Odpowiedzialni nie tylko w biznesie

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, wchodzące w skład grupy Veolia – jednego z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w Polsce, zajmuje się dostarczaniem wody dla odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie Gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Woźniki i Krupski Młyn oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, wdraża optymalne rozwiązania dla środowiska naturalnego, kładąc jednocześnie duży nacisk na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Z dynamicznymi zmianami …

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje obecnie 683 km sieci wodociągowej oraz 362 km sieci kanalizacyjnej. Obsługuje ponadto 13 ujęć wody, 4 stacje jej uzdatniania, 6 oczyszczalni ścieków oraz 45 przepompowni ścieków. – W ciągu ostatnich 15 lat unowocześniliśmy i rozbudowaliśmy sieć wodociągową, rozwinęliśmy również własne laboratorium wykonujące akredytowane badania wody i ścieków na potrzeby własne oraz zamówienia zewnętrzne – podkreśla Marta Bis Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. – Działania te wpłynęły na wzrost zadowolenia mieszkańców z usług dostarczania wody oraz jej jakości. Gruntownej modernizacji zostały również poddane wszystkie oczyszczalnie ścieków, dzięki czemu spełniają one wszelkie wymagania rygorystycznej dyrektywy unijnej nr 271. Blisko trzykrotnie zwiększyła się długość sieci kanalizacyjnej na eksploatowanym przez nas obszarze. Priorytetem Spółki jest indywidualne traktowanie każdego klienta oraz umożliwienie mu korzystania z e-usług (i-BOK, sms-info, e-faktura). Przedsiębiorstwo stawia również na budowę kultury odpowiedzialnego zarządzania, która obejmuje certyfikację w oparciu o normy ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

… i na rzecz lokalnej społeczności

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach od początku swojej działalności kładzie szczególny nacisk na podejmowanie działań na rzecz lokalnych społeczności, w ramach szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedną z najważniejszych aktywności jest edukacja ekologiczna, realizowana poprzez współpracę z urzędami miast i Fundacją Veolia Polska. W ramach tej działalności, która została wpisana w Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry, wspierane są wydarzenia i projekty promujące postawy proekologiczne. PWiK prowadzi liczne programy edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, m.in. „Odkrywamy tajemnice wody”, „Skąd bierze się woda w kranie”, „Jak oszczędzać wodę”, których celem jest wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych. Przedsiębiorstwo aktywnie uczestniczy w prestiżowych kongresach i konferencjach branżowych. W 2017 roku Prezes Marta Bis była panelistą w bloku tematycznym „Samorząd i biznes – partnerstwo z rozsądku” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zaś na początku kwietnia Spółka była honorowym gospodarzem VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci WOD-KAN” odbywającej się w Szczyrku. Konferencja ta od lat wpisuje się w kalendarz najważniejszych wydarzeń branży wodociągowo-kanalizacyjnej, przyciągając kadrę zarządzającą, przedstawicieli międzynarodowych instytucji, środowiska naukowego oraz producentów z branży wod-kan. PWiK w Tarnowskich Górach, będąc aktywnym partnerem Tygodnia Przedsiębiorczości, jest również otwarte na nowych pracowników umożliwiając im odbycie praktyk zawodowych. Wspiera ponadto lokalne inicjatywy w obszarach kultury, edukacji i sportu.

(fot. 1 – PWiK Tarnowskie Góry)

Wydania archiwalne