Tradycja i nowoczesność

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. jest jednym z największych przewoźników na Śląsku. Spółka obsługuje organizowane przez KZK GOP 63 linie biegnące na terenie Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Bytomia i Zabrza. Każdego dnia z usług PKM Katowice korzysta blisko ćwierć miliona pasażerów, którzy mogą podróżować w coraz nowocześniejszych autobusach spełniających najwyższe normy emisji spalin.

 

Przede wszystkim jakość


PKM Katowice Sp. z o.o. jest spadkobiercą Śląskich Linii Autobusowych, które rozpoczęły swoją działalność 1 listopada 1929 r. Rok później tabor liczył już 18 autobusów, a rozwijająca się firma rozpoczęła w styczniu 1930 budowę bazy w miejscu, które zajmowane jest do dnia dzisiejszego. Obecnie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice, którego większościowym udziałowcem jest Miasto Katowice (87,59%), dysponuje 263 autobusami. Blisko połowę z nich stanowią  nowoczesne, klimatyzowane pojazdy, które zapewniają komfortową podróż. – Najważniejszym zadaniem, jakie postawiliśmy przed sobą do realizacji na najbliższe lata, jest dalsza wymiana taboru komunikacyjnego – informuje Helena Ulanowska Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. – Nasze działania mają zachęcać mieszkańców Katowic i całej aglomeracji do korzystania z transportu publicznego, stawiamy więc na nowoczesne rozwiązania. Spółka prowadzi na bieżąco działania podnoszące jakość obsługi pasażerów, nie tylko poprzez zakup nowych autobusów, ale również regularne szkolenia i kursy kierowców. Na bieżące podnoszenie kwalifikacji wydatkowano w  2016 roku blisko 40 tys. zł. Ponadto PKM Katowice opracowało i wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania według norm jakości: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN – N 18001:2004.

Z unijnym dofinansowaniem

 

W latach 2015-2020 zakupionych zostanie łącznie 135 nowych, bardzo nowoczesnych i niskoemisyjnych autobusów, w ramach Osi Priorytetowej IV oraz VI. Będą one realizowały zadania przewozowe w Aglomeracji Śląskiej. Głównym źródłem pozyskania środków na wymianę taboru komunikacyjnego, są fundusze unijne w ramach projektu wybranego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Ogółem kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 85,5 mln zł. W ramach Osi Priorytetowej IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, zgodnie ze złożonym przez PKM Katowice wnioskiem, docelowo przewidywany jest zakup 100 autobusów. 20 z nich zostało już wprowadzonych do eksploatacji w grudniu 2015, a 30 kolejnych wyjechało na trasy pod koniec ubiegłego roku. Z kolei w ramach Osi Priorytetowej VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w latach 2019 – 2020, Spółka zamierza zakupić łącznie 35 sztuk autobusów, finansując je ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wszystkie nowe pojazdy są standardowo wyposażone w ogrzewanie i dwustrefową klimatyzację oraz szereg innych udogodnień, takich jak: duży i czytelny wyświetlacz wewnątrz pojazdu, na którym pojawiają się informacje o trasie przejazdu, głosowe zapowiedzi przystanków, monitoring przestrzeni pasażerskiej, dodatkowe oświetlenie pomostów wejściowych, alfabet Brail’a na przyciskach czy tzw. „przyklęk” i platforma dla wózków inwalidzkich. Ponadto podróżni mogą skorzystać z darmowej sieci WiFi oraz podładować telefony komórkowe. Nowe autobusy będą obsługiwały dotychczasowe linie organizowane przez KZK GOP, a także komercyjną linię „Lotnisko” na trasie Katowice Dworzec – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

 

Ekoodpowiedzialny przewoźnik

 

Głównym celem europejskiej polityki transportowej jest stworzenie systemu stanowiącego podstawę postępu gospodarczego w Europie, wzmacniającego konkurencyjność i oferującego usługi w zakresie mobilności o wysokiej jakości przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami.W praktyce oznacza to, że sektor transportu musi zużywać mniej energii w bardziej ekologiczny sposób, a także lepiej korzystać z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz najważniejsze zasoby naturalne, takie jak wodę, ziemię i ekosystemy. Dla realizacji tego celu założono konieczność powstania nowych wzorców transportu, pozwalającego na zaspokajanie wzrastającego popytu na usługi przewozowe za pomocą najwydajniejszych środków. Działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. wpisuje się w te założenia, poprzez dążenie do ciągłego   wzmacniania wizerunku Katowic jako miasta ekoodpowiedzialnego. Wszystkie nowo zakupione pojazdy wyposażone są w ekologiczne jednostki napędowe, spełniające najwyższą normę emisji spalin EURO 6. Od roku 2018 Spółka rozpocznie obsługę linii pierwszymi autobusami elektrycznymi – w planach do 2020 roku jest kupno 20 takich pojazdów. PKM Katowice aktywnie angażuje się w działania promujące ochronę środowiska, skierowane do lokalnej społeczności: – Każdego roku bierzemy udział w imprezach „Ekoodpowiedzialni” i „Dni Energii”, organizowanych przez Wydział  Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach. Przybliżamy również najważniejsze kwestie związane z  transportem miejskim, realizując imprezy i konferencje poświęcone zakupowi nowoczesnych autobusów, które są połączone z prezentacją taboru – wylicza Prezes H. Ulanowska. – Spółka stawia ponadto na promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców poprzez popularyzację rowerów miejskich oraz wspomaganie szkół przy organizowaniu imprez tematycznych, np. Miejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ekologii.

 

Diagnostyka, wynajem i … nowa baza

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. prowadzi również  okręgową stację diagnostyczną, która wykonuje okresowe badania techniczne motocykli i motorowerów, samochodów osobowych, ciężarowych o masie całkowitej do 3,5t DMC, 3,5-16t DMC oraz o masie całkowitej powyżej 16t DMC, a także autobusów, ciągników i przyczep. Oferuje również wynajem autobusów klasy miejskiej na imprezy okolicznościowe na terenie aglomeracji katowickiej. W planach Przedsiębiorstwa na lata 2020-2021 jest budowa nowej bazy, która ma kosztować około 50-60 mln zł. Inwestycja ta pozwoli na połączenie funkcji dotychczas funkcjonujących obiektów przy ul. Mickiewicza 59 oraz przy ul. 1 Maja 152 i zgromadzenie całej floty autobusów w jednym miejscu.  

Bogdan Leszczorz

 

Wydania archiwalne