Tradycja w parze z ekologią

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu sukcesywnie dopasowuje swój tabor autobusowy do stale rosnących potrzeb mieszkańców miasta, a także surowych norm dotyczących emisji spalin. Będąc kontynuatorem ponad 105-letniej historii komunikacji miejskiej w Inowrocławiu, Spółka może również poszczycić się mianem krajowego prekursora w tworzeniu podwalin pod efektywne stosowanie alternatywnych źródeł napędu.

 

Kierunek: autobusy elektryczne

MPK w Inowrocławiu dysponuje obecnie flotą złożoną 36 autobusów miejskich, wśród których aż 13 nie przekroczyło jeszcze pięciu lat eksploatacji. Obsługują one 10 linii w mieście, przewożąc w samym tylko 2016 roku blisko 4,4 mln pasażerów.

W sierpniu 2015 roku dokonaliśmy pierwszego kroku w erę komunikacji opartej o alternatywne źródła napędu, decydując się na zakup 10. autobusów hybrydowych Volvo 8900 i 2. elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric, w ramach budowy Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście – wylicza Mariusz Kuszel Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Inowrocławiu. – Beneficjentem tego przedsięwzięcia było Miasto Inowrocław, przy współudziale MPK sp. z o.o. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad  21,5 mln zł, z czego 15 mln stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oba rodzaje autobusów są przystosowane do regularnej komunikacji miejskiej
i wyposażone w całkowicie niską podłogę, stanowiącą udogodnienie dla osób niepełnosprawnych i matek poruszających się z małymi dziećmi. Zakupione autobusy dysponują także najnowocześniejszymi systemami oszczędzania i odzyskiwania energii w trakcie hamowania. Komfort podróżującym zapewnia m.in. klimatyzacja oraz system czytelnej informacji pasażerskiej, ułatwiający podróżowanie osobom niewidomym i niedowidzącym. Każda chętna osoba niewidoma lub słabo widząca otrzymała nieodpłatnie pilota za pomocą którego uruchamia się zapowiedź głosowa, zarówno na elektronicznej tablicy przystankowej, jak i na zewnątrz podjeżdżającego autobusu. Pasażer otrzymuje kompletną informację dotyczącą godziny odjazdu, kierunku czy numeru linii.  

Obecnie Spółka, wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowuje się do kolejnego dużego projektu. Zakłada on wymianę taboru na autobusy z napędem alternatywnym. Pod uwagę brane są zarówno autobusy całkowicie elektryczne, jak i hybrydy elektryczne. Te ostatnie mogą stanowić ciekawe rozwiązanie dla Inowrocławia: długość większości linii na terenie miasta nie przekracza w jedną stronę 6-7 km, a taki zasięg gwarantują akumulatory dostępne w wersjach hybryd elektrycznych.

 

„Zielony” prekursor

Pierwszy poważny krok w kierunku ekologicznych przewozów, stanowiła decyzja z 2000 roku o budowie stacji sprężania gazu ziemnego (CNG) i wprowadzeniu do eksploatacji autobusów napędzanych tym paliwem. W 2002 r. nastąpił rozruch stacji, a MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu stało się niekwestionowanym prekursorem w stosowaniu alternatywnych źródeł napędu nie tylko w regionie, ale także na skalę ogólnopolską. Na początku przystosowano do zasilania CNG trzy autobusy marki Autosan A1010M, które w krótkim czasie zyskały przychylne opinie i wielu zwolenników, zarówno wśród podróżujących mieszkańców, jak i pracowników.  W 2009 roku, jako pierwsze przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Polsce, Spółka wprowadziła autobusy z silnikami dostosowanymi do restrykcyjnej normy emisji spalin EURO5, co istotne – jeszcze przed oficjalnym terminem wejścia w życie tej dyrektywy. Obecne w jej flocie jeździ pięć autobusów klasy Midi napędzanych CNG. Po zakończeniu eksploatacji wymienionych pojazdów ten rodzaj napędu zastanie zaniechany, głównie ze względu na użytkowane już, znacznie od nich nowocześniejsze, autobusy hybrydowe i elektryczne. Nic w tym dziwnego, bowiem przeprowadzone analizy ekonomiczne wykazały, iż autobusy hybrydowe eksploatowane na drogach Inowrocławia oszczędzają 15 – 20% oleju napędowego. Z kolei koszty eksploatacji autobusów elektrycznych są niższe o około 50%, w porównaniu z kosztami wiążącymi się z wykorzystywaniem pojazdów zasilanych olejem napędowym. Wprowadzenie do taboru autobusów o alternatywnym napędzie, przyczyniło się do poprawy jakości powietrza w Inowrocławiu. W jednym z najnowszych raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących stopnia czystości powietrza, Inowrocław został uznany za miasto najczystsze spośród 153 badanych polskich ośrodków. W badaniach mierzone jest m.in. stężenie rakotwórczego pyłu zawierającego cząstki stałe PM 2,5. Ograniczenie emisji spalin, dzięki eksploatacji autobusów hybrydowych i elektrycznych, przełożyło się zatem na poprawę zdrowia wszystkich mieszkańców Inowrocławia i samego miasta mającego status uzdrowiska z bogatymi tradycjami.

 

Dla pracowników i społeczeństwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu zatrudnia obecnie 136 pracowników. Mogą oni korzystać z różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym m.in. kursów i szkoleń. W samym tylko 2016 roku na ten cel wydatkowano ponad 40,7 tys. zł. Prezes M. Kuszel jest przekonany o słuszności polityki zatrudnienia realizowanej przez Spółkę: – Dzisiaj każde nowoczesne przedsiębiorstwo powinno być odpowiedzialne nie tylko biznesowo, ale winno też inwestować w zasoby ludzkie i ochronę środowiska, działać etycznie. Istotne jest także wspieranie lokalnych inicjatyw i celów społecznych. Dlatego też nasza firma stara się te założenia realizować. Utrzymujemy właściwe relacje z z klientami, pracownikami, kontrahentami i społecznością lokalną – podkreśla. W ramach tych ostatnich wspierane są m.in. Fundacja „Jesteśmy z Wami” oraz Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania, a także imprezy okolicznościowe „Walentynki do nieba” czy „PKPS Gwiazdka dla dzieci”. Na finansową pomoc mogą liczyć ponadto lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe, w tym OSIR Inowrocław, Cuiavia, Goplania, SKS Kasprowicz oraz Stowarzyszenie piłki plażowej, „Damy Radę”. Aktywność MPK w Inowrocławiu była wielokrotnie nagradzana. W 2011, 2015 i 2016 roku Spółka zdobyła tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. Również trzykrotnie (w 2014, 2015 i 2016 roku) znalazła się w Złotej Setce Pomorza i Kujaw. Firma uczestniczy także w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej, realizowanych przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego niezależnego dodatku dystrybuowanego z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, zajmując w nich czołowe lokaty.

 

105 lat minęło…

Początki komunikacji miejskiej w Inowrocławiu sięgają 1912 roku – wtedy po raz pierwszy na ulice miasta wyjechały tramwaje. Trasa przebiegała początkowo od Dworca PKP do Rynku, potem przedłużono ją do ulicy Poznańskiej oraz ulicy Świętego Ducha (nie zrealizowano planowanych linii do Solanek i do Mątew). Po 50 latach komunikacja tramwajowa w Inowrocławiu przestała istnieć. Doprowadziły do tego z jednej strony liczne zapadliska powstałe po kopalni soli, z drugiej zaś usunięcie tramwajów z miasta odbyło się na fali likwidacji sieci tramwajowych w miastach średniej wielkości w całym kraju. W wyniku tych działań pozostawiono je tylko w największych miastach Polski. W latach 80. i 90. ubiegłego stulecia zaczęła gwałtownie rozwijać się komunikacja autobusowa. Pierwszymi eksploatowanymi autobusami były m.in. Jelcze PR110 oraz 120M, później zaczęto również uzupełniać tabor pojazdami innych marek: w jego skład weszły Mercedesy O405NK, a w kolejnych latach Solbusy, Kapeny oraz Solarisy Urbino 10 i 12. Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Inowrocławiu intensywnie wymienia i unowocześnia swój stan posiadania, dążąc w kilkuletniej perspektywie do całkowitego zastąpienia posiadanych autobusów pojazdami elektrycznymi. Równolegle Spółka wdraża Zintegrowany System Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-N ISO 14001:2015, PN N 18001:2004.

 

Bogdan Leszczorz

 

Wydania archiwalne