Zbudowaliśmy część miasta Andrychowa

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi w bieżącym roku 60-lecie powstania. Kilka pokoleń andrychowskich spółdzielców ciężką pracą doprowadziło ją do wielu sukcesów, wśród których kolejnym jest zdobycie tytułu Dobra Spółdzielnia 2018.

Z Bogumiłą Zacny-Sporysz, prezesem zarządu Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozmawia Łukasz Osypiński.

Jak Pani oceni kondycję Spółdzielni w roku Jubileuszowym?

100% naszych zasobów zostało poddanych termomodernizacji, jest opomiarowanych, w 100% wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową w częściach wspólnych, oraz oświetlenie w częściach wspólnych na oświetlenie LED sterowane czujnikami ruch. Współczynnik zaległości czynszowych mamy na jednym z najniższych w kraju poziomów, Spółdzielnia prowadzi z sukcesami działalność na polu wytwarzania ciepła i najmu lokali użytkowych, dostarczających niemały dochód przeznaczany w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, prowadzimy Spółdzielczy Klub Osiedlowy. Na coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku nieruchomości – ASM postrzegana jest jako rzetelny partner, przedsiębiorca o silnej i stabilnej finansowo gospodarce. Potencjał kadrowy, zasoby finansowe oraz zaplecze techniczne jakim dysponuje – tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju Spółdzielni.

Jaka jest recepta na utrzymanie tak dobrego stanu technicznego niemłodych przecież zasobów?

Administrator to menadżer nieruchomości. Oczekiwania wobec osób gospodarujących nieruchomościami ciągle rosną. Świadczymy usługi zarządzania nieruchomościami, a to wymaga wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu prawa, finansów, zagadnień technicznych. Stan techniczny zasobów zarządzanych przez ASM zapewnia bezpieczeństwo zamieszkiwania mieszkańców osiedla. Ciągle inwestujemy w nowe energooszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego technologie, wdrażamy procesy zapewniające stałe podnoszenie standardów obsługi. Biuro Obsługi Klienta znacznie poprawiło jakość obsługi, a uruchomiony E-BOK umożliwia bezpośrednią kontrolę stanu konta czynszowego.

Spółdzielnia jest zatem przedsiębiorstwem energetycznym…

Produkowana energia cieplna w Spółdzielczych Kotłowniach na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej zabezpiecza potrzeby zaopatrzenia
w energię w 82%. Nasze Kotłownie spełniają wszystkie normy w zakresie emisji pyłów
i gazów do atmosfery. Uczestniczymy w Europejskim Systemie Handlu uprawnieniami do CO2. Jesteśmy również dostawcą energii cieplnej dla obiektów szkół, przedszkoli, wspólnot oraz pawilonów handlowych. Ciepło sieciowe jest bezpieczne i przyjazne dla mieszkańców
oraz otoczenia.

Jak ważną rolę pełni Pani zdaniem Spółdzielczy Klub Osiedlowy?

Od ponad 40 lat prowadzimy Spółdzielczy Klub Osiedlowy w którym działa Klub Seniora, koło PTTK Chałupa, Klub Podróżnika, Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku, czy stowarzyszenie osób starszych i niepełnosprawnych, samotnie wychowujących dzieci „Witalność”. To nie tylko integracja, ale odkrywanie w ludziach nowych talentów o bardzo rozległej tematyce.. Prowadzona działalność ma na celu wzmacnianie więzi sąsiedzkich i integrację społeczności lokalnej.

Bogumiła Zacny – Sporysz prezes zarządu – Kieruje Spółdzielnią nieprzerwanie od 28 lat: Od 60 lat – Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa kształtuje oblicze miasta Andrychowa, tworzy przyjazne miejsca dla społecznych relacji międzyludzkich. To czas na podziękowanie za pracę kilku pokoleniom spółdzielców, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu. Podziękowania należą się także pracownikom, bez pracy których nie byłoby pięknego Jubileuszu. Wszystkim dziękuję.

(fot. 1 – Prezes Zarządu Bogusława Zacny)

(fot. 1 – Inwestycja roku 2016)

(fot. 3 – ASM)

(fot. 4 – ASM)

(fot. 5 – ASM)

(fot. 6 – ASM)

 

Wydania archiwalne