Patrzeć z optymizmem

JZO S.A. zostało wyróżnione tytułem „Odpowiedzialny pracodawca – Lider HR 2018”. Celem konkursu jest popularyzacja pozytywnych wzorców i strategii działań w zakresie polityki personalnej. Kapituła wyróżniła firmę, zwracając szczególną uwagę na trzy sektory jej działalności: program szkoleń pracowniczych, działania CSR oraz wpływ na lokalny rynek pracy.
Z Panią Barbarą Czarnopolską-Musiał, Dyrektor Operacyjną JZO S.A. oraz Panią Martą Kieczką, Dyrektor Sprzedaży JZO S.A. rozmawia Klaudiusz Łopatecki.

– Gratuluję uzyskania tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018. Czym dla Pańśtwa jest to wyróżnienie?

Barbara Czarnopolska-Musiał, Dyrektor Operacyjny JZO S.A.: – Ta nagroda jest dla nas powodem do dumy i potwierdzeniem dobrych praktyk w zakresie polityki pracowniczej. To zarówno motywacja do dalszych działań, jak i do wprowadzania kolejnych ulepszeń, które zapewnią naszej kadrze możliwie najlepsze warunki pracy. Naszą firmę tworzą przede wszystkim ludzie i my pamiętamy o tym każdego dnia.

– Łączą Państwo długoletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do biznesu, czego wymaga ciekawa branża, w jakiej Państwo działacie. Jakie rozwiązania wpływają na niewątpliwy sukces biznesowy firmy?

Marta Kieczka, Dyrektor Sprzedaży JZO S.A.: – JZO to firma z tradycjami, obecna na rynku od 1945 roku. W przeciągu tych lat ulegała wielu przeobrażeniom – dzisiaj JZO to innowacyjne przedsiębiorstwo produkujące soczewki okularowe, które są w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w branży optycznej, połączonemu z ciągłymi poszukiwaniami nowych, lepszych rozwiązań, dostarczamy produkty najlepszej jakości. Naszą ofertę dedykujemy klientom w różnym wieku, prowadzącym różne style życia, wykonującym najróżniejsze zawody – dlatego staramy się modernizować i rozwijać produkcję, wprowadzając na rynek coraz to nowe rozwiązania optyczne, zarówno konstrukcyjne, jak i technologiczne.

– Mogą się Państwo pochwalić bardzo rozbudowanym systemem szkoleń. Jak duże korzyści przynosi inwestowanie w rozwój pracowników?

B.C-M.: – Jako ambasadorzy pozytywnych praktyk dbający o ciągły rozwój kadry, zapewniamy pracownikom szkolenia we wszystkich obszarach działalności firmy – począwszy od zagadnień branżowych, sprzedażowych, marketingowych, poprzez menedżerskie, informatyczne, techniczne, logistyczne, aż po doskonalenie umiejętności miękkich i interpersonalnych.
M.K.: – Organizujemy również szkolenia z obszaru BHP, ppoż. i pierwszej pomocy. Zakres wiedzy przekazywany podczas takich spotkań znacznie przewyższa rynkowe standardy, na przykład nasi pracownicy, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych korzystają z samochodów, przeszli w autoryzowanym ośrodku cykl szkoleń z bezpiecznej jazdy. Oferujemy im też warsztaty językowe, mające na celu ułatwienie komunikacji zarówno z kontrahentami, jak i przedstawicielami innych firm należących do naszej międzynarodowej grupy kapitałowej. W skali roku organizujemy kilkanaście szkoleń zewnętrznych i kilkadziesiąt wewnętrznych. Prowadzimy również alternatywne formy rozwoju kompetencji naszych pracowników, to jest: coaching indywidualny oraz akademie rozwoju dla kadry kierowniczej, w trakcie których kładziemy nacisk na rozwijanie najbardziej pożądanych kompetencji, jak na przykład: przywództwo, zarządzenie zespołem czy rozwijanie inteligencji społecznej. Wspieramy też indywidualne inicjatywy naszych pracowników, dofinansowując m.in. studia i kursy językowe. W ten sposób budujemy wartość firmy, a korzyści z tego płynące najlepiej widać w corocznych raportach finansowych JZO.

– Do jakich innych kwestii związanych z szeroko rozumianym HR-em przywiązują Państwo szczególną wagę?

B.C-M.: – Ważnym aspektem naszych działań są programy motywacyjne. W JZO funkcjonuje system corocznej oceny pracowników – za jego pośrednictwem jesteśmy w stanie zaplanować rozwój zawodowy danej osoby i niezbędny program szkoleń. System jest też wskazówką podczas podejmowania decyzji kadrowych. Ważne są także benefity finansowe – coroczne podwyżki wynagrodzenia, premie i nagrody indywidualne. Ci, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w pracy lub wykazują się w niej szczególną starannością, mogą liczyć na dodatkowe nagrody pieniężne. Zwracamy szczególną uwagę na relacje panujące w zespole, dlatego organizujemy liczne spotkania i wyjazdy integracyjne. Nasza kadra może też liczyć na prywatną opiekę medyczną i dodatkowe ubezpieczenie na życie. Dużym zainteresowaniem cieszy się ponadto akcjonariat pracowniczy.

– Firma JZO S.A. jest także mocno aktywna w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu. Jakie działania przynoszą Państwu szczególną satysfakcję?

M.K.: – Jesteśmy między innymi organizatorem programu „Ratujmy Wzrok Dzieciom”, prowadzonego od 2003 roku, w ramach którego dzieci ze szkół podstawowych i liceów mogą odbywać bezpłatne wizyty u okulistów i otrzymać okulary, jeśli zostanie u nich wykryta wada wzroku. Dotychczas w ramach programu przebadaliśmy ponad 40 tysięcy dzieci w regionie i wystawiliśmy 5,5 tysiąca recept na okulary korekcyjne. Angażujemy się także w działania dobroczynne realizowane w ramach Grupy Essilor, czego najlepszym przykładem jest akcja „Zobacz Lepszą Przyszłość”, nagrodzona w konkursie „Dobroczyńca Roku 2018” w kategorii „Wolontariat pracowniczy”. Nasza odpowiedzialność to nie tylko programy dobroczynne angażujące pracowników firmy w wolontariat, ale też kampanie informacyjne dotyczące wpływu widzenia na jakość życia. Ponadto ściśle współpracujemy z uczelniami prowadzącymi kierunki optyczne i optometryczne. Wspieramy też konferencje, sympozja i zjazdy organizowane przez szkoły wyższe. Chętnie uczestniczymy i organizujemy wydarzenia branżowe – doskonałym przykładem jest tu współorganizowane z Grupą Essilor Optyczne Forum Naukowe, jedyne tego typu przedsięwzięcie w naszej branży.

– Jakie stawiacie Państwo przed sobą cele i wyzwania na przyszłość i czy realizacja założeń Programu, którego stali się Państwo Laureatem może jakoś w tym pomóc?

B.C.M.: – Jako laureat nagrody „Odpowiedzialny pracodawca – Lider HR 2018” będziemy propagować pozytywne wzorce i modele w zakresie rynku pracy, jakości zatrudnienia, a także łączenia biznesu ze sprawami społecznymi. Chcemy każdego dnia pokazywać naszym pracownikom i całemu otoczeniu, że JZO to bezpieczne i stabilne miejsce pracy. Tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy traktujemy również jako zobowiązanie do bycia wzorem do naśladowania i tacy właśnie chcemy być.

– Dziękuję za rozmowę.

 

(fot.1 Barbara Czarnopolska-Musiał, Dyrektor Operacyjna JZO S.A.)

(fot. 2 Marta Kieczka, Dyrektor Sprzedaży JZO S.A.)

Wydania archiwalne