Trwale wpisani w historię Płocka

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku, funkcjonująca nieprzerwanie od 1870 roku, jest jedną z trzech najstarszych Spółdzielni Spożywców w Polsce. Realizując misję zaopatrywania mieszkańców Płocka i okolic w wysokiej jakości artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby, stanowi przykład nowoczesnego i mądrego zarządzania, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za wspólne dobro. Spółdzielnia angażuje się również aktywnie w życie lokalnej społeczności, starając się na bieżąco pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom.

150 lat w służbie Spółdzielczości

2 maja 1870 roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Spożywcze „Zgoda” w Płocku. Na początku liczba jego członków wynosiła 185 osób, po dwóch latach wzrosła do 249, zaś na przełomie wieków było już ich 800. W 1911 roku zakupiono kamienicę, gdzie do dziś mieści się siedziba Zarządu i administracji Spółdzielni, zaś w 1928 roku została uruchomiona pierwsza w mieście nowoczesna piekarnia mechaniczna. Po wojnie „Zgoda”, wobec masowego upaństwowienia i centralizacji spółdzielni, w coraz większym stopniu traci samodzielność. W 1976 roku w wyniku reorganizacji handlu, Spółdzielnia musi przekazać na rzecz sektora państwowego kilkanaście sklepów oraz część usługową. Siedem lat później ponownie odzyskuje samodzielność i po uchwaleniu nowego statutu powstaje Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”.

Obecnie płocka PSS licząca blisko 800 członków, dysponuje 26 sklepami, 1 piekarnią i 2 magazynami, dając zatrudnienie 460 pracownikom. Sklepy funkcjonują we wszystkich osiedlach miasta, produkowane zaś pieczywo cieszy się wśród mieszkańców Płocka dużym uznaniem ze względu na wysokie walory smakowe, osiągane dzięki tradycyjnym technologiom.

– 9 grudnia 2017 roku został otwarty nowy sklep – Top Market przy ul. Armii Krajowej 10, a 27 marca 2019 roku uruchomiliśmy kolejny, o całkowitej powierzchni 801,86 m², przy ul. Jana Pawła II 21 – wylicza Krzysztof Chojnacki Prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku. – Ponadto we wrześniu i listopadzie 2019 roku zostały ponownie otwarte dwa sklepy po generalnym remoncie oraz jeden w kwietniu 2020 roku. Ogółem na inwestycje zrealizowane w latach 2018-2019, przeznaczyliśmy kwotę blisko 5 mln zł. Zarząd PSS „Zgoda” w Płocku dba również o bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu. W samym tylko 2019 roku na różnego rodzaju kursy i szkolenia wydatkowano blisko 20 tys. zł, zaś w latach 2015-2019 (przy dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), środki te zamknęły się kwotą blisko 64 tys. zł.

Ze wsparciem potrzebujących

W statucie Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku od samego początku, czyli od 1870 roku aż po dzień dzisiejszy, figuruje zapis informujący, że zadaniem Spółdzielni jest nie tylko „maksymalizacja zysku”, jak ma to miejsce w ogromnej większości przedsiębiorstw, ale także działalność na rzecz środowiska członków i pracowników „Zgody”, w tym zagwarantowanie im możliwości ciekawego wypoczynku i rekreacji. Realizację tej misji umożliwia Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy „Zgoda” zlokalizowany w Kołobrzegu. Z jego oferty mogą również korzystać wczasowicze, którzy nie są pracownikami płockiej PSS. Spółdzielnia działa prężnie na rzecz lokalnej społeczności, współpracując z instytucjami kulturalno-oświatowymi i samorządowymi, a także wspierając instytucje charytatywne oraz akcje społeczno-użyteczne. Łączna wartość przekazanych darowizn rzeczowych i finansowych instytucjom w 2019 roku wyniosła ponad 98 tys. zł, z czego 90 tys. zł to darowizny rzeczowe w postaci pieczywa własnej produkcji. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku sponsoruje ponadto różnego rodzaju instytucje związane z kulturą, np. Płocką Orkiestrę Symfoniczną, rokrocznie Bieg Solidarności, wspiera też akcje organizowane przez Urząd Miasta. To wszystko sprawia, że Spółdzielnia od 150 lat zakorzeniona w historii Płocka i Płocczan, nadal utrzymuje wypracowaną niezwykle silną pozycję na lokalnym rynku. Niemal od początków istnienia w kręgu zainteresowań Spółdzielni znajdują się dzieci. „Zgoda” zawsze starała się rozwijać ich zainteresowania, krzewić wśród nich postawy patriotyczne i wspomagać ich rozwój. Rękoma swoich członków i pracowników robiła to na przestrzeni minionych lat w bardzo różny sposób. Na przestrzeni lat płocka PSS brała i bierze udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz pomocy dzieciom, przekazuje darowizny finansowe i rzeczowe różnego rodzaju instytucjom. Wspiera m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niewidomych w Płocku, Noclegownię dla kobiet, Stowarzyszenie brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej w Goślicach, Hospicjum w Płocku. Pamięta także o dzieciach swoich pracowników, którym z Funduszu Socjalnego dofinansowuje wypoczynek. Nie zapomina również o słodkich upominkach na Dzień Dziecka czy Boże Narodzenie, organizuje pikniki i wycieczki. – Na pełne wsparcie ze strony Spółdzielni mogą również liczyć wszyscy jej pracownicy, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Z dawien dawna przy „Zgodzie” funkcjonuje Klub Spółdzielców zrzeszający jej członków, byłych i obecnych pracowników oraz sympatyków. W ramach Klubu organizowane są m.in. spotkania wigilijne i wielkanocne. Płocka „Zgoda” zawsze wspierała potrzebujących i czyni to do dzisiaj – podkreśla Prezes K. Chojnacki.

Doceniony producent i pracodawca

Wszechstronna działalność „Społem” PSS „Zgoda” w Płocku jest dostrzegana i nagradzana. W 2019 roku Spółdzielnia została laureatem konkursu Orły Handlu, otrzymała również certyfikat jakości produktu w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miano Top produktu otrzymały: chleb mieszany razowy, chleb mieszany razowy ze słonecznikiem, chleb zwykły, bułka wrocławska oraz bułka poznańska. W lutym 2020 roku „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku została lauratem XII edycji konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Tegorocznym sukcesem Spółdzielni jest również zajęcie 2. miejsca w realizowanym cyklicznie Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców, organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.

(fot. 1 – Społem Płock)

(fot. 2 – Społem Płock)

(fot. 3 – Społem Płock)

Wydania archiwalne