25 lat z życia Jagiełły

Z EWĄ WOJDALSKĄ, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi, rozmawia Bogdan Leszczorz

– 30 grudnia minie ćwierć wieku od wyodrębnienia się Spółdzielni ze struktur Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”. Jak ocenia Pani te 25 lat działalności?

– Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi powstała w dniu 30 grudnia 1995 roku, a więc rok 2020 jest rokiem jubileuszu jej dwudziestopięciolecia. Przez cały okres swej działalności Spółdzielnia nie poprzestała na wykonywaniu podstawowego obowiązku zarządcy, jakim jest utrzymanie zasobów w stanie nie pogorszonym. Nieustannie podejmowano działania podnoszące komfort zamieszkiwania. Spółdzielnia posiada wiele nagród, wyróżnień, odznaczeń, certyfikatów za dokonania organizacyjno-modernizacyjne poprawiające warunki techniczne budynków oraz za duże zaangażowanie w zarządzanie mieszkaniami spółdzielców. Osiągnięcia Spółdzielni przejawiają się w wielu aspektach, ale wszystkie świadczą o najwyższej jakości, która potwierdzona jest przez niezależne instytucje wysokiej rangi.

– Trzy sceny teatralne z salą widowiskową, studia piosenki i plastyczne, to tylko niektóre z propozycji Jagiellońskiego Ośrodka Kultury skierowane do mieszkańców…

– Spółdzielnia posiada Jagielloński Ośrodek Kultury, wyposażony w najnowszej generacji urządzenia, takie jak: klimatyzacja, sprzęt audio-video, widownię amfiteatralną. W ośrodku prowadzone są trzy sceny teatralne „Dzieci Jagiełły”, „Na Wspólnej” oraz Teatr Młodego Widza „Zwierciadło”. Prowadzone są również zajęcia sportowe: fitness, siłownia, gimnastyka zdrowotna, sekcja brydża sportowego i szachów, a także bezpłatne konsultacje w sprawie projektowania i stylizacji ubiorów.

– Tradycją stały się odbywające się już od 10. lat coroczne międzynarodowe spotkania amatorskich teatrów, pod nazwą „Jagiellońskie Teatralia”. Jakie kraje reprezentują ich uczestnicy?

– Na stałe goszczą u nas amatorskie teatry z Litwy i teatry działające w Jagiellońskim Ośrodku Kultury. Gościliśmy już teatry z Białorusi i Ukrainy, dwa razy teatr z Belgii oraz Węgier i Włoch. Podczas spotkań teatralnych, w przerwach między spektaklami, serwowane są zawsze dania regionalne narodów uczestniczących. Impreza ta ku uciesze mieszkańców nie tylko Spółdzielni, ale i całej Łodzi, zaczyna urastać do kulturalnej tradycji naszego miasta.

– Dziękuję za rozmowę.

(fot. 1 – Ewa Wojdalska, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi)

Wydania archiwalne