Eko-Pracodawca

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Spółka z o.o., to jeden z czołowych przedstawicieli swojej branży. Mocną pozycję na rynku tworzy poprzez zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz ochrony środowiska oraz dbałość o swoich pracowników. Starania Spółki zostały uhonorowane tytułem Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR 2017.

Eko-Wisła” powstała z inicjatywy Gminy Świecie w 2008 roku, w celu realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1993 roku funkcjonowało tu gminne składowisko odpadów, ale coraz większe wymagania nakładane prawem w zakresie ochrony środowiska spowodowały, że podjęto decyzję o budowie Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Tak powstał nowoczesny zakład zatrudniający prawie 50 osób, przetwarzający odpady zgodnie z najlepszą technologią, którego wydajność wynosi 30 tys. ton rocznie. „Eko-Wisła” jest jedną z trzech instalacji wyznaczonych do obsługi Regionu 1. Tucholsko-Grudziądzkiego, zamieszkałego przez 324 tys. mieszkańców z powiatu świeckiego, grudziądzkiego, tucholskiego oraz sępoleńskiego.

Przyglądając się firmie bliżej, nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że wprowadzane rozwiązania są charakterystyczne dla nowoczesnych spółek działających w wielu innych dziedzinach. Jednym z takich nowatorskich posunięć jest wyjątkowa dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Liczba i różnorodność kursów, szkoleń, a nawet partycypacja w studiach podyplomowych, stawiają Spółkę w branżowej czołówce. Jeśli dodamy do tego rozbudowany system motywacyjny, z zapewnieniem pakietów medycznych, udziału w imprezach sportowych i kulturalnych oraz atrakcyjne premie finansowe, wyłania się obraz przedsiębiorstwa nowoczesnego i przyjaznego pracownikom.

Prezes Tadeusz Werkowski skomentował przyznanie tytułu Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR w następujący sposób: – To ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest dla nas jedynie pustym hasłem. Staramy się pokazywać, że troska o pracowników, inwestowanie w ich rozwój zawodowy i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, nie stoją w sprzeczności z wynikami finansowymi. Chcemy iść stabilnie do przodu, pamiętając, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonym miejscu, wśród lokalnej społeczności, a firma to przede wszystkim ludzie. Przyznanie takiego wyróżnienia potwierdza, że podążamy w dobrym kierunku.

Klaudiusz Łopatecki

Wydania archiwalne