Z dobrą wodą na … Szczycie

Katowickie Wodociągi S.A. świadczą usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców miasta Katowice. Dostarczają wodę i odprowadzają ścieki dla blisko 24 tys. odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Eksploatują ponad 1000 km sieci wodociągowej oraz ponad 750 km sieci kanalizacyjnej. Oprócz realizowanych zadań, angażują się również w działania proekologiczne: Spółka była także zaangażowana w organizację Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego COP24, który odbył się w dniach 3-15 grudnia 2018 roku w Katowicach.

Niezawodnie dla ponad 20 tysięcy

Najważniejszym wyzwaniem dla Katowickich Wodociągów S.A., było zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie Spodka oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, czyli w tzw. „strefie 0”. – Prace związane z przygotowaniem infrastruktury wod-kan do szczytu klimatycznego rozpoczęły się już w lipcu 2018 roku – informuje Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach. – W ramach prac zabudowano 4 dodatkowe punkty poboru wody oraz wykonano nowy odcinek sieci wodociągowej o długości 126 m. Przeprowadzone prace zapewniły dwustronne zasilenie wyznaczonego obszaru: chodziło o to, aby w przypadku awarii była możliwość dokonania przekierowania wody w sieci i zachowania ciągłości dostaw dla ponad 20 tys. uczestników COP24. Łącznie w „strefie 0” sprawdzono sieć wodociągową o długości 1636 m. Ponadto oddział sieci wodociągowej oraz dział pomiarów i kontroli sieci Katowickich Wodociągów, sprawdziły wydajność przyłączy wodociągowych, a także dokonały kontroli 39 hydrantów w zakresie ciśnienia i wydajności. Wykonano również dezynfekcję metodą ozonowania oraz przeprowadzono badania wody w akredytowanym Laboratorium Centralnym Spółki. Z kolei oddział kanalizacji dokonał szczegółowej inspekcji sieci kanalizacyjnej, wykonał profilaktyczne jej czyszczenie oraz sprawdził przyłącza o łącznej długości około 860 m. W „strefie 0” powstało też kilka obiektów tymczasowej zabudowy, które były zasilane w wodę z kontenerów napełnianych z 4 hydrantów. Nieczystości z tych obiektów były odprowadzane częściowo do sieci kanalizacyjnej, a częściowo do specjalnych zbiorników.
W obiektach Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego przygotowano wodomierze, na wypadek zwiększonego poboru wody podczas szczytu klimatycznego. Podjęte działania pozwoliły wykluczyć ewentualne zagrożenia, podczas wzmożonej pracy urządzeń pomiarowych. Działania Spółki obejmowały ponadto organizację wydarzeń towarzyszących, m.in. warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Odbywały się one w pawilonie „Dobry Klimat”, ustawionym specjalnie na czas COP 24 na katowickim rynku. Dodatkowo dla gości szczytu klimatycznego przygotowano również wycieczki tematyczne, w tym m.in. na teren katowickiej oczyszczalni ścieków Gigablok.

Normy jakościowe i ochrona środowiska

Katowickie Wodociągi S.A. większość prac renowacyjnych sieci wodociągowej wykonują przy użyciu technologii bezwykopowych. Są one wykorzystywane prawie przy każdej budowie. Przy realizacji sieci wodociągowych stosowane są głównie horyzontalne przewierty sterowane oraz renowacje za pomocą rękawa. Zastosowanie obu wymienionych technologii nie wymaga pozwolenia na budowę. Metody te zachowują dotychczasową trasę wodociągu, a wprowadzana wykładzina lub nowy wodociąg zastępujący istniejący, zlokalizowane są w tym samym miejscu. Prezes S. Krusz podkreśla ekonomiczny aspekt stosowania technologii bezwykopowych: – Pozwalają one w sposób oczywisty zaoszczędzić zarówno na kosztach zajęcia pasa drogi przez urządzenie, które są nieuniknione podczas tradycyjnie wykonywanych prac, jak również na późniejszych nakładach związanych z renowacją nawierzchni drogi.
W sposób ciągły monitorowana jest jakość dostarczanej wody na terenie miasta Katowice. Zajmuje się tym akredytowane Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. Prowadzi ono badania w oparciu o zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogram pobierania i badania próbek wody w wybranych punktach. Badania wykonywane są na potrzeby własne oraz klientów zewnętrznych. Potwierdzeniem kompetencji laboratorium i wiarygodności wykonywanych badań jest posiadany certyfikat akredytacji nr AB 1433, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Komunikacja w parze z edukacją

Katowickie Wodociągi S.A. kładą bardzo duży nacisk na dobrą obsługę klientów oraz właściwą komunikację. Klienci, którzy dysponują podpisaną umową na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków, mają dostęp do rozliczeń, możliwość podawania stanu wodomierza oraz składania wniosków za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta. Jego użytkownicy mogą w nim również sprawdzać status załatwianej sprawy. Wszyscy mieszkańcy Katowic mają ponadto możliwość rejestrowania się w systemie powiadamiania o awariach za pomocą wiadomości SMS. Katowickie Wodociągi S.A. dbając o komfort klientów budujących domy, oferują tzw. usługę kompleksową. Polega ona na załatwieniu dla klientów wszystkich formalności związanych z budową przyłącza oraz wybudowaniem i podłączeniem infrastruktury. Spółka przywiązuje również dużą wagę do edukacji mieszkańców regionu w zakresie ochrony środowiska. W tym celu na terenie oczyszczalni Gigablok została utworzona ścieżka edukacyjna. Jej celem jest poszerzanie wiedzy zwiedzających na temat procesu oczyszczania ścieków, obiegu wody w przyrodzie i konieczności jej ochrony. Dodatkowo, po raz pierwszy w 2018 roku, firma włączyła się w cykl akcji „SprzataMy dzielnicę”, które stanowią jeden z elementów miejskiego projektu KATOobywatel. Celem akcji jest aktywizacja mieszkańców, włączenie ich w dbanie o miasto oraz edukacja ekologiczna. Na czas jej trwania, w siedmiu wyznaczonych dzielnicach zapewniono uczestnikom wodę do picia prosto z hydrantów, które wcześniej zostały odpowiednio przygotowane. Spółka bierze także udział w imprezach, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń odbywających się w mieście – od kilku już lat włącza się aktywnie w organizację takich wydarzeń, jak: Światowy Dzień Wody, Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Hydrosilesia czy Śląski Festiwal Nauki. Wszystkie podejmowane działania mają charakter edukacyjny, ze szczególnym naciskiem kładzionym na kształtowanie pozytywnych zachowań w kwestii dbania o ochronę wody wśród najmłodszych mieszkańców Katowic.

W trosce o społeczność lokalną

Jako spółka miejska, Katowickie Wodociągi S.A. angażują się w inicjatywy społeczne i wydarzenia na terenie miasta. Głównym celem ich wspierania jest aktywizacja mieszkańców, zachęcenie do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Spółka chętnie wspiera konkursy oraz festiwale, podczas których najmłodsi mieszkańcy miasta oprócz zdobytej wiedzy uczą się poszanowania dla przyrody, a w szczególności wody. Były to m.in. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Regionalny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy Szkół Specjalnych „Jak żyć zgodnie z przyrodą” czy Festiwal Piosenki Ekologicznej i Religijnej „Ekosong”. Zaangażowanie i pomoc dotyczy zarówno inicjatyw lokalnych, np.: „Dni Szopienic”, „Dni Zawodzia”, jak również dużych, ogólnokrajowych akcji, m.in. PKO Silesia Marathon, Tour de Pologne. W 2018 roku Katowickie Wodociągi S.A. wpierały cykl biegów ulicznych odbywających się na terenie Katowic: Bieg im. Janusza Sidły, Charytatywny Bieg Śląskich Aniołów, Bieg dla Słonia, 15-tka z Sosnowca do Katowic, Panewnicki Bieg Dzika. Poprzez wsparcie rzeczowe, jakim było przekazanie palety wody na każdy bieg, firma pragnie propagować jej picie oraz zdrowy tryb życia.

(fot. 1 – Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach)

(fot. 2 – Uczestnicy Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego COP24)

(fot. 3– Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w pawilonie „Dobry Klimat”)

(fot. 4 – Oczyszczalnia ścieków Gigablok)

(fot. 5 – Mapa strefy „0” z oznaczonymi elementami infrastruktury wodociągowej)

 

 

Wydania archiwalne