„Firma Pełna Ciepła” ze „Złotym Godłem”

„Firma Pełna Ciepła” ze „Złotym Godłem”

Ciepło bez szkodliwych emisji

PEC w Gnieźnie realizuje inwestycje związane z budową i modernizacją sieci ciepłowniczych wraz z wymianą węzłów grupowych na indywidualne na terenie miasta, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Są to inwestycje w źródła ciepła, czyli kotły oraz sieć dystrybucji ciepła. Najświeższym przedsięwzięciem, które uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW, była „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z wymianą węzłów grupowych na indywidualne na terenie miasta Gniezna”. W jego ramach powstało ponad 1 300 mb sieci preizolowanej, ponad 400 mb przyłączy oraz 22 węzły indywidualne. Całkowity koszt netto wyniósł 3 266 000 zł, z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 3 266 000 w wysokości 100% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych, z umorzeniem do wysokości 10%. – Realizacja przedsięwzięcia spowodowała podniesienie sprawności wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, co jest zgodne z naszymi głównymi priorytetami, którymi są zapewnienie Odbiorcom komfortu cieplnego z równoczesną dbałością o środowisko naturalne – podkreśla Piotr Staśkiewicz, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. – Zależy nam również na ciągłym podnoszeniu zaufania naszych Klientów w oparciu o bezpieczeństwo, najwyższą jakość i pewność dostawy Ciepła systemowego oraz konkurencyjną cenę świadczonych usług. 45-letnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy sprawdzonym i rzetelnym partnerem dla Odbiorców Ciepła Systemowego.

W trosce o pozytywny wizerunek

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. otrzymało tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI ORDER za Zintegrowany System Zarządzania. Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, bardzo wysoko oceniła zgłoszenie Spółki i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności PEC, zwłaszcza w zakresie zarządzania, będącego przedmiotem konkursu. Tytuł Najwyższa Jakość Quality International oraz Certyfikat, są potwierdzeniem najwyższej jakości, a Złote Godło QI stanowi wymierną pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Gnieźnieński PEC znalazł się ponownie na podium konkursu „Firma Pełna Ciepła” organizowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie dla firm, które najlepiej lokalnie korzystają ze wspólnej marki produktowej, jaką jest Ciepło Systemowe. W ubiegłorocznej edycji Spółka zajęła II miejsce, ustępując jedynie LPEC Lublin S.A. (na trzecim miejscu uplasował się ZEC Inowrocław). To już trzecie z rzędu podium w tym prestiżowym konkursie – w 2019 roku I miejsce, natomiast rok wcześniej III pozycja. Ponadto PEC w Gnieźnie uzyskał wyróżnienie za zajęcie I miejsca w kategorii „Aktywności lokalne z marką Ciepła Systemowego”. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie jest też laureatem nagrody „Kryształowy HIT regionów” za 2019 rok, w kategorii Działania Ekologiczne Roku. Kapituła konkursu wzięła pod uwagę modernizację źródeł ciepła wraz ze stacjami odpylania w ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18. Dzięki tym inwestycjom udało się ograniczyć emisję efektów ubocznych spalania węgla do atmosfery.

„Życiodajni Gniezno” …

Pomimo pandemii koronawirusa, w czerwcu i wrześniu 2020 roku, PEC wraz
z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Życiodajni Gniezno” zorganizował kolejne dwie akcje oddawania krwi. Tym razem, ze względu na epidemię, dawcy oddawali krew
w punkcie stacjonarnym przy ul. św. Jana w Gnieźnie. Prezes Klubu HDK „Życiodajni Gniezno” oraz jednocześnie były pracownik PEC, Leszek Chudzik, przekazał do terenowego punktu poboru krwi w Gnieźnie upominki od sponsorów Klubu, w tym m.in. PEC. Wszyscy honorowi dawcy, którzy oddali cząstkę siebie, zostali posiadaczami wyjątkowych gadżetów reklamowych. Łącznie w obu akcjach udało się zebrać około 77 litrów krwi. Kolejne wspólne akcje PEC i Klubu HDK „Życiodajni Gniezno” planowane są na maj i wrzesień bieżącego roku.

… „PEC czyta dzieciom” i „Zmień bojler na kaloryfer”

Zakończyła się kolejna edycja akcji „PEC czyta dzieciom”, realizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza. „Lekcje ciepła” zostały przeprowadzone w klasach pierwszych szkół podstawowych na terenie Gniezna. Na początku zajęć pracownicy PEC czytali dzieciom bajkę pt. „Czerwony Kapturek – misja Czarny Smog”. Najmłodsi mieszkańcy pierwszej stolicy Polski dowiedzieli się, co to jest i skąd bierze się Ciepło Systemowe, gdzie
w Gnieźnie leży ciepłownia oraz poznali zagadnienia związane z ochroną środowiska. Podczas lekcji dzieci wykazywały dużą aktywność oraz zainteresowanie tematem ciepłownictwa i ekologii, chętnie rozwiązując zagadki czytane przez pracowników PEC. Dla najaktywniejszych uczniów przygotowano nagrody, a dla pozostałych nagrody pocieszenia. Wszystkie odwiedzone dzieci otrzymały książeczki pt. „Czerwony Kapturek – misja Czarny Smog”, by móc je czytać w domu z rodzicami.

Już po raz drugi w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymsa 14 w Gnieźnie, odbyła się nietypowa lekcja wychowania fizycznego. Poprowadzili ją doświadczeni nauczyciele WF, Pan Kamil Murch i Pan Krzysztof Krüger. Lekcja zorganizowana została przez władze placówki przy współpracy
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Trening związany był
z ogólnopolską kampanią „Zmień bojler na kaloryfer”, której pomysłodawcą jest marka Ciepło Systemowe. W lekcji brali udział uczniowie z klas czwartych i ósmych. Dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w ćwiczeniach aerobowych oraz crossficie. Na zakończenie lekcji uczniowie otrzymali specjalne książeczki przygotowane przez markę Ciepło Systemowe, w której oprócz wcześniej wspomnianych zestawów ćwiczeń, została opisana zbilansowana dieta zapewniająca dostawę energii do organizmu oraz kalkulator zapotrzebowania energetycznego. Dzięki książeczkom uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania ćwiczeń w domu.

Trochę historii …

Początki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sięgają lat 70. minionego stulecia. 1 kwietnia 1975 roku powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, które istniało później jako Oddział Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poznaniu, a w latach 1976-1984 jako Zakład Produkcji nr V w Gnieźnie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu. 1 października 1984 roku Zakład został wyodrębniony jako samodzielne przedsiębiorstwo komunalne. W dniu 1 lipca 1992 roku powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego jedynym udziałowcem jest Miasto Gniezno reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Gniezna.

(fot. 1 – PEC Gniezno)

(fot. 2 – PEC Gniezno)

(fot. 3 – PEC Gniezno)

Wydania archiwalne