KPEC: rozsądne inwestycje

W potencjał techniczny, wiedzę i umiejętności kadry oraz szerokie działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu spowodowały, iż Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zdobyło II miejsce w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2017. Z Markiem Kuczynieckim, Prezesem Zarządu KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy rozmawia Łukasz Osypiński.

Od wielu lat prowadzimy politykę, której priorytetem jest realizacja ambitnych planów inwestycyjnych. Działania te polegają między innymi na modernizacji istniejącej infrastruktury, budowie nowych sieci ciepłowniczych, systemów automatyki i techniki pomiarowej oraz innych elementów skomplikowanego systemu ciepłowniczego. Wszystko po to, by zachować pełną dyspozycyjność wobec odbiorców w Bydgoszczy oraz czterech gminach ościennych będących wspólnikami Spółki. W 2017 roku Spółka planuje wykonać zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 42 mln złotych. Dla Zarządu Spółki niezwykle istotne jest wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania, podnoszenie kwalifikacji pracowników, usprawnianie realizowanych w Spółce procesów oraz działalność zgodna z surowymi normami dotyczącymi ochrony środowiska, by utrzymywać wysokie standardy obsługi klientów. Pomocnym narzędziem w codziennej pracy jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN EN ISO 9001:2009, którym objęte są wszystkie najważniejsze procesy w firmie. Dobre wyniki ekonomiczne, wysoki poziom automatyzacji, nowoczesne technologie, niski wskaźnik awaryjności systemu oraz wykwalifikowany personel, stanowią właśnie najsilniejsze strony KPEC Spółka z o.o.

Jak w tą specyfikę i politykę wpisują się działania z szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu? Wysokie temperatury sezonów grzewczych z ostatnich kilku lat nie sprzyjają branży ciepłowniczej. To sprawia, że bardziej niż dotychczas należy zwracać uwagę na koszty. Istotne jest jednak, by na każdej płaszczyźnie zachować zdrowy rozsądek i nie rezygnować ze wspierania ciekawych i szlachetnych inicjatyw lokalnych. Nasza działalność na polu społecznym doceniana jest przez Kapitułę Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którego KPEC Spółka z o.o. od trzynastu lat jest laureatem. Zaszczytnym odznaczeniem jest przyznany niedawno przez Radę Miasta Bydgoszczy Medal Kazimierza Wielkiego za szczególne zasługi dla miasta. Wszystkie wyróżnienia utwierdzają nas w przekonaniu, że warto pomagać.

Wydania archiwalne