Tworzymy wartość dodaną

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni zapewnia ciepło mieszkańcom miasta, a także Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, realizując swoje usługi w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku. Poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła oraz produkcją energii elektrycznej w kogeneracji, Spółka angażuje się również w liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.

Ciepło sieciowe = czyste środowisko

– Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i aktywną walkę ze smogiem – mówi Janusz Różalski Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. – Otwieramy w ten sposób mieszkańcom drogę do likwidacji własnych, lokalnych kotłowni i wykorzystania sieci jako źródła ciepła. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w modernizowanych i budowanych od nowa sieciach ciepłowniczych, będą mniejsze straty i większe oszczędności. Należy podkreślić, że korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani nie generuje zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Mieszkańcy doceniają niezawodność ciepła sieciowego, ponieważ jest to pod każdym względem najwygodniejszy sposób ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 mln złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Do roku 2023 zaplanowano realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 mln złotych.

Gwarancja wysokiego poziomu życia

Gdyński OPEC konsekwentnie realizuje filozofię dotyczącą tworzenia nowoczesnej przestrzeni społecznej. Dbałość o najwyższy poziom technologiczny i współpraca z pozostałymi spółkami komunalnymi gwarantują społeczeństwu najwyższy, europejski poziom życia, czyste środowisko, bezpieczeństwo oraz implementację na polski rynek najnowszych rozwiązań typu smart. Tylko współpraca samorządów z firmami infrastrukturalnymi gwarantuje harmonijny, otwarty na przyszłość system usług komunalnych. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni wpisuje się w typowe rozwiązania stosowane przez miasta Gdynia, Rumia i Wejherowo.

Stabilni w branży

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni może poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami uzyskanymi w ogólnopolskich konkursach i rankingach. W 2017 roku Spółka została uhonorowana tytułem Laureata Godła „Teraz Polska”, zaś w roku bieżącym znalazła się na podium Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, organizowanego przez redakcję „Strefy Gospodarki” ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. – Bardzo wysokie 3. miejsce w Rankingu podkreśla stabilną pozycję naszej firmy w branży. Staramy się jednak nie używać takich określeń, jak lider, pionier czy mistrz. Nasza wiedza zweryfikowana wynikami pozwala nam mówić, że jesteśmy firmą mającą wpływ na ciepłownictwo polskie, a nawet europejskie. Z udziałem naszych partnerów biznesowych jednoczymy, tworzymy pewną wartość dodaną dla naszej branży – podsumowuje Prezes J. Różalski.

Dbałość o ekologię i wzrost efektywności, to stałe elementy planów inwestycyjnych wpisane w filozofię rozwoju OPEC Gdynia. W ciągu ostatnich 25 lat przedsiębiorstwo znacząco zmniejszyło emisję pochodzącą z instalacji: pyłów o ponad 90%, dwutlenku siarki o ponad 80%, a dwutlenku węgla oraz dwutlenku azotu o ponad 50%. Do tak wyraźnego spadku emisji przyczyniła się przede wszystkim systematyczna likwidacja kotłowni węglowych w Gdyni, Sopocie i Wejherowie. Korzystając m.in. ze środków Banku Światowego w wysokości 25 mln USD, a także z funduszy krajowych, zlikwidowano łącznie około 100 kotłowni węglowych, zastępując je gazowymi. W ostatnich latach wykonano budowę kogeneracji gazowej w Wejherowie, termodernizację sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Rumi. Na uwagę zasługuje realizacja projektów KAWKA 2014 i 2015 na terenie Rumi, polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej i przyłączaniu kolejnych budynków mieszkalnych.

(fot. 1 – Janusz Różalski Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. )

(fot. 2 – OPEC Gdnia)

Wydania archiwalne