Jakość i bezpieczeństwo w Częstochowskich kranach

Rozmowa z Michałem Królem Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie


Panie Prezesie gratulacje z tytułu ponownego triumfu w naszym Rankingu. Trzecie zwycięstwo to nie przypadek – nie jest łatwo przez tak długi czas utrzymać się na szczycie. Jak odbieracie Państwo to wyróżnienie?

Oczywiście jest to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ przyznane po raz pierwszy od kiedy pełnię funkcję Prezesa Zarządu, ale faktem jest, że Przedsiębiorstwo po raz trzeci zajęło pierwsze miejsce w Rankingu. Przez wiele lat pełniłem funkcję Członka Zarządu Spółki, współuczestniczyłem w kierowaniu Spółką i wiem ile trudu, pracy i zaangażowania potrzeba, aby w branży wodno-kanalizacyjnej być najlepszym z najlepszych. Jako Prezes Zarządu jestem zaszczycony decyzją szacownej Kapituły. Pozycja lidera zobowiązuje, ale jest też ogromną nobilitacją. Przyznany tytuł potwierdza słuszność strategii zarządzania realizowanej przez obecny Zarząd Spółki, ukierunkowanej na stałe dążenie do utrzymania najwyższych standardów. Ciągle doskonalimy i rozwijamy wdrożone systemy zarządzania – jakością zgodne z normami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 17025 oraz środowiskiem zgodny z normą PN-EN ISO 14001. Skuteczność naszych działań w tym zakresie potwierdza fakt, iż Przedsiębiorstwo jako jedna z dziesięciu firm, zostało wyróżnione jubileuszowym certyfikatem EMAS, wręczonym podczas konferencji plenarnej odbywającej się w ramach trwającego w Katowicach SZCZYTU KLIMATYCZNEGO ONZ.


Macie opinię firmy, która inwestuje w najnowocześniejsze technologie i materiały najwyższej jakości. Czy to się opłaca?

W kwestii wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii należymy zdecydowanie do czołówki firm nie tylko w kraju, ale bez wahania mogę to powiedzieć, również na arenie międzynarodowej. Od kilku miesięcy eksploatujemy nasz najnowszy obiekt tj.: stację przetwarzania osadów ze studzienek kanalizacyjnych. Posiadamy już spore doświadczenie w eksploatacji stacji usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji – za tę inwestycję zostaliśmy odznaczeni w kategorii najnowocześniejsza technologia. Wspomnę tylko, iż stacja usuwania azotanów jest jedynym tego typu obiektem w Polsce. W ostatnim czasie wybudowaliśmy dwie farmy fotowoltaiczne, przetwarzające energię pochodzącą z promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wdrożyliśmy technologię renowacji kanałów sanitarnych przy zastosowaniu metody długiego rękawa. Jednak nie poprzestajemy na tym i szukamy nowych rozwiązań. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi i akademickimi przy realizacji projektów badawczych – aktualnie pracujemy nad programem pn. „Holistyczne zarządzanie zasobami wód podziemnych celem zapewnienia zaopatrzenia w wodę regionu częstochowskiego”. Dzięki nowoczesnym technologiom osiągamy wymierne efekty ekologiczne, poprawiamy organizację pracy, obniżamy koszty swojej działalności, a przez to finalnie koszty świadczonych usług, ciągle doskonalimy się i rozwijamy, zdobywamy wiedzę, która staje się wiedzą organizacji i stale uczymy się nią zarządzać.

Państwa woda była już wielokrotnie nagradzana i ma opinię jednej z najlepszych w całym kraju – jak to robicie?
Źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie objętym działalnością Przedsiębiorstwa są wyłącznie wody podziemne, eksploatowane w zależności od ujęcia z trzech pięter wodonośnych, w przeważającej większości z pokładu górnojurajskiego. Woda dostarczana Klientom Spółki ujmowana jest z najzasobniejszego rezerwuaru wód podziemnych tzw. zbiornika GZWP 326 i charakteryzuje się wyjątkowym składem fizykochemicznym, orzeźwiającym smakiem i zapachem. Stale czuwamy nad jakością i bezpieczeństwem wody dostarczanej naszym odbiorcom. Prowadzimy nieustanną kontrolę analityczną w zakresie monitoringu: wody podziemnej, wody podawanej do sieci, wody magazynowanej w zbiornikach sieciowych, wody pobieranej bezpośrednio przez odbiorców oraz w zakresie skuteczności prowadzonych procesów uzdatniania i dezynfekcji. Tylko w 2018 roku nasze laboratorium przebadało prawie 7,5 tysiąca próbek wody. W kwestii jakości i bezpieczeństwa wody czujemy się absolutnym liderem.

Dużo inwestujecie również w rozwój Państwa kadry. Widzicie przełożenie tych inwestycji w realną wartość dodaną?
Fundamentem każdego modelu biznesowego są pracownicy, a inwestowanie w rozwój kadry pracowniczej jest istotnym elementem strategii rozwoju Przedsiębiorstwa. Wspieranie pracowników w procesach doskonalenia zawodowego oraz motywowanie ich do poszerzania swojej wiedzy przekłada się na jakość usług zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zarząd Spółki jest świadomy faktu, iż szkolenia znacznie podnoszą jakość wykonywanej pracy, a zmotywowany pracownik, czerpiący satysfakcję z pracy jest prawdziwym skarbem. Powszechnie wiadomo, iż szkolenia eliminują rutynę, poszerzają kompetencje oraz dają potencjał do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. Co więcej informacje zdobyte na szkoleniach pomagają spojrzeć z dystansu na swoją pracę oraz na codziennie wykonywane czynności. Prowadzona w ten sposób polityka personalna stawia na ciągły rozwój personelu i podkreśla wartość każdego pracownika.

Jak PWiK Częstochowa funkcjonuje na lokalnym rynku pracy i jak jest na nim postrzegana Państwa firma? W tak wąskiej specjalizacji chyba nie łatwo o specjalistów?
Codzienną pracą wysyłamy jasny komunikat mówiący o tym, że możemy i chcemy rozwijać się w sposób inteligentny i zrównoważony, tworzymy możliwie najlepsze miejsca pracy i określamy kierunek rozwoju Firmy. Założenia, którymi się kierujemy są ambitne, ale również realne, spójne z prowadzoną strategią odpowiedzialności społecznej – zatrudnienie, innowacja, edukacja społeczeństwa, ochrona zasobów naturalnych, zrównoważony rozwój – to obszary nakreślone przez Komisję Europejską, w których skutecznie działamy. Aktywnie uczestniczymy w życiu miasta i regionu poprzez ciągłą współpracę z samorządami lokalnymi, ośrodkami naukowymi oraz organizacjami pożytku publicznego. Rozumiemy, że najmłodsi odbiorcy naszych usług, którym oferujemy bardzo szeroki wachlarz prelekcji, prezentacji i warsztatów naukowych to potencjalni przyszli pracownicy Przedsiębiorstwa. Do kanonu naszych akcji edukacyjnych na stałe wprowadziliśmy organizację tzw. dni otwartych z możliwością zwiedzania naszych obiektów, organizację konkursów plastycznych oraz konkursów interdyscyplinarnych z wiedzy o wodzie. Bardzo pozytywnym odbiorem cieszy się prowadzona przez Przedsiębiorstwo kampania „Piję wodę z kranu” połączona z ekspozycją saturatora, z którego podajemy popularną kranówkę. Jesteśmy otwarci na kształtowanie pozytywnych relacji ze społeczeństwem.

(fot. 1 – Michał Król, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie)

(fot. 2 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie)

Wydania archiwalne