Bardzo dobra współpraca z władzami miasta oraz codzienne zaangażowanie pracowników zapewniają sukces spółkom komunalnym

Bardzo dobra współpraca z władzami miasta oraz codzienne zaangażowanie pracowników zapewniają sukces spółkom komunalnym

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zwyciężyło w Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2018, organizowanym przez biznesowy dodatek do Dziennika Gazety Prawnej – Strefa Gospodarki.

Z PIOTREM ROZWADOWSKIM, Prezesem Zarządu MPO Sp. z o.o. w Toruniu, rozmawia Bogdan Leszczorz

– MPO z Torunia już drugi raz jest liderem naszego rankingu. W 2016 roku zajęli Państwo 1 miejsce, a w 2015 roku, przypomnijmy, także byli na podium: na 2 miejscu. Jakość Państwa pracy i osiągane wyniki stale są więc na najwyższym poziomie. Jaki jest toruński sposób na sukces?

– Na sukces MPO i dobry wizerunek firmy pracują wszyscy nasi pracownicy, zarówno ci, którzy wykonują ciężkie prace fizyczne, jak i ci, którzy za biurkiem analizują, planują czy sprawdzają dokumenty. Korzystając z okazji, wszystkim chciałabym serdecznie podziękować za codzienną pracę.

– MPO jest spółką miejską. Jakie usługi wykonują Państwo na rzecz Torunia?

– Specjalizujemy się w kompleksowej gospodarce odpadami: w ramach umowy zawartej z gminą wyposażamy mieszkańców w pojemniki i worki na odpady, odbieramy odpady i zagospodarowujemy je w naszym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Prowadzimy dla mieszkańców w Toruniu dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na zlecenie miasta usuwamy dzikie wysypiska. Na obszarze wspaniałej toruńskiej starówki, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, budujemy zestawy podziemnych pojemników na odpady. Obecnie jest ich już 9, powstają kolejne. Dbamy także o czystość miasta w okresie letnim i zimowym. Zimą utrzymujemy w Toruniu aż 900 km ulic. Zajmujemy się edukacją ekologiczną. Prowadzimy lekcje w szkołach, organizujemy festyny i pikniki, wydajemy broszury i ulotki edukacyjne, które dystrybuujemy do wszystkich gospodarstw domowych Torunia. Prawidłowych zasad gospodarki odpadami uczymy w multimedialnym centrum edukacji ekologicznej, które znajduje się na terenie ZUOK. Goście centrum mają możliwość u źródła zaobserwować, jak ogromne ilości odpadów dziennie przetwarzamy. Prowadzimy cmentarz dla zwierząt, zapewniamy, wspólnie z organizacją ElektroEko, nieodpłatny odbiór zużytego elektrosprzętu bezpośrednio z mieszkań i domów torunian oraz produkujemy środek poprawiający właściwości gleby, zagospodarowując w ten sposób bioodpady, które zbierają torunianie.
Nową formą działalności naszej spółki, prowadzoną od 2016 roku, jest pozyskiwanie biogazu i jego energetyczne przetwarzanie. Warto podkreślić, że zasilamy nasz ZUOK w energię z własnego, odnawialnego źródła. W związku z tym dokładamy mały kamyczek do ochrony warstwy ozonowej Ziemi.

– Zakres prowadzonych usług jest faktycznie bardzo szeroki. Potrzeba wielu lat pracy, aby prowadzić działalność na taką skalę?

– Pracujemy na rzecz Torunia od 1778 roku. Jestem pewien, że realizacja tylu zadań nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z władzami miasta. Wsparcie okazywane spółce od wielu lat procentuje, a jego efektem są między innymi nagrody dla spółki.

– Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.

 

(fot. 1 Piotr Rozwadowski, Prezes Zarządu MPO Sp. z o.o. w Toruniu)

Wydania archiwalne