Elektryczny powrót do korzeni

Początki komunikacji miejskiej w Inowrocławiu sięgają 1912 roku, kiedy po raz pierwszy na ulice wyjechały elektryczne tramwaje. I choć nie ma ich już w mieście od ponad pięćdziesięciu lat, to historia zatoczyła swoisty krąg. Jeszcze w tym roku dzięki unijnemu programowi realizowanemu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w taborze Miejskiego Przedsiębiorstwo Komunikacyjnego Sp. z o.o. pojawią się autobusy elektryczne i hybrydowe. Będą one innowacyjnym nawiązaniem do komunikacyjnych korzeni miasta, a także ukoronowaniem działań zmierzających do pełnego zastosowania alternatywnych źródeł napędu.

Krok pierwszy: autobusy na CNG

MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu jest prekursorem w stosowaniu alternatywnych źródeł napędu zarówno w regionie, jak i na skalę ogólnopolską. Kamień milowy, a zarazem pierwszy krok na drodze w kierunku ekologicznych przewozów, stanowiła decyzja z 2000 roku o budowie stacji sprężania gazu ziemnego (CNG) i wprowadzeniu do użytku pierwszych autobusów przystosowanych do zasilania tym paliwem.
Mariusz Kuszel Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu, wspomina początki tego projektu: – W 2002 roku nastąpił rozruch stacji i na początku wprowadziliśmy do eksploatacji trzy autobusy marki Autosan A1010M. Zyskały one w krótkim czasie przychylne opinie i wielu zwolenników, zarówno wśród podróżujących mieszkańców, jak i pracowników. W 2009 roku jako pierwsze przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Polsce, wprowadziliśmy autobusy z silnikami dostosowanymi do restrykcyjnej normy emisji spalin EURO5. Warto w tym miejscu podkreślić, iż odbyło się to jeszcze przed oficjalnym terminem wejścia w życie tej dyrektywy.
Obecne we flocie inowrocławskiego MPK jeździ pięć autobusów klasy Midi napędzanych CNG.

Krok drugi: autobusy hybrydowe i elektryczne

Kolejnym krokiem w stronę wprowadzania alternatywnych źródeł napędu, był zakup w sierpniu 2015 roku 10. autobusów hybrydowych Volvo 8900 i 2. elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric, w ramach projektu „Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście Inowrocławiu”. Beneficjentem tego przedsięwzięcia było Miasto Inowrocław, przy współudziale MPK sp. z o.o. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 21,5 mln zł, z czego 15 mln stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Autobusy są przystosowane do regularnej komunikacji miejskiej i wyposażone w całkowicie niską podłogę, stanowiącą udogodnienie dla osób niepełnosprawnych i matek poruszających się z małymi dziećmi. Zakupione autobusy dysponują także najnowocześniejszymi systemami oszczędzania i odzyskiwania energii w trakcie hamowania. Komfort podróżującym zapewnia m.in. klimatyzacja oraz system czytelnej informacji pasażerskiej, ułatwiający podróżowanie osobom niewidomym i niedowidzącym. Każda chętna osoba niewidoma lub słabo widząca otrzymała nieodpłatnie pilota za pomocą którego uruchamia się zapowiedź głosowa, zarówno na elektronicznej tablicy przystankowej, jak i na zewnątrz podjeżdżającego autobusu. Pasażer otrzymuje kompletną informację dotyczącą godziny odjazdu, kierunku czy numeru linii.

Krok trzeci: autobusy elektryczne i hybrydy elektryczne

Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu, wraz z Urzędem Miasta w Inowrocławiu jest w przededniu kolejnej dużej i istotnej z perspektywy dbałości o środowisko naturalne decyzji. – Dzięki nowemu programowi unijnemu Miasto Inowrocław zakupi 16 nowoczesnych autobusów – wylicza Prezes M. Kuszel. – W tej liczbie znajdzie się 8 autobusów całkowicie elektrycznych, które będą dostępne dla mieszkańców Inowrocławia od grudnia br. oraz 8 pierwszych w Polsce hybryd elektrycznych planowanych do eksploatacji od października. Te ostatnie będą stanowić ciekawe rozwiązanie dla Inowrocławia, ponieważ długość większości linii na terenie miasta nie przekracza w jedną stronę 6-7 km, a taki zasięg gwarantują akumulatory dostępne w wersjach hybryd elektrycznych.
Obecnie MPK w Inowrocławiu dysponuje flotą złożoną 36 autobusów miejskich, wśród których aż 13 nie przekroczyło jeszcze pięciu lat eksploatacji. Obsługują one 13 linii w mieście, przewożąc w samym tylko 2017 roku ponad 4,2 mln pasażerów.

Z naciskiem na jakość

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu jest obecnie na etapie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001, w zakresie transportu publicznego i usług dodatkowych. Spółka inwestuje również w swoich pracowników (obecnie zatrudnione są 134 osoby), poprzez rozmaite kursy i szkolenia na koszt przedsiębiorcy, a także finansowanie szkoleń przekwalifikujących oraz podnoszących umiejętności i kompetencje pracowników. MPK w Inowrocławiu kładzie duży nacisk na utrzymywanie właściwych relacji z z klientami, pracownikami, kontrahentami oraz społecznością lokalną. W ramach szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu wspierane są m.in. Fundacja „Jesteśmy z Wami” oraz Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania, a także imprezy okolicznościowe „Walentynki do nieba” czy „PKPS Gwiazdka dla dzieci”, Stowarzyszenie Piłki Plażowej „Damy Radę”, Lato dla dzieci OHP, „Uśmiechnięty Dzień”, „Uśmiechnięty Dzień z Gwiazdorem”. Z pomocy finansowej korzystają ponadto lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe, w tym OSIR Inowrocław, Cuiavia, Goplania, SKS Kasprowicz oraz Stowarzyszenie Piłki Plażowej „Damy Radę”.

Wielokrotnie nagradzani

Inowrocławska Spółka może poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami. Jedną z najważniejszych jest Odznaczenie Marszałka Województwa „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, otrzymane w uznaniu zasług na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 2011, 2015, 2016 i 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zdobyło tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. Czterokrotnie, bo w 2014, 2015, 2016 i 2017 roku, znalazło się w Złotej Setce Pomorza i Kujaw. W 2012 roku przedsiębiorstwo zdobyło tytuł „Efektywna Firma” oraz odznaczenie „Władysław” za działania na rzecz ochrony środowiska w regionie. Spółka uczestniczy ponadto w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej, realizowanych przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego niezależnego dodatku dystrybuowanego z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, sukcesywnie poprawiając swoją lokatę.

(fot. 1 MPK Inowrocław)

(fot. 2 MPK Inowrocław)

(fot. 3 MPK Inowrocław)

(fot. 4 MPK Inowrocław)

Wydania archiwalne