Razem możemy więcej

W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa stawiają na rozwój technologiczny, ekonomiczny i osobowy. RAFAKO S.A. poza tym wspiera realizację strategii świadomym zarządzaniem kulturą organizacyjną, czego potwierdzeniem jest zdobycie przez spółkę tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2019.

Powstała w 1949 roku i należąca obecnie do Grupy PBG, spółka RAFAKO S.A. jest liderem na rynku obiektów i instalacji dla energetyki. Systematycznie umacnia swoją pozycję w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii.
Co ciekawe, wszystkie elektrownie w Polsce wykorzystują elementy zaprojektowane lub wyprodukowane w RAFAKO. Misją spółki jest budowanie nowoczesnych mocy energetycznych z poszanowaniem ochrony środowiska.

Dialog z pracownikami

Wdrażanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i współpracy oraz nagradzaniu efektów, RAFAKO zapoczątkowało od doskonalenia obszaru komunikacji wewnętrznej i dialogu z pracownikami.
– Chcieliśmy wiedzieć, co jest silną stroną organizacji, a co wymaga poprawy i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem – mówi Karolina Kubica-Kamińska Dyrektor Zarządzająca Korporacyjnym HR w RAFAKO. – W ankietach wewnętrznych i „skrzynkach na pomysły” otrzymaliśmy ciekawe uwagi oraz rekomendacje nowych rozwiązań z obszaru pracowniczego i optymalizacji procesów. Co warte podkreślenia, dialog z pracownikami wspiera partner społeczny, funkcjonujące w RAFAKO S.A. Związki zawodowe. Wydawany kwartalnie biuletyn informacyjny „Ogniwo”, Intranet i inne środki komunikacji wewnętrznej, a także cykliczne spotkania informacyjne, pozwalają dotrzeć do wszystkich pracowników z najważniejszymi informacjami dotyczącymi spółki i otoczenia biznesowego, w którym działa RAFAKO.

U nas warto pracować

Standard to ergonomiczne i bezpieczne miejsce pracy oraz możliwość dofinansowania szkoleń i nauki na studiach. Rekrutacja na wolne stanowiska zawsze zaczyna się od naboru wewnętrznego, więc każdy, kto chce wykorzystać swój potencjał, może spróbować sił w konkursie wewnętrznym i dowolnie pokierować własną ścieżką kariery. Praca przy projektach badawczych, dostęp do nowoczesnych rozwiązań i narzędzi informatycznych, udział w branżowych konferencjach krajowych i zagranicznych to kolejne benefity, na które może liczyć pracownik RAFAKO. Są też zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za dodatkowe zadania lub świetne wyniki pracy: premia operacyjna i premia z Funduszu Zadaniowego, ponadto nagrody okolicznościowe i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia na rzecz spółki. Dla pracowników z wieloletnim stażem pracy wypłacane są nagrody jubileuszowe. Wielu pracowników z dumą nosi zegarki z grawerem: 25 lat w RAFAKO. Docenianą przez Rafakowców formą zatrudnienia jest ruchomy czas pracy i obecność lekarza w przyzakładowej przychodni. Jest też bogaty pakiet socjalny w postaci kart MultiSport, paczek dla dzieci, dofinansowania na wczasy dla całych rodzin, możliwości otrzymania pożyczek mieszkaniowych, zapomóg oraz wsparcia finansowego i rzeczowego dla emerytowanych pracowników.
Firma może się pochwalić imponującą liczbą szkoleń, w których udział pozwala na zdobycie najważniejszych i najbardziej prestiżowych uprawnień. Część szkoleń realizowana jest w ramach e-kursów, co z kolei zapewnia szybkość realizacji i dużą dostępność.
Ponadto spółka umożliwia udział w międzynarodowych konferencjach w kraju i za granicą. Od kilku lat szczególną pozycję w planie szkoleń zajmuje projekt szkoleniowy dla kadry menedżerskiej „Ja – lider XXI wieku”, którego celem jest doskonalenie kompetencji miękkich w zakresie zarządzania zespołem. W listopadzie br. odbędzie się już piąta edycja tego szkolenia, w którym biorą udział liderzy zespołów z całej grupy PBG.

Z ludźmi i dla ludzi
RAFAKO realizuje zasady odpowiedzialnego biznesu nie tylko w działaniach wewnętrznych, ale chętnie i przede wszystkim skutecznie wychodzi z nimi na zewnątrz, będąc prawdziwym liderem w obrębie szeroko rozumianego CSR. Inicjatyw jest wiele, więc skupmy się na wybranych.
Spółka szczyci się jedną z najlepiej wyposażonych szkół branżowych w kraju, działającą pod szyldem Oddziału Szkolenia Zawodowego RAFAKO. Jej geneza sięga 1958 roku, kiedy rozpoczęło się zorganizowane przysposobienie do zawodu młodych ludzi, chcących zdobyć zawód i podjąć pracę w przedsiębiorstwie. Obecnie zajęcia dydaktyczne realizowane są we współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Raciborzu, a młodzież pod okiem najlepszych fachowców kształci się w zawodzie spawacza i ślusarza. Tylko w 2018 roku placówka mogła pochwalić się 52 absolwentami, a większość z nich związała swoje kariery z RAFAKO.
Dzięki inicjatywom realizowanym przez korporacyjną Fundację RAFAKO raciborska spółka aktywnie promuje kulturę i sztukę wśród pracowników, społecznościach lokalnych, a także w miejscach realizowanych przez Grupę PBG inwestycji. Przykładem takich działań są zorganizowane w tym roku przez Fundację wystawy malarstwa dzieł Juliusza i Wojciecha Kossaków i instalacja K-dron Janusza Kapusty – udostępnione do zwiedzania m.in. w należącym do RAFAKO Pałacyku Strzeleckim. Inicjatywy Fundacji RAFAKO przybliżają mieszkańcom Raciborza i okolic sztukę, prezentowaną zwykle w odległych galeriach czy muzeach, a czasem pieczołowicie zebraną od prywatnych kolekcjonerów z całego świata.
Na pomoc Fundacji RAFAKO mogą też liczyć najbardziej potrzebujący, czego przykładem jest współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Gorzyczkach, Samborowicach, Cyprzanowie i Kuźni Raciborskiej.
Najlepszym podsumowaniem, a zaraz najcelniejszą definicją polityki personalnej RAFAKO S.A. są słowa Karoliny Kubicy-Kamińskiej Dyrektor Zarządzającej Korporacyjnym HR: – Budujemy kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu i współpracy oraz docenianiu efektów. Ważne są dla nas kompetencje społeczne i zachowania promujące wspólne wartości. Nieustannie podnosimy jakość relacji zespołowych i komunikacji wewnętrznej. Celem realizowanej przez nas polityki personalnej jest budowa zaangażowanej społeczności, w której każdy ma swoje ważne miejsce i zadania wyznaczone zgodnie z talentami. Wierzymy, że razem możemy więcej.

 

(fot. 1 – Rafako)

(fot. 2 -Rafako)

(fot. 3 – Rafako)

Wydania archiwalne