Nowoczesność w parze z ekologią

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach to firma o blisko 60. letniej tradycji, dysponująca nowoczesnymi, ekonomicznymi, bezpiecznymi, ergonomicznymi i przyjaznymi dla środowiska naturalnego autobusami, spełniającymi wymagania najbardziej restrykcyjnych norm emisji spalin EURO. Tyski PKM może ponadto poszczycić się jednymi z najlepszych wskaźników techniczno-eksploatacyjnych taboru autobusowego w skali całego kraju, a także ugruntowaną pozycją wśród czołowych przewoźników w Polsce.

Jakość i bezpieczeństwo

PKM Sp. z o.o. w Tychach kładzie duży nacisk na umacnianie swojego wizerunku jako firmy, dla której ochrona środowiska naturalnego jest równie ważnym elementem strategii rozwoju, jak jakość świadczonych usług komunikacyjnych oraz bezpieczeństwo pracowników i przewożonych pasażerów. Od 2005 roku Spółka utrzymuje polski i międzynarodowy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W swoim portfolio ma również inne ważne certyfikaty, m.in. zarządzania jakością PN-EN ISO 9001, zarządzaniem środowiskowym PN-EN ISO 14001 oraz zarządzania BHP–PN-N 18001. – W chwili obecnej nasz tabor liczy 137 autobusów, które obsługują 55 linii zwykłych i 4 bezpłatne, przewożąc w ciągu roku blisko 12,5 mln pasażerów – wylicza Andrzej Kowol Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach. – Naszym priorytetem jest sukcesywna modernizacja posiadanego taboru autobusowego na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Tychach. Przyjęty przez Zarząd plan zakłada wycofywanie z eksploatacji pojazdów przestarzałych technologicznie, awaryjnych i niespełniających wymagań norm emisji spalin EURO oraz zastępowanie ich autobusami nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

Z dofinansowaniem unijnym

Spółka realizuje obecnie kolejny duży projekt związany z zakupem nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym, pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”. Jest on realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego  transportu zbiorowego w miastach, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Inwestycja koncentruje się na zakupie i wymianie taboru autobusowego i trolejbusowego, budowie i modernizacji zaplecza technicznego oraz budowie nowej linii trolejbusowej. Tabor tyskiego PKM zwiększy się o 51 niskopodłogowych autobusów zasilanych CNG i 10 mikrobusów zasilanych ON, spełniających surową normę EURO 6. Zakupione zostaną ponadto 2 elektrobusy, 3 trolejbusy, 2 pojazdy serwisowe do obsługi taboru autobusowego oraz pojazd pogotowia technicznego do obsługi sieci trakcyjnej. Jednym z najbardziej istotnych punktów realizowanego projektu, jest budowa nowej sieci trakcji trolejbusowej wraz z kontenerową stacją zasilającą. Jego realizacja przyczyni się bowiem do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze miasta: budowa trakcji trolejbusowej pozwoli na uruchomienie nowego połączenia komunikacji publicznej – linii łączącej skupiska mieszkalne: osiedli W, Z, T oraz ułatwi dostęp mieszkańców do ośrodka wypoczynkowego Paprocany. Równocześnie projekt pozwoli na połączenie centrum miasta z ośrodkami edukacji, sportu, kultury, zakładami pracy i osiedlami mieszkaniowymi. Bezpośrednim efektem będzie natomiast wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej, w tym poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących. Realizacja tych działań będzie alternatywą dla transportu indywidualnego, co wpłynie na zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji publicznej. Zakup niskopodłogowego taboru autobusowego i trolejbusowego przyczyni się również do poprawy jego dostępności dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość realizowanego projektu to 164,2 mln zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 100 mln zł.
Tyski PKM jest ponadto podmiotem współrealizującym projekt pn.: „Szybka Kolej Regionalna Tychy–Dąbrowa Górnicza Etap I Tychy Miasto–Katowice”, współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, odpowiadającym za modernizację peronów kolejowych.

(Internetowa) komunikacja miejska

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach wyróżnia się na tle innych krajowych przewoźników wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, mających na celu zapewnienie szybkiej i punktualnej komunikacji miejskiej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pasażerów. Jednym z udogodnień wchodzących w zakres tzw. komunikacji internetowej, jest dostęp do internetu poprzez bezpłatne wi-fi w tyskich autobusach. Nowoczesność w komunikacji to również internetowa informacja o rozkładach jazdy i sprzedaży biletów, dostępna za pomocą urządzeń mobilnych. W sieci MZK Tychy pasażerowie mogą korzystać z systemów „Kiedy przyjedzie” i „Jak dojadę”. Ułatwiają one zaplanowanie podróży i dojazd do celu. Ponadto dzięki aplikacjom Treespot Tychy i Ginger pasażerowie mogą mieć aktualny rozkład jazdy zawsze przy sobie, z kolei dzięki dwom kolejnym nabywają bilety jednorazowe (moBILET) lub okresowe miesięczne i kwartalne (GoPay). Aby ułatwić podróżowanie i odczyt odjazdów wiele przystanków posiada również QR kody, które można zeskanować komórką. Tyski przewoźnik jest również obecny na własnej stronie internetowej oraz na Facebooku. Poza informacjami o firmie, podróżni mogą zapoznać się z bieżącymi komunikatami związanymi z utrudnieniami na drogach czy objazdami.

Z lokalną społecznością

Tyskie PKM jest mocno związane ze społecznością miasta, angażując się w szereg działań związanych z CSR, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu. Każdego roku na wsparcie mogą liczyć tyskie hospicja m.in. im. św. Kaliksta I oraz Śląskie Hospicjum dla dzieci. Spółka na bieżąco współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych, a także angażuje środki w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Na wsparcie mogą liczyć akcje profilaktyczne organizowane przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską oraz Straż Pożarną w Tychach, m.in. akcja z kieszonkowcami (widzisz reaguj), akcje profilaktyczne bezpieczny pasażer czy akcje profilaktyczne bezpieczny kierowca (symulacje dla mieszkańców miasta). PKM w Tychach jest również sponsorem drużyn sportowych (hokeiści oraz piłkarze GKS Tychy, Tyskie Stowarzyszenie Rowerowe Stowarzyszenie Sportowe NOL-TYCHY, Capoeira Tychy), a także instytucji i wydarzeń odbywających się w mieście, m.in. Teatru Małego czy Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną U21. Jest również organizatorem międzynarodowych konferencji i sympozjów dotyczących rozwoju i wykorzystywania paliw gazowych oraz profilaktyki wypadków drogowych.

Wielokrotnie nagradzani

W październiku 2014 roku, podczas gali XII Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, Prezes Zarządu PKM sp. z o.o. w Tychach, został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”, przyznawaną przez kapitułę Izby Gospodarczej. Dwa lata później, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej odebrało zaszczytny tytuł Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Nagrodę główną Hermes Biznesu, za wysokiej jakości usługi transportu miejskiego oparte o ekologiczne rozwiązania. Spółka zajmuje ponadto czołowe lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej, organizowanym corocznie przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. W 2018 roku tyski przewoźnik zakończył zmagania na bardzo wysokiej, 2. pozycji w Polsce.

(fot. 1 PKM Tychy)

(fot. 2 PKM Tychy)

 

(fot. 3 PKM Tychy)

(fot. 4 PKM Tychy)

Wydania archiwalne