MLEKPOL umacnia swoją pozycję w kraju i zagranicą

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, jeden z liderów rodzimego mleczarstwa w Polsce, poprawia sukcesywnie swoje wyniki finansowe rok do roku. W 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach przetwórczych należących do Spółdzielni, realizowane są inwestycje finansowane zarówno ze środków własnych, jak i funduszy unijnych. Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, każde podjęte przedsięwzięcie jest przeprowadzane z myślą o lokalnej społeczności i ma na celu poprawę jakości produktów oraz bezpieczeństwo samego procesu produkcji. SM MLEKPOL stawia również na dalszy rozwój eksportu, rozwijając swoją aktywność m.in. w krajach azjatyckich, takich jak Turcja, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia czy Kazachstan oraz na Dominikanie.

Zwiększone przychody i … 2 mld litrów mleka!

W zakładach SM MLEKPOL powstają wysokiej jakości produkty nabiałowe, które doceniane są przez konsumentów na całym świecie. Serki, mleko czy maślanka z najpiękniejszych i najczystszych regionów naszego kraju docierają do Polaków i mieszkańców krajów Unii Europejskiej, ale także do konsumentów m.in. w USA i Kanadzie. Pomimo pandemii i trudnej sytuacji rynkowej, Spółdzielnia po raz kolejny odnotowała zwiększone przychody, zamykając miniony rok wartością około 4,5 mld złotych. To nie tylko zasługa obserwacji rynku i dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb konsumentów, ale codzienna praca ponad 2800 wykwalifikowanych pracowników w 13 zakładach produkcyjnych przetwarzających od 9 tys. dostawców ok. 5,5 mln litrów mleka i 4 mln płynnej serwatki dziennie.  – W 2020 roku po raz pierwszy udało nam się skupić prawie 2 mld litrów mleka – mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM MLEKPOL. – To absolutny rekord w branży mleczarskiej w Polsce. Wśród naszych dostawców znajdują się duże gospodarstwa rolne, które produkują około miliona i więcej litrów mleka rocznie, ale nie brakuje też mniejszych podmiotów. Gospodarstwa, które przekraczają milion litrów sprzedaży mleka w danym roku, są wyróżniane kryształową krową łaciatą i jest to już duże grono naszych liderów. Cieszymy się, że pomimo pandemii udało nam się zwiększyć przychody i zrealizować planowane inwestycje. Nasze produkty znane są nie tylko w Polsce, ale praktycznie na każdym kontynencie. Współpracujemy z Libią, Irakiem, Dominikaną, Chinami i innymi krajami azjatyckimi. Oferta jest dostosowana do zmieniających się potrzeb konsumentów. Dziś wyraźnie widzimy, że modne są trendy prozdrowotne, a klienci wykazują duże zapotrzebowanie na produkty mleczne wspierające odporność i zdrowie organizmu.

 

Z przemyślanymi inwestycjami …

Sukcesywne zwiększanie przychodów i umacnianie pozycji na rynku nie byłyby  możliwe bez przemyślanych inwestycji realizowanych przez SM MLEKPOL od ponad 40 lat. Tylko w 2020 roku Spółdzielnia zainwestowała 150 mln złotych. Kluczowe przedsięwzięcie to uruchomienie Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Powstało tam 160 miejsc pracy. Całkowita dzienna wydajność proszkowni to 4 mln litrów surowców mlecznych i serwatkowych. Wyprodukowane tam produkty proszkowe w ponad 90% są eksportowane do krajów spoza UE, głównie zrzeszonych w ASEAN, ale również do Chin, Japonii, Korei Płd. i innych państw azjatyckich. – Otwieramy się na zupełnie nowe rynki, a zagraniczni konsumenci doceniają jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, ich walory smakowe oraz wartości spożywcze – informuje Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM MLEKPOL. – Udział eksportu w sprzedaży wyniósł ponad 25 proc. i spodziewamy się dalszego, ok. 3-5 proc. wzrostu w 2021 roku. Zdecydowanie zwiększyła się liczba i wielkość produktów oferowanych na eksport. Dotyczy to przede wszystkim artykułów trwałych z dłuższym terminem przydatności. Do końca 2021 roku firma planuje dodatkowo zwiększyć nakłady inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę zaplecza logistyczno-magazynowego oraz automatyzację procesów, zaś estymowane przychody mają wynieść około 5 mld złotych.

 

… i z produkcją energii odnawialnej

Spółdzielnia inwestuje nie tylko w linie produkcyjne czy poprawę jakości produktów. Prowadzi działania w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, produkując energię odnawialną. – Budowa układu kogeneracyjnego z biogazownią w Grajewie, to kolejny etap modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków – wyjaśnia Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM MLEKPOL. – To projekt, który jest już realizowany, a obecnie odbywają się jego kolejne etapy. Jego głównym celem jest wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w ściekach oraz odpadach produkcyjnych, z których wyprodukujemy biogaz w reaktorze beztlenowym. Spalając biogaz w wysokosprawnym układzie kogeneracyjnym, wytworzymy energię elektryczną oraz odzyskamy ciepło, które spożytkujemy w oczyszczalni. Uzyskany biogaz to „zielone” źródło energii uzyskiwane z tzw. źródeł odnawialnych, które w przyszłości powinno wyeliminować paliwa kopalne, gdyż ma dużo mniejszą emisję pyłów i zerową emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oczyszczalni oraz stworzy możliwość uzyskania ciepła niezbędnego do suszenia osadu. Biogazownia w Grajewie zostanie oddana do użytku jesienią 2022 roku. W planach jest budowa kolejnych biogazowi przy zakładach. Już w przyszłym roku mają pojawić się pierwsze projekty.

SM MLEKPOL od lat podejmuje również działania zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia wody w trakcie procesów produkcyjnych. Wybudowana rok temu Hybrydowa Elektrociepłownia w Mrągowie, to obecnie najnowocześniejsze centrum energetyczne zakładu przemysłowego w Europie. Obiekt wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną oraz ciepłą wodę na potrzeby procesów produkcyjnych zakładu.

 

W stronę innowacyjnych rozwiązań technologicznych

 

SM MLEKPOL znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka – Agrotech”. O wsparcie w ramach programu ubiegały się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub jednostek naukowych. Dzięki dofinansowaniu pozyskanym w ramach konkursu i środkom własnym Spółdzielni, wdrożona zostanie nowa technologia UHT. Jak podkreśla Z. Groszyk, inwestycja umożliwi opracowanie innowacyjnej technologii produkcji mleka UHT o przedłużonej trwałości w obrocie handlowym, dedykowanego na odległe rynki zbytu: – W efekcie wdrożenia tej innowacji chcemy pozyskać nowych klientów i zwiększyć potencjał eksportowy naszego przedsiębiorstwa. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na drugi nasz projekt, czyli wdrożenie nowej technologii produkcji masła. Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów, za chwilę będziemy podpisywać kontrakty. Oba projekty przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności oferty SM MLEKPOL zarówno na rynku polskim, jak i wśród zagranicznych kontrahentów.

(Fot. 1 – Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM MLEKPOL)

(Fot. 2 – Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM MLEKPOL)

(Fot. 3 – Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM MLEKPOL)


(Fot. 4 – Fabryka SM Mlekpol w Grajewie SM MLEKPOL)

Wydania archiwalne