Konsekwentnie do przodu!

Po raz drugi z rzędu Kaliskie Linie Autobusowe znalazły się wśród najlepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce. Co więcej, kaliski operator zbiorowego transportu publicznego zdecydowanie poprawił swoją rankingową pozycję, awansując z miejsca 10. w 2016, na 6. w roku bieżącym.

 

Tak znaczny awans KLA i obecność w absolutnej czołówce najlepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej pośród liderów rankingu, jak m.in. MZA Warszawa czy PKM Katowice, jest efektem procesu restrukturyzacyjnego wdrażanego w kaliskich spółkach transportowych w ostatnich dwóch latach. Komentując zajęcie przez KLA 10. miejsca w ubiegłorocznym rankingu zwracaliśmy uwagę na znaczną poprawę wyników ekonomicznych w KLA i KPT, kiedy dzięki procesom oszczędnościowym w tych spółkach udało się wygenerować ponad 6 mln złotych oszczędności. – Ten pozytywny trend utrzymaliśmy również w roku bieżącym – wyjaśnia Mariusz Wdowczyk Prezes Zarządu KPT i KLA. – Dość powiedzieć, że łączne koszty funkcjonowania spółki KPT zostały obniżone z blisko 22 mln zł do 19,9 mln zł. Analogicznie ma się rzecz z operatorem publicznego transportu zbiorowego dla miasta Kalisza, jakim jest KLA. W przypadku tej Spółki pełne koszty funkcjonowania spadły z ponad 21 mln zł w roku 2014 do 19,7 mln zł w roku 2016. Wszystko to powoduje, że utrzymanie komunikacji miejskiej kosztuje coraz mniej.  Pomimo zmniejszenia obciążenia finansowego dla samorządu Spółka z roku na rok notuje coraz lepsze wyniki, pozwalające na nowe inwestycje. W czerwcu br. do KLA dotarło 10 autobusów Solaris Urbino najnowszej 4 generacji. To jednak nie koniec, gdyż jesienią tabor KLA wzbogaci 9 kolejnych nowych pojazdów – aż 5 będzie napędzanych alternatywnym zasilaniem hybrydowym. – Mogę potwierdzić, iż w roku bieżącym wydatki inwestycyjne firmy sięgną kwoty blisko 10 mln zł. Rok temu złożyłem deklarację, że będę się starał, aby w ciągu dwóch lat tabor KLA zasiliło 20 nowoczesnych autobusów, Już dziś mogę z radością potwierdzić, iż nasze założenia udało się zrealizować w niespełna rok. Nie spoczywamy jednak na laurach. Dotychczasowe efekty motywują nas do zwiększonych wysiłków. Wspólnie z władzami miasta Kalisza już dziś aplikujemy o pozyskanie środków zewnętrznych na pozyskanie kolejnych 11, tym razem już wyłącznie hybrydowych autobusów. Aplikujemy również skutecznie o środki na inwestycje nie tylko w tabor autobusowy, ale również w infrastrukturę naszych przedsiębiorstw. W 2017 roku zajęliśmy wysokie 4 miejsce w ogólnopolskim konkursie dla dużych przedsiębiorstw organizowanym przez NFOŚiGW, dzięki czemu pozyskaliśmy środki na nowe inwestycje budowlane. Dzięki tym działaniom po realizacji fuzji KPT i KLA, którą planujemy na koniec tego roku, miasto Kalisz będzie dysponować jednym dużym, liczącym się na rynku ogólnopolskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym – dodaje M. Wdowczyk.

Przykład kaliskich spółek transportowych udowadnia, że również w miastach niebędących stolicami województw, dysponującymi zdecydowanie mniejszymi budżetami, można doskonale organizować i rozwijać nowoczesną i przyjazną mieszkańcom komunikację miejską.

 

Wydania archiwalne