Bank z misją społeczną

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach jest największym i najsilniejszym kapitałowo bankiem spółdzielczym w województwie śląskim. W swojej działalności koncentruje się na obsłudze firm z sektora MŚP oraz osób fizycznych. Nie zapomina przy tym o problemach lokalnej społeczności, udzielając wsparcia finansowego poprzez Fundację Silesia Hominibus będącą jedyną tego typu organizacją powołaną przez bank spółdzielczy w Polsce.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Klienci Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” (używana jest również nazwa Silesia Bank), są obsługiwani w sieci kilkunastu placówek. Bank koncentruje swoją działalność na terenie województwa śląskiego i okolic. Oferta produktów bankowych jest kierowana w 88% do małych i średnich przedsiębiorstw, pozostałą część stanowią klienci indywidualni. Firmy mogą skorzystać m.in. z kredytów w rachunku bieżącym oraz inwestycyjnych, w tym kredytów dla deweloperów oraz z rachunków powierniczych (zamkniętych i otwartych). Dla klientów indywidualnych zostały przygotowane atrakcyjne kredyty hipoteczne na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnych, Indywidualne Konta Emerytalne, sezonowe kredyty gotówkowe na promocyjnych warunkach oraz korzystnie oprocentowane lokaty. Obsługa klientów jest prowadzona nie tylko w złotych polskich, ale również w euro, dolarach amerykańskich i funtach. Atutem są szybkie rozliczenia krajowe i zagraniczne oraz nowoczesne usługi (płatności telefonem z Planet Mobile, Google Pay, przelewy natychmiastowe, PayByNet).
– Depozyty Klientów są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zaś uczestnictwo w Systemie Ochrony Instytucjonalnej Banku Polskiej Spółdzielczości zwiększa stabilność i bezpieczeństwo działania – podkreśla Józef Myrczek Prezes Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach. – Chcemy być bankiem dla ludzi, osadzonym w realiach lokalnej społeczności i dopasowanym do zmieniających się potrzeb Klientów.
W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych, Silesia Bank zajął wysoką 4. pozycję.

Silesia Hominibus, czyli Śląsk ludziom

Poważne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu zawiera motto określające misję Silesia Banku, które brzmi: „Służyć społeczeństwu naszego regionu”. W tym celu w marcu 2015 roku została powołana Fundacja Silesia Hominibus, z funduszem założycielskim w wysokości 100 tys. zł. Zakres jej aktywności jest szeroki: od udzielania pomocy i wsparcia rodzinom oraz systemowi pieczy zastępczej (szczególnie w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym), pomocy osobom niepełnosprawnym oraz starszym, po szeroko rozumianą pomoc dzieciom (fundowanie stypendiów, organizację wypoczynku, wspieranie rozwoju edukacji i wychowania). Wśród zadań jest również promowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych inicjatyw społecznych, wspieranie rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego, promowanie sportu, kultury fizycznej oraz idei spółdzielczości i spółdzielczych form gospodarowania. Środki, którymi dysponuje Fundacja, pochodzą od Silesia Banku oraz z darowizn, spadków i dotacji.

Ponad 120 lat historii

Tradycje Silesia Banku sięgają 27 lutego 1898 roku, kiedy to Królewski Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował Bank Ludowy w Katowicach. Przedmiotem działalności było prowadzenie operacji bankowych w celu udzielania kredytów swoim członkom oraz przyjmowanie wkładów oszczędnościowych nie ograniczonych członkostwem. Po wojnie zmieniono nazwę na Bank Spółdzielczy w Katowicach. Lata 70 przyniosły rozwój sieci oddziałów oraz filii banku. W 2010 roku, dla podkreślenia lokalnej pozycji, Bank Spółdzielczy w Katowicach zmienił po raz kolejny nazwę na Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach, w skrócie Silesia Bank.

 

 

Wydania archiwalne