Przyjaźnie i przejrzyście

SM „Przyszłość” w Miechowie funkcjonuje nieprzerwanie od blisko 60. lat. Misją Spółdzielni jest profesjonalne zarządzanie i administrowanie zasobami spółdzielczymi, oparte na przyjaznym podejściu do swoich Członków i przejrzystości podejmowanych działań. W uhonorowaniu swoich zasług została nagrodzona w sierpniu prestiżowym tytułem Dobrej Spółdzielni 2018.

Z naciskiem na ekologię

W zasobach SM „Przyszłość” są 44 budynki mieszkalne o powierzchni ponad 75 tys. m2, w których zamieszkuje ponad 3,4 tys. mieszkańców, 9 lokali usługowych oraz świetlica osiedlowa. Łącznie tereny Spółdzielni obejmują powierzchnię 127,3 tys. m2.
Jesteśmy jedyną spółdzielnią mieszkaniową na terenie miasta – informuje Witold Skrzypek Prezes Zarządu SM „Przyszłość” w Miechowie. – Stawiamy na ekologiczne rozwiązania związane z dostarczaniem ciepła do budynków. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Miechowie oraz środkom z WFOŚiGW w Krakowie, przebudowano wszystkie kotłownie z węglowych na gazowe, a do podgrzewania wody wykorzystujemy instalacje solarne montowane na blokach. Wykonaliśmy kompleksową termomodernizację naszych zasobów na kwotę ponad 12 mln zł. Efektem tych działań jest zmniejszenie kosztów ogrzewania o 1 mln zł rocznie. W trosce o środowisko zmienione zostało oświetlenie w częściach wspólnych na energooszczędne LED z automatyką.
Obsługa zasobów mieszkaniowych to również remonty klatek schodowych oraz infrastruktury towarzyszącej, m.in. chodników. W samym tylko 2017 roku wydatkowano na ten cel blisko 476 tys. zł. W planach jest budowa 12 domów jednorodzinnych na os. Sikorskiego w Miechowie oraz 8 dwupoziomowych garaży.

Otwarci na potrzeby mieszkańców

Wieloletnie doświadczenie oraz wyspecjalizowana kadra pracowników, pozwalają na wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i życzeniom mieszkańców. Spółdzielnia dysponuje własnym zapleczem technicznym (konserwatorzy, hydraulicy, stolarz, pilarz), dzięki czemu może szybko reagować w przypadku usterek i awarii. Dzięki wprowadzonym nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, lokatorzy mają stały dostęp do indywidualnych kont oraz mogą na bieżąco kontrolować swoje rozliczenia. SM „Przyszłość” prowadzi również działalność społeczno-kulturalną w świetlicy osiedlowej, w ramach której organizowane są m.in. zajęcia edukacyjne, plastyczno-techniczne oraz rytmiczno-ruchowe, skierowane głównie dla dzieci.

(fot. 1 SM „Przyszłość”)

Wydania archiwalne