ZWiK Jastrzębie: rzeka wiedzy

Na terenie o powierzchni blisko 0,5 ha należącym do oczyszczalni ścieków „Ruptawa”, przy Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Pod tą nazwą kryje się nowoczesna ścieżka edukacyjna przypominająca swoim kształtem naturalny bieg rzeki, będąca pierwszą i jak na razie jedyną tego rodzaju inwestycją w województwie śląskim.

Uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej pod nazwą „Rzeka wiedzy”, nastąpiło w czerwcu 2016 roku. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach zadania „Edukacja dla ekorozwoju”. Podstawowym celem inwestycji jest przybliżanie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową, zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Do dyspozycji zwiedzających przygotowano 14 interaktywnych i multimedialnych stanowisk edukacyjnych, dzięki którym mogą bliżej zapoznać się z tą tematyką. – W 1996 roku byłem z wizytą w wodociągach w Kopenhadze i miałem okazję przyjrzeć się, jak Duńczycy podchodzą do problematyki wodno-ściekowej – wspomina Tadeusz Pilarski Prezes Zarządu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. – Obecnie to my możemy pochwalić się lepszą jakością wody pitnej, wyższymi parametrami oczyszczanych ścieków oraz nowoczesną ścieżką edukacyjną wzbogacającą ofertę istniejącego już od ośmiu lat Centrum Edukacji Ekologicznej. Inicjatywy JZWiK były wielokrotnie nagradzane w konkursach o zasięgu krajowym. W 2016 roku Spółka zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Głośna Woda”, mającym na celu wyróżnienie najciekawszych inicjatyw edukacyjnych organizowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Najnowszym osiągnięciem jastrzębskich wodociągów, jest zajęcie 2. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2017 organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki”, w którym udało się poprawić lokatę sprzed roku.

Edukacyjna misja „Rzeki wiedzy” stanowi kontynuację proekologicznych działań Spółki, realizowanych poprzez Centrum Edukacji Ekologicznej i kierowanych głównie do najmłodszych. – W przystępnej formie staramy się przybliżać trudne zagadnienia związane z odpowiedzialnym korzystaniem z dóbr natury, w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem – wyjaśnia Izabela Wieczorek z Centrum Edukacji Ekologicznej. – Poprzez edukację najmłodszych pragniemy dotrzeć do osób dorosłych, wpływając na podwyższanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Na odwiedzających „Rzekę wiedzy” czeka m.in. kiosk multimedialny, w którym mogą obejrzeć firmy, bajki edukacyjne, a także rozwiązać ciekawe quizy poświęcone ekologii. Dużą atrakcję stanowi również budynek w kształcie ryby ze stanowiskiem do obserwacji mikroskopowej, a także drewniane koło wodne zasilane oczyszczonymi ściekami, będące żywym przykładem ekoenergii. Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi zajęcia dla grup zorganizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Warsztaty ekologiczne proponowane przez JZWiK S.A. odbywają się przez pięć dni w tygodniu i cieszą się dużym zainteresowaniem, dodatkowo zajęcia mogą zostać połączone z prelekcją dotyczącą pszczelarstwa.

 

Wydania archiwalne