Z nowymi inwestycjami

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało powołane w marcu 2000 roku. Spółka prowadzi obecnie szeroki zakres usług, począwszy od budowy mieszkań społecznych, komunalnych i komercyjnych, poprzez najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż mieszkań, po administrowanie i zarządzanie nieruchomościami.

Spółka zarządza 268 mieszkaniami znajdującymi się w zasobach TBS, 2019 mieszkaniami gminnymi, 2076 lokalami własnościowymi, 73 lokalami użytkowymi gminnymi, 124 lokalami użytkowymi w budynkach wspólnotowych oraz 25 garażami. – W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę 2 budynków komercyjnych – mówi Arkadiusz Woźniak, Prezes Zarządu Spółki. – Powstanie dzięki temu 86 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 4 373,94 m2. Choć zakończenie budowy przewidziane jest w IV kwartale bieżącego roku, to już dziś sprzedaliśmy 100% lokali. We wrześniu 2017 roku oddaliśmy do użytku szósty budynek o charakterze komunalnym na ulicy Prostej, z 18 mieszkaniami o łącznej powierzchni 683,16 m2. Spółka w drugiej połowie 2018 roku zamierza rozpocząć budowę dwóch kolejnych budynków o charakterze komunalnym (2 budynki po 18 lokali), ze środków Gminy Miejskiej Tczew (45%), z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego (45%) oraz ze środków własnych (ok. 10%). Kolejną tegoroczną inwestycję stanowi realizacja budynku komercyjnego przy ul. Sambora 5. Jest to nowy obiekt zaplanowany na 18 mieszkań. Stanie on w miejscu wyburzonego w grudniu ub. roku budynku, ze względu na jego zły stan techniczny. Nowy budynek charakterem i wyglądem będzie nawiązywał do poprzednika, przyczyniając się do rewitalizacji tej części obszaru Starego Miasta. Poza realizowanymi inwestycjami, TTBS na bieżąco modernizuje posiadane zasoby mieszkaniowe i lokale użytkowe. W 2017 roku wykonano szereg prac remontowych na kwotę prawie 2,5 mln zł, w ramach których wykonywane są roboty ogólnobudowlane, dekarskie, zduńskie, stolarskie, elektryczne, sanitarne i gazowe. Prowadzone są również zmiany i inwestycje wewnątrz firmy, w której zatrudnionych jest 40 pracowników. Wdrażany jest zintegrowany system informatyczny oraz platforma zakupowa. Spółka angażuje się również w działania wspierające lokalną społeczność, m.in. poprzez dofinansowanie do różnych imprez kulturalnych i sportowych, wspieranie Towarzystw czy organizacji.

(fot. 1 Tczewskie TBS)

Wydania archiwalne