Podnosimy standardy zamieszkiwania

Tak najkrócej można podsumować blisko 30-letnią gospodarską aktywność Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach, która jako jedna z nielicznych w Polsce może poszczycić się tytułem „Dobra Spółdzielnia Grand Prix X-lecia 2011-2020”, przyznanym przez redakcję Strefy Gospodarki.

60-latki po liftingu

Na przykładzie SM „Śródmieście” doskonale widać, iż wiek budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych nie stanowi problemu, a wręcz jest impulsem do przystosowywania ich do współczesnych standardów zamieszkiwania. – Po wydzieleniu się ze struktur Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przejęliśmy najstarsze budynki spółdzielcze w mieście, stąd remonty i termomodernizacje wielu z nich stały się najbardziej pilnym zadaniem – wyjaśnia Stanisław Kolanus Prezes Zarządu SM „Śródmieście” w Gliwicach. – Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w większości budynków wykonano jednoczesne doposażenie instalacji c.o. w urządzenia technologiczne dające większe możliwości regulacji w węzłach i instalacjach c.o. Pozyskujemy również kredyty bankowe z premią termomodernizacyjną na termomodernizację innych budynków, które nie spełniają wymogów WFOŚiGW. Dzięki wykonanym remontom uległa poprawie estetyka budynków mieszkalnych oraz ich wyposażenie: z myślą o osobach mających trudności z poruszaniem się zostały zamontowane podnośniki (windy).

Tereny zielone i siłownie

Po wykonaniu najpilniejszych modernizacji, przeprowadzone zostały kompleksowe remonty uzbrojenia terenu oraz prace związane z estetyką osiedli. W ostatnich latach w większości nieruchomości wykonano remonty chodników i placów oraz rekultywację zieleni. Wymieniona została większość urządzeń na placach zabaw. Ponadto wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z dwóch plenerowych siłowni, zlokalizowanych na osiedlach Warszawska i Góry Chełmskiej.

„Mrowisko” dla dzieci

Oczkiem w głowie SM „Sródmieście” jest również działalność kulturalno-oświatowa. Jest ona realizowana od wielu już lat w Klubie „Mrowisko”, który organizuje m.in. festyny z okazji Dnia Dziecka, zabawy mikołajkowe i karnawałowe oraz zimowiska w ramach akcji „ferie w mieście”. Klub prowadzi również gry i zabawy w plenerze oraz zajęcia plastyczne związane z polskimi tradycjami (malowanie pisanek, przygotowywanie kartek świątecznych). W trakcie zajęć dzieci otrzymują poczęstunki w postaci kanapek, słodyczy i napojów.

 

(fot. 1 – Śródmieście)

Wydania archiwalne