DOBRA SPÓŁDZIELNIA NA TRUDNE CZASY

W czasach pandemii również spółdzielczość mieszkaniowa działa w warunkach, w jakich nie działała w całej swojej historii. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa pomimo pandemii każdego dnia walczy o jak najlepszy komfort zamieszkiwania swoich mieszkańców, co zostało docenione przyznaniem katowickim spółdzielcom Grand Prix X-lecia 2011-2020 programu Dobra Spółdzielnia.

Skupieni na celu

Wart podkreślenia jest fakt, iż pomimo pandemii Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie została wyłączona z funkcjonowania na choćby jeden dzień. Specyfika pracy w spółdzielni mieszkaniowej polega na tym, iż mieszkańcy przychodzą do biura obsługi nie tylko załatwić konkretne sprawy, ale czasami po prostu z kimś porozmawiać, by być wysłuchanym. Aby pomimo częściowego zamknięcia 16 osiedlowych administracji, budynku Dyrekcji oraz pozostałych oddziałów umożliwić mieszkańcom jak najbliższy kontakt i wymianę informacji ze Spółdzielnią została przeprowadzona na olbrzymią skalę akcja informacyjna pokazująca możliwości kontaktu ze Spółdzielnią w czasach pandemii. Ważną rolę odegrała tu wydawana przez KSM gazeta „Wspólne Sprawy”. Jednak działania Zarządu i pracowników nie ograniczyły się jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego mieszkańcom ponieważ wdrożono regularną dezynfekcję klatek schodowych czy wzmożona została częstotliwość sprzątania części wspólnych wraz z ich dezynfekcją. Biorąc pod uwagę rozmiar Spółdzielni był to olbrzymi wysiłek, jednak bezpieczeństwo mieszkańców zawsze stało dla katowickich spółdzielców na pierwszym miejscu.

Piękna historia

Aby uzmysłowić sobie rozwój Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystarczy przytoczyć fakt, iż w jej zebraniu założycielskim w roku 1957 uczestniczyło 19 osób, pierwszy samodzielnie zbudowany dom zasiedliło w 1960 roku 85 rodzin natomiast obecnie KSM to ok. 20 tysięcy mieszkań, 580 lokali użytkowych, 858 garaży wbudowanych i 740 garaży wolnostojących oraz blisko 35 tysięcy mieszkańców. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa poprzez takie inwestycje jak Superjednostka, Osiedle Gwiazdy czy Rekreacyjna Dolina Mały Staw stworzyła obraz miasta Katowice. Pomimo tych sukcesów i olbrzymiego wpływu na tworzenie architektonicznego wizerunku Katowic dla spółdzielców w jej ramach zrzeszonych na pierwszym miejscu pozostaje człowiek. Dowodem na to jest olbrzymi nakład pracy i środków inwestowanych w działalność społeczno-kulturalną mającą z jednej strony aktywizować wszystkie grupy wiekowe w kontekście rozwijania umiejętności, zainteresowań i pasji, z drugiej zaś integrować lokalne społeczności, pobudzać kontakty międzysąsiedzkie co w erze Internetu, telewizji jest szczególnie istotne.

Oszczędni mogą sobie pozwolić na więcej

To hasło przyświecające permanentnym pracom związanym z poprawą stanu technicznego zasobów. Nie licząc najnowszych inwestycji spora część zasobów KSM to budynki liczące kilkadziesiąt lat. Spółdzielnia, zgodnie z przyjętą wieloletnią strategią, od wielu już lat realizuje projekt pt. „termomodernizacja budynków”. Z dużym rozmachem prowadzi działania w zakresie wymiany dźwigów osobowych, a dodatkowo kontynuuje rozpoczętą w roku 2020 wymianę podzielników kosztów ogrzewania i wodomierzy, montaż oświetlenia led z czujnikami ruchu w częściach wspólnych są wpisane w proekologiczną strategię KSM. Ma ona na celu dążenie do optymalnego i efektywnego wykorzystywania mediów, co ma przełożyć się nie tylko na niwelowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, ale również oszczędności mieszkańców w comiesięcznych opłatach – wspomniana termomodernizacja i wymiana urządzeń technicznych na nowocześniejsze, powoduje, że zużycie mediów spada generując oszczędności w indywidualnych budżetach mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

(fot. 1 – KSM, osiedle Gwiazdy)

(fot. 2 – KSM, osiedle Centrum)

Wydania archiwalne