Z nastawieniem na rozwój

Z MARTĄ BIS, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, rozmawia Bogdan Leszczorz

Miejsce na podium w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw wodociągowych, to duże wyróżnienie dla spółki, tym bardziej, że ostatni rok był rokiem pełnym wyzwań. Jaki jest klucz do sukcesu PWiK?
Nasza wielozadaniowość i otwartość na potrzeby rynku lokalnego przyczyniają się do stałego rozwoju. Z jednej strony mamy regulacje prawne, które nadają kierunek prowadzenia działalności. Duży wpływ miało nowe Prawo Wodne, które zmieniło sposób przygotowania i zatwierdzania taryf. Z drugiej strony mamy klientów, którzy oczekują od nas ciągłości usług, ale też innowacyjnych form komunikacji. Nie mniej ważne są dla nas oczekiwania gmin i miast, które są naszymi partnerami, z którymi wspólnie odpowiadamy za prawidłowe prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej i za środowisko.

Czyli dobra, codzienna działalność eksploatacyjna nie jest wystarczająca?
Działalność eksploatacyjna jest kwestią podstawową, ale ważne są też możliwości rozwoju, np. stworzenie dodatkowych usług specjalistycznych. W ten sposób poszerzamy zakres usług sprzętowych, badań wykonywanych przez akredytowane laboratorium PWiK. W ten sposób odpowiadamy też na oczekiwania gmin i przemysłu, a nawet innych podmiotów z sektora wod-kan, dla których również świadczymy usługi.

Gdyby wskazać najmocniejsze strony Spółki, to są nimi…
Stabilne prowadzenie działalności, jednak z nastawieniem na rozwój. Dzięki temu od 2017 roku mamy w Tarnowskich Górach tę samą cenę wody. Staramy się jak najlepiej wykorzystać własne źródła zasilania i dostawców lokalnych, aby utrzymać ceny na stałym poziomie. Trudniejszym wyzwaniem jest gospodarka ściekowa. Tarnowskie Góry są miastem, gdzie inwestycje kanalizacyjne ze wsparciem funduszy unijnych pozwoliły skanalizować 98% terenu miasta. Wiąże się to ze wzrostem kosztów, ale staramy się racjonalnie zarządzać systemem i tymi kosztami, na które mamy bezpośredni wpływ, tak aby cena rosła jak najwolniej. Naszą mocną stroną jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta, a więc pakiet e-usług (iBOK, e-faktura, sms-info, zdalny odczyt), którymi objęliśmy już 70% naszych klientów. Ankieta satysfakcji wskazuje zadowolenie naszych odbiorców zarówno z ciągłości usług, jakości wody, jak i sposobu obsługi i przekazywania informacji przez pracowników Biura Obsługi Klienta na poziomie 91%. Bardzo ważnym aspektem dla nas oraz dla całej Grupy Veolia jest bezpieczeństwo pracy. Pracownicy mają stworzone bezpieczne warunki do realizowania swoich działań, a stosowanie przepisów BHP jest ich nawykiem i wpisało się w codzienność. Pracownicy PWiK nie tylko stosują się do obowiązujących przepisów, ale także zachowują czujność i zgłaszają nam tematy i obszary, które należy udoskonalić, a my jako zarząd dajemy im do tego odpowiednie narzędzia. Nie bez znaczenia są działania z zakresu „społecznej odpowiedzialności biznesu” dla społeczności lokalnych. Jest to szeroki wachlarz działań z zakresu edukacji ekologicznej kierowany zarówno do dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych. To też współpraca z gminami mająca na celu wsparcie miejskich inicjatyw ekologicznych, kulturalnych i sportowych. Bardzo dobrze układa nam się kooperacja z Fundacją Veolia Polska, gdzie w ramach wolontariatu pracowniczego zrealizowaliśmy projekty instalacji źródełek wody pitnej w wybranych placówkach szkolnych w Tarnowskich Górach i Miasteczku Śląskim. W ramach projektu „Zielone podwórka Veolii” nasi pracownicy wykonali ogród sensoryczny dla dzieci z przedszkola z oddziałem integracyjnym w Tarnowskich Górach. Taka wspólna praca dla dobra innych i spędzenie czasu poza biurem są doskonałą okazją do lepszego poznania się, pokazania swoich umiejętności organizacyjnych oraz wypracowania nowych relacji koleżeńskich.

Pani Prezes co dalej? Jakie są najważniejsze wyzwania Spółki?
Dalsze rzetelne wypełnianie zobowiązań wobec klientów oraz naszych wspólników. Ponadto zapewnienie ciągłości dostaw, utrzymanie jak najwyższej jakości dostarczanej wody i oczyszczania ścieków. Pomaga nam w tym akredytowane laboratorium spółki. Kolejne wyzwania to wypełnianie zobowiązań środowiskowych, innowacyjne prowadzenie inwestycji, gdzie będą miały zastosowanie ciekawe rozwiązania technologiczne. Dążymy do osiągnięcia najwyższych efektów ekologicznych i optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. Już dziś musimy myśleć o jutrze i wybierać takie rozwiązania, które zapewnią skuteczne prowadzenie działalności wodno-ściekowej oraz wysoką satysfakcję klientów z naszej obsługi oraz z dostępu do informacji.

(fot. 1 – Marta Bis, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach)

Wydania archiwalne