Nie ma odpadów – są surowce

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. dba o ciągłe ulepszanie i dopasowywanie swojej oferty do potrzeb mieszkańców. Poza dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, stawia w codziennej działalności na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, przyłączając się również aktywnie do kampanii społecznej „STOP-PLASTIK”.

Woda z kranu, wiedza z … rzeki
Jastrzębska spółka, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce, zaczęła zachęcać do picia wody prosto z kranu. Nic w tym dziwnego, skoro największym jej atutem jest krystalicznie czysta woda pozyskiwana prawie w całości z ekologicznych czeskich ujęć u źródeł rzek Morawka i Ostravica w Beskidzie Wysokim. – Jakość wody pitnej to nasz priorytet –podkreśla Tadeusz Pilarski Prezes Zarządu JZWiK S.A. – Jest ona na bieżąco kontrolowana pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przez dwa laboratoria – własne i czeskie. Powodem do dumy jest też nowoczesna ścieżka edukacyjna „Rzeka wiedzy” (14 interaktywnych i multimedialnych stanowisk edukacyjnych), przybliżająca zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową, zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

„Przetwarzamy wszystko – na wszystko”
JZWiK S.A. dysponuje zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków, wykorzystującą nowoczesną technologię podwyższonego usuwania biogenów. Prezes T. Pilarski podkreśla jej znaczenie dla środowiska naturalnego: – Staramy się wcielać w życie maksymę która mówi, że nie ma odpadów – są surowce. Oczyszczone ścieki sprzedajemy jako wodę przemysłową do celów chłodniczych. Z osadów pościekowych pozyskiwany jest biogaz służący do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz kompozyt mineralno-organiczny stosowany do rekultywacji terenów zdegradowanych, m.in. hałd górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Obecnie Spółka wraz z Głównym Instytutem Górnictwa pracuje nad nową technologią produkcji granulatów organicznych („Złote Plony”), które wykorzystają w 100% potencjał nawozowy drzemiący w osadach ściekowych. Ponadto w ramach kampanii społecznej „STOP-PLASTK”, do której przyłączyło się nasze przedsiębiorstwo, zachęcamy dzieci i młodzież do minimalizowania ilości używanych tworzyw sztucznych w życiu codziennym, na rzecz korzystania z produktów wielokrotnego użytku.

(fot. 1 – JZWiK, Stop Plastik)

(fot. 2 – JZWiK, Złote Plony)

Wydania archiwalne