Nie technologizujemy człowieka, tylko uczłowieczamy technologię

Veracomp to dystrybutor rozwiązań teleinformatycznych, realizujący model dystrybucji z wartością dodaną (VAD – Value Added Distribution). Swoją wysoką pozycję na rynku utrzymuje m.in dzięki świetnej organizacji pracy, czego potwierdzeniem jest zdobycie przez przedsiębiorstwo tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018.

Veracomp powstał w 1991 roku. Obecnie działa na terenie 17 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia ponad 350 osób, z czego w Polsce pracuje ok 260. Oferta Veracomp to szeroka gama rozwiązań w obszarze nowych technologii z zakresu różnych specjalizacji: sieci, telekomunikacja, bezpieczeństwo IT, pamięci masowe i serwery, zarządzanie infrastrukturą IT, systemy audiowizualne i Digital Signage, cyfrowy obieg dokumentów, medycyna cyfrowa, produkty dla użytkowników domowych i segmentu SOHO. Oprócz dystrybucji Veracomp zapewnia także wsparcie technologiczne i biznesowe, udziela konsultacji w zakresie doboru rozwiązań IT, edukuje kanał sprzedaży i użytkowników końcowych.

Rozwój w dobrej atmosferze

Szeroko pojęta branża IT to najszybciej rozwijająca się gałąź gospodarki. Aby nadążyć za dynamicznie zmieniającymi się technologiami i z powodzeniem je wprowadzać, niezbędna jest dobrze wyszkolona kadra. Veracomp – ze względu na ciągły rozwój – poszukuje specjalistów, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia, uzależnione od specyfiki stanowiska. Już na początku nowy pracownik może liczyć na opiekę i pomoc mentora podczas trwającego trzy miesiące wdrażania w obowiązki.
Osoby będące już w strukturach przedsiębiorstwa mają możliwość rozwoju w oparciu o przygotowane ścieżki szkoleń. Wewnętrzne są organizowane cyklicznie w siedzibie głównej w Krakowie lub Biurach Handlowych. Dotyczą one zarówno umiejętności miękkich (np. komunikacja, asertywność, automotywacja), jak i zagadnień merytorycznych (np. produktowych, inżynierskich, certyfikacyjnych). Szkolenia zewnętrzne realizowane są głównie z uwzględnieniem potrzeb i kwalifikacji pracowników, a odbywają się najczęściej u producentów i w autoryzowanych centrach szkoleniowych (np. Compendium CE). W zajęciach podnoszących kwalifikacje bierze rocznie udział ponad 200 osób.
Veracomp dba też o zapewnienie przyjaznego miejsca pracy.
W 2016 roku spółka przystąpiła do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Jej celem jest zapewnienie pozytywnych rozwiązań podczas zatrudniania nowych pracowników oraz stosowania rzetelnych praktyk. Ideą przyświecającą działaniom firm biorących udział w projekcie jest dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
Tego samego roku Veracomp został sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy polegającej na pisemnym, dobrowolnym zobowiązaniu firm do równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz poszanowania i respektowania praw człowieka w polityce personalnej.
Veracomp dba też o atmosferę panującą w pracy. Służy temu szereg benefitów – od zapewnienia dostępu do biblioteki z fachową literaturą, poprzez preferencyjny system ubezpieczeń, opiekę medyczną, karty Multisport, szczepienia ochronne dla zainteresowanych, aż po udzielanie zatrudnionym pożyczki na warunkach korzystniejszych niż w banku czy wewnętrzny program rekomendacyjny, skutkujący gratyfikacją za polecenie pracownika. Spółka jest silnie zorientowana na utrzymywanie pozytywnych relacji między zatrudnionymi. Cyklicznie organizowane są imprezy integracyjne, świętowane urodziny i ważne wydarzenia w życiu członków zespołu, a dla najmłodszych urządzane są pikniki z okazji Dnia Dziecka i spotkania ze Św. Mikołajem.

Wyzwania i wsparcie

Jak często podkreślają pracownicy, dodatkową atrakcją pracy w Veracomp jest zróżnicowanie i zaawansowanie projektów realizowanych przez spółkę. Ambitne podejście do zadań i efektywny sposób radzenia sobie z nimi powodują dreszczyk emocji, dobrze znany profesjonalistom z każdej dziedziny. Jeśli dodamy do tego możliwość współpracy z czołowymi przedstawicielami branży IT, wyłania się perspektywa pełnej realizacji zawodowej.
Veracomp wraz z Partnerami Handlowymi pracuje nad wdrożeniem rozwiązań i nowoczesnych technologii z szerokiego portfela oferowanych produktów.
Wprowadzenie zapory sieciowej w AMW TBS „Kwatera” z Warszawy umożliwiło podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury IT i w znaczący sposób zmniejszyło liczbę ataków. Dzięki wymianie UTM-ów na nowszą generację mogą one teraz obsłużyć do 2 milionów sesji oraz 600 użytkowników.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń sieciowych Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego korzysta z wysokowydajnych rozwiązań, które gwarantują bezproblemową obsługę łączności obecnie, jak i w przyszłości. Innowacyjne rozwiązania i oprogramowanie gwarantuje, że infrastruktura sieciowa Wydziału przygotowana jest na największe nawet wyzwania.
W Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku wdrożone zostały systemy audiowizualne. Dzięki inwestycji oferuje zwiedzającym angażującą wystawę złożoną z eksponatów oraz multimedialnych projekcji.
Kolejnym podmiotem, który korzysta z rozwiązań oferowanych przez Partnerów współpracujących z Veracomp jest Centrum Operacyjne Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Podczas odbywających się dwa lata temu Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża Franciszka stworzono tam wielofunkcyjną salę multimedialną. Jest ona wyposażona w 16 sztuk 49-calowych monitorów, na których można śledzić lub obserwować jednocześnie materiał pochodzący z 32 źródeł. Dostosowano również oprogramowanie do szybkiej komunikacji, co przy tak skomplikowanym logistycznie przedsięwzięciu miało olbrzymi wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa.
Widać zatem, że bogate portfolio oraz sposób realizacji strategii sprawiają, że Veracomp – zarówno w ujęciu organizatora pracy, jak i z perspektywy osób zatrudnionych w firmie – może być w pełni zadowolony i dumny z osiąganych celów.

Więcej o Veracomp: www.veracomp.pl

 

(fot. 1 Barbara Jędrychowska (p) i Katarzyna Praciak (l) – Zespół HR, Veracomp)

(fot. 2 Veracomp)

Wydania archiwalne