Nowa odsłona produktów Warty dla MSP

Do gamy produktów ubezpieczeniowych Warty dołączają dwie oferty skierowane do małych i średnich przedsiębiorców – Warta Ekstrabiznes Plus oraz Smartbiznes. Pierwsza jest najbardziej rozbudowanym produktem pod kątem oferowanego zakresu ochrony, zaś drugie ubezpieczenie zostało stworzone dla przedsiębiorców oczekujących nowoczesnych ale również nieskomplikowanych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Zmiany jakie zaszły w naszej codzienności wpłynęły na wszystkie aspekty życia codziennego, co przede wszystkim odczuli przedsiębiorcy, którzy musieli dopasować swoją działalność do nowych rygorów bezpieczeństwa. Był to również impuls do przygotowania przez Wartę nowej oferty produktów ubezpieczeniowych dla sektora MSP. Są one teraz lepiej dopasowane do poszczególnych branż oraz obejmują jeszcze szerszy zakres ochrony. W nowych odsłonach produktów dopasowano także oferty do całkowicie nowych działalności, a także większej mobilności Klientów. Uproszczono także konstrukcję oferty, wprowadzono więcej zakresów w formule all risk oraz umożliwiono rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności cywilnej na cały świat.

– Widzimy zmieniające się potrzeby naszych klientów. Dlatego postanowiliśmy dostosować cenione produkty do nowych oczekiwań – upraszczając je i dopasowując pod najczęściej oferowane branże. W nowej odsłonie Warta Ekstrabiznes Plus oraz Smartbiznes nasi agenci jeszcze lepiej i sprawniej będą mogli przygotować ofertę dopasowaną do charakteru danej firmy – mówi Andrzej Olechniewicz, dyrektor operacyjny w Biurze Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warcie i dodaje: Wprowadziliśmy również szereg nowości niedostępnych wcześniej na rynku, w tym m.in.: ochronę na wypadek zmian w prowadzonej przez klienta działalności tzw. Pakiety Bezpieczeństwa czy spakietyzowaną formę ochrony dla popularnych obecnie działalności, jak np. pakiet Food Truck czy pakiet samoobsługowa myjnia bezdotykowa. Wszystko to, aby ułatwić klientom prowadzenie biznesu w obecnej, niepewnej codzienności.

Ochrona dla firm średnich …
Produkt Warta Ekstrabiznes Plus jest skierowany do firm MSP, których wartość majątku nie przekracza 15 mln zł, a przychody nie są większe niż 20 mln zł. W nowej odsłonie programu klienci otrzymają elastyczną w konstrukcji ofertę najlepiej dostosowaną do ich potrzeb, a dzięki szerokiemu zakresowi ochrony otrzymają kompleksowy produkt ubezpieczeniowy
w standardzie. Klient może dopasować zakres ochrony ubezpieczeniowej korzystając z dostępnych wariantów ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć, dostosowując je do specyfiki prowadzonej działalności. Wszystko to ma na celu ułatwienie i skrócenie procesu dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb danego klienta.
…i małego biznesu
Z kolei dla firm, których posiadany majątek oraz przychody nie przekraczają miliona złotych, Warta przygotowała produkt Smartbiznes. Jest to produkt ubezpieczeniowy przygotowany
z myślą o mikroprzedsiębiorcach, szukających kompleksowej ochrony dla swojej działalności. Również i w tym programie oferta została przygotowana pakietowo, co ułatwia i przyspiesza proces jej wyboru. Wprowadzono także m.in. ubezpieczenie mienia w formule all risk, ochronę mienia nie tylko w siedzibie firmy ale i na placu przed budynkiem oraz pakiety ochrony dopasowane pod konkretne działalności.

(fot. 1 – Warta)

Wydania archiwalne