentowo w stosunku do minimalnego wynagrodzenia, obecnie wynosi ona 300 złotych, które nie są przeznaczane na obsługę administracji Spółdzielni, na remonty, modernizacje biura zarządu czy administracji osiedli tylko na samą działalność społeczno – wychowawczą. Ten zapis jest w Statucie SM Bródno od 1983 roku i przez blisko 35 lat każdy z nowych członków Spółdzielni dodaje swoją cegiełkę pisząc tą piękną historię…historię Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, która przekraczając 40-kę jest w świetnej formie i mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się dalej budować nasze wspólne „lepsze jutro” na Bródnie.

(fot. 1 SM Bródno)

(fot. 2 SM Bródno)

Wydania archiwalne