Stabilni i wiarygodni

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” obchodzi jubileusz 25-lecia swojego powstania. Wyróżnikiem Spółdzielni są osiągane przez nią wyniki gospodarcze i ekonomiczne potwierdzone Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej, a także codzienna troska o posiadane zasoby mieszkaniowe.

Trudne początki

Spółdzielnia wywodzi się z Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, następnie zaś była jednym z Osiedli WSM „Ochota”. Dzięki determinacji ówczesnych działaczy, 31 marca 1994 roku postała WSM „Rakowiec”. – Rozstanie nie było łatwe, a przed nową Spółdzielnią piętrzyły się różne trudności – wspomina Henryka Chmielewska-Pleczeluk Prezes Zarządu WSM „Rakowiec”. – Większość spraw udało się pozytywnie rozstrzygnąć, głównie w postępowaniach sądowych. Uzyskaliśmy prawo wieczystego użytkowania gruntów do części terenów z wolnostojącymi pawilonami handlowymi i użytkowymi. Trwa jeszcze batalia sądowa o odzyskanie terenu, na którym znajdują się dwa kolejne pawilony handlowe. Obecnie Spółdzielnia dysponuje 63 budynkami mieszkalnymi (4668 mieszkań), 27 zespołami garażowymi oraz pawilonami handlowo-usługowymi.

Z gospodarską troską

WSM „Rakowiec” prowadzi szeroko zakrojoną gospodarkę remontową zasobów mieszkaniowych. Wykonano remont elewacji w 78% budynków i w 100% docieplenie stropodachów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe chodniki i małą infrastrukturę, m.in. plac zabaw dla dzieci. Szczególną opieką objęty jest drzewostan, dokonywane są nowe nasadzenia. Prace wykonywane są w ramach posiadanych środków, bez konieczności zaciągania kredytów. Spółdzielnia posiada także Dom Kultury „Rakowiec”, w którym odbywają się zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, począwszy od rytmiki, gimnastyki i plastyki, do szeroko rozumianej działalności kulturalnej. 28 maja 2019 r. Zarządzeniem nr 896/2019 Prezydenta m. st. Warszawy teren Spółdzielni został objęty Gminną Ewidencją Zabytków, jako wartość obiektów powojennego modernizmu układu urbanistycznego.

Superwiktoria i Grand Prix

Spółdzielnia na przestrzeni ostatnich lat była wielokrotnie nagradzana. W 2018 roku Prezes WSM „Rakowiec”, Pani Henryka Chmielewska-Pleczeluk otrzymała Superwiktorię Managera Roku Spółdzielczości Mieszkaniowej, rok później zaś dyplom uznania przyznany przez Spółdzielcze Stowarzyszenie Kulturalne im. Stanisława Staszica, za zasługi w popularyzacji idei spółdzielczej. W grudniu 2019 roku Spółdzielnia została ponadto uhonorowana tytułem Grand Prix Dobrej Spółdzielni.

(fot. 1 – WSM Rakowiec)

Wydania archiwalne