PEC Gniezno – „Firma Pełna Ciepła”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na prawidłową eksploatację źródeł wytwarzania ciepła, sukcesywnie ograniczając ich niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Od wielu lat Spółka jest mocno zaangażowana w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz akcje honorowego krwiodawstwa. Tradycją stały się organizowane Drzwi Otwarte, w ramach których mieszkańcy miasta mogą na miejscu poznać szczegóły związane z technologią wytwarzania Ciepła systemowego.

Z węglowych na gazowe

PEC w Gnieźnie na bieżąco inwestuje w nowoczesne źródła ciepła, czyli kotły oraz stacje odpylania. Działania te realizuje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Najnowszym przedsięwzięciem jest modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów węglowych na gazowe przy ul. Poznańskiej 92/94 w Gnieźnie. – Modernizacja polegała na zabudowie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z układem technologicznym, stacją zmiękczania wody, instalacją ciepłej wody użytkowej, instalacją wod.-kan., rurociągami i kominem, w miejsce trzech zamortyzowanych kotłów na ekogroszek o niskiej sprawności – wyjaśnia Piotr Staśkiewicz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. – W ramach tej inwestycji zostały zrealizowane roboty budowlano-remontowe kotłowni, w tym m.in. wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu oraz części elektrycznej i sterowania kotłowni. Modernizacja spowoduje zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
Całkowity koszt wymiany kotłów węglowych na gazowe wyniósł ponad 345,4 tys. zł. Środki na ten cel zapewniła pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (100% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia). PEC zrealizował także inwestycje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Są to modernizacje dwóch kotłów ciepłowniczych WR-25 oraz kompleksowa przebudowa układu odpylania kotła WR-5 nr 2. Łączny koszt tych inwestycji to 16,5 mln. Dzięki temu zwiększyła się sprawność wytwarzania ciepła oraz skuteczność odpylania spalin. Wspólnie z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową kontynuowana jest także wymiana gazowych podgrzewaczy wody na ciepłą wodę z PEC na osiedlu Tysiąclecia. Odbywa się to poprzez instalację nowoczesnych węzłów cieplnych lub modernizację istniejących. W wielu przypadkach jest to również związane z gruntowną przebudową sieci ciepłowniczej. Dzięki tym zmianom mieszkańcy korzystają z bezpiecznej i komfortowej ciepłej wody z PEC. Po modernizacji pracę wznowiła ciepłownia C-14 przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dzięki modernizacji zmniejszeniu uległa emisja CO2 o 2,7% i aż ośmiokrotnie emisja pyłów. Dzięki ponownemu uruchomieniu tej ciepłowni, PEC posiada aktualnie 2 działające źródła ciepła zlokalizowane z dwóch różnych stron miasta, co zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Gniezna. Całkowity koszt modernizacji to około 1,5 mln zł.

„PEC czyta dzieciom” – już po raz ósmy!

Gnieźnieński PEC organizuje coroczne akcje czytania dzieciom pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza. „Lekcje ciepła” były przeprowadzone w klasach pierwszych szkół podstawowych na terenie Gniezna. Na początku zajęć pracownicy PEC czytali dzieciom bajkę pt. „Czerwony Kapturek – misja Czarny Smog”. Najmłodsi mieszkańcy pierwszej stolicy Polski dowiedzieli się, co to jest i skąd bierze się Ciepło systemowe, gdzie w Gnieźnie mieści się ciepłownia, poznali również zagadnienia związane z ochroną środowiska. Podczas lekcji dzieci wykazywały dużą aktywność oraz zainteresowanie tematem ciepłownictwa i ekologii, chętnie rozwiązując zagadki czytane przez pracowników PEC. Dla najaktywniejszych uczniów przygotowano nagrody, a dla pozostałych nagrody pocieszenia. Wszyscy uczniowie otrzymali od pracowników PEC-u książeczki pt. „Czerwony Kapturek – misja Czarny Smog”, aby mogli czytać je w domu z rodzicami.

Zapoznaj się z Ciepłem systemowym …

7 września 2019 roku, na terenie ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18, już po raz piąty odbyły się Drzwi Otwarte. Zostały one zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna, Tomasza Budasza, reprezentowanego przez swojego zastępcę, Prezydenta Jarosława Grobelnego. Drzwi Otwarte były doskonałą okazją, aby odbiorcom Ciepła systemowego pokazać jak wytwarzane jest Ciepło systemowe. Na odwiedzających czekało wiele niespodzianek. Nie zabrakło atrakcji głównie dla dzieci, takich jak: malowanie twarzy, zabawa z animatorkami, konkurs plastyczny na „portret Cieplika”, szachy parkowe oraz spektakl ekologiczny w wykonaniu teatru z Krakowa. Główną atrakcją tegorocznej imprezy był występ artysty bańkarza, Arkadiusza Gwizdały. Z kolei dla dorosłych przygotowano zwiedzanie ciepłowni w towarzystwie przeszkolonych pracowników firmy. Można było zobaczyć m.in. plac opałowy, hale kotłów, odżużlania i pomp oraz centrum dowodzenia całym układem ciepłowniczym. Na trasie zwiedzania znalazł się także węzeł cieplny. Podczas całej imprezy wszystkim zwiedzającym towarzyszyła maskotka PEC – Cieplik.

… i „Oddaj krew z Cieplikiem”

W trakcie Drzwi Otwartych, wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Okręgowym PCK w Gnieźnie, przeprowadzono jubileuszową 10. zbiórkę krwi pod hasłem „Oddaj krew z Cieplikiem”. Chęć podzielenia się cennym płynem zgłosiło 31 osób, zaś do oddania krwi zakwalifikowanych zostało 20 osób, co przełożyło się na 8,56 litrów. Zbiórka krwi podczas Dni Otwartych była już drugą zorganizowaną przez PEC w ubiegłym roku. 18 maja 2019 r. na gnieźnieńskim Rynku odbyła się bowiem 9. edycja akcji „Oddaj krew z Cieplikiem”. Poza stałymi organizatorami, akcję wsparli również: GOSiR, Carrefour, MKS Mieszko Gniezno oraz MPK Gniezno. W trakcie majowej zbiórki zarejestrowało się 49 chętnych, spośród których krew oddało 36 mieszkańców, co dało w sumie 16,2 litra. Jak zwykle na oddających krew czekały gadżety reklamowe przygotowane m.in. przez PEC oraz Cieplik, który rozdawał dzieciom balony, dorosłych zaś zachęcał do przyłączenia się do akcji.

Wielokrotnie nagradzani

Ubiegły rok obfitował w szereg cennych wyróżnień, które zostały przyznane Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Spółka wzięła udział w konkursie „Firma Pełna Ciepła”, zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie nagradzającym firmy, które najlepiej lokalnie korzystają ze wspólnej marki produktowej, jaką jest Ciepło Systemowe. W tegorocznym konkursie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie zajęło I miejsce, ustanawiając przy tym nowy rekord punktowy (288 z 360 możliwych stopni ciepła). Na drugim miejscu uplasowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, na trzecim zaś Eco Kutno Sp. z o.o. – Najwyższe miejsce w konkursie świadczy o efektywności korzystania z potencjału marki Ciepło Systemowe, wzmacnianiu swojego wizerunku na rynku lokalnym oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku branży ciepłowniczej w Polsce – podkreśla Prezes P. Staśkiewicz. – Uzyskaliśmy również 6 wyróżnień za zajęcie I miejsca w kategoriach: „Wdrażanie marki Ciepła Systemowego”, „Zaangażowanie w rozwój marki Ciepła Systemowego”, „Działania B2C z marką Ciepła Systemowego”, „Public Relations z marką Ciepła Systemowego”, „Standardy Marketingowe dostawcy Ciepła Systemowego” oraz „Aktywności lokalne z marką Ciepła Systemowego”.

Najświeższym, bo tegorocznym sukcesem gnieźnieńskiego PEC-u, jest uzyskanie kryształowego Gospodarczo-Samorządowego HIT-u Regionów Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej za 2019 rok, w kategorii „Działania Ekologiczne Roku”, wręczonego 28 lutego br. HIT to przedsięwzięcie nagradzające, wyróżniające i promujące firmy, samorządy terytorialne lub osoby. Kapitułę projektu tworzą starostowie, przedstawiciele samorządów terytorialnych, gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych, reprezentanci izb gospodarczych, dziennikarze i przedstawiciele organizatorów. W przedsięwzięciu uczestniczą firmy, instytucje, samorządy terytorialne, które zostały zarekomendowane przez starostów, wójtów i burmistrzów, izby gospodarcze i rolnicze oraz organizatorów. Celem projektu jest promocja najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz szeroko rozumianych działań ekologicznych i organizacyjnych. Ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo i jakość zgłoszonych produktów, usług, koncepcji i działań. W przypadku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, Kapituła projektu wzięła pod uwagę modernizację źródeł ciepła wraz ze stacjami odpylania w ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18, dzięki której została ograniczona emisja efektów ubocznych spalania węgla do atmosfery

 

(fot. 1 – PEC Gniezno)

(fot. 2 – PEC Gniezno)

(fot. 3 – PEC Gniezno)

Wydania archiwalne