Doświadczenie źródłem sukcesu (cd.)

W 2016 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zakończyła prace związane z wykonaniem instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach, w których woda podgrzewana była w gazowych podgrzewaczach wody. Zrealizowanie powyższych prac pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo zamieszkiwania poprzez wyeliminowanie możliwości zaczadzenia i wybuchu gazu, jak również podniosło wartość mieszkania i komfort zamieszkiwania. Wraz z wykonaniem nowej instalacji centralnej ciepłej wody, w budynkach tych wymieniona została również instalacja gazowa. W latach 2011-2016 wykonano instalację c.c.w. w 26 budynkach, w których jest 1 730 lokali. Koszt tych robót wyniósł 4.392.623 zł. Na wykonanie tych prac, w ramach realizacji zadań na ochronę środowiska, Prezydent Miasta Słupska przyznał Spółdzielni dotację w wysokości 274.979 zł.

W całych zasobach Spółdzielni na klatkach schodowych zamontowane zostały lampy z żarówkami energooszczędnymi i czujnikami elektronicznymi (ruchowo-zmierzchowymi), co spowodowało zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 20%. Poza wymiernym efektem ekonomicznym, zmiana oświetlenia klatek schodowych zdecydowanie poprawiła walory użytkowe – poszczególne punkty świetlne uruchamiają się bez konieczności wykonywania przez mieszkańca jakichkolwiek czynności.

Standardy odnawiania klatek schodowych są cały czas podwyższane. Ściany zyskują gładzie gipsowe, zaś przy wejściach do budynku – na zewnątrz oraz wewnątrz, są one okładane płytkami glazurowanymi. Na posadzkach wewnętrznych wykładany jest gres, sukcesywnie wymienia się również drzwi do piwnic. Ponadto montowane są nowe drzwi wejściowe do klatek schodowych wykonane z aluminium z pełnym szkleniem. Wpływa to na zdecydowaną poprawę doświetlenia strefy wyjścia z klatki schodowej, jak również na znaczącą poprawę walorów estetycznych.

Największy udział w wydatkach funduszu remontowego, mają nakłady na remonty elewacji budynków. Ściany zewnętrzne wszystkich budynków, które wymagały docieplenia, zostały ocieplone. Docieplono również wszystkie stropodachy. Obecnie Spółdzielnia realizuje termomodernizację stropów piwnic. W ramach remontów elewacji wykonywana jest nowa izolacja wodna płyt balkonowych oraz logii. Wymaga to wymiany posadzek – nowe wykończone są płytkami ceramicznymi.

Spółdzielnia skupia się również na działaniach zmierzających do poprawy standardów uzbrojenia technicznego budynków. W ich ramach gazowe podgrzewacze wody zostały zastąpione centralnie ciepłą wodą. Realizowane są również inne zadania, może mniej widoczne dla członków Spółdzielni, ale mające istotny wpływ na jakość obsługi technicznej budynków. W zasobach Spółdzielni były trzy hydrofornie grupowe podnoszące ciśnienie wody dla budynków średniowysokich i wysokich. Jedna z tych hydroforni została zlikwidowana w ubiegłym roku – w każdym budynku zainstalowano indywidualne (budynkowe) urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody oraz budynkowe węzły cieplne, likwidując jednocześnie grupowy węzeł cieplny. Zrealizowana inwestycja pozwala w sposób precyzyjny rozliczać poszczególne budynki z kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz energii cieplnej, zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania, jak również centralnie ciepłej wody. Obecnie trwają uzgodnienia z dostawcą wody oraz energii cieplnej, w sprawie likwidacji kolejnej hydroforni grupowej oraz grupowego węzła cieplnego.

Dbamy również o otoczenie naszych budynków. Staramy się wygospodarować jak najwięcej miejsc przeznaczonych na parkowanie samochodów, nie zapominając jednocześnie o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej naszych osiedli. Na jednym z nich wykonaliśmy boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Na drugim największym naszym osiedlu, zrealizowany został cały kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. Obejmuje on boisko wielofunkcyjne, ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych, plac zabaw dla starszych dzieci, zestaw przyrządów do ćwiczeń dla młodzieży typu STREET WORKOUT oraz urządzenia siłowni na powietrzu przeznaczone dla seniorów.

Nie zapominamy również o osobach starszych i niepełnosprawnych. W bieżącym roku zostanie wykonana platforma przy jednym z budynków wysokich, umożliwiająca dostęp osób niepełnosprawnych na poziom parteru budynku (z parteru można już wjechać windą na wyższe kondygnacje). W ten sposób osoby niepełnosprawne, dzięki wykonaniu jednej platformy, będą miały dostęp do 55 mieszkań. W latach poprzednich wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych przy dwóch podobnych budynkach.

Istotna jest również kwestia wyważenia opłat za lokale mieszkalne, zarówno dla potrzeb remontowych, jak i oczekiwań i możliwości finansowych członków Spółdzielni. W ostatnich kilku latach udawało nam się zachować wzrost opłat zależnych od Spółdzielni na poziomie niższym od inflacji, przy jednocześnie podejmowanych nakładach na podwyższanie standardów naszych zasobów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” prowadzi statutową działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Jest ona realizowana w klubie osiedlowym „Kwadrat” przy ulicy Witosa 8 oraz klubie osiedlowym „Piast” przy ulicy Szczecińskiej 67. Zajęcia w tych klubach skierowane są do członków Spółdzielni oraz ich rodzin, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci, młodzież oraz seniorów. Zajęcia w klubach „Kwadrat” i „Piast” odbywają się w grupach plastycznych, teatralnych, informatycznych, kuglarskich, integrujących i wokalnych. Prowadzone są również lekcje indywidualnej nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze oraz zajęcia fitness. Na co dzień w obu klubach prężnie działa grupa około 200 dzieci i młodzieży, uczestnicząca zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w różnych zajęciach artystycznych.

W okresie ferii zimowych organizowane są zimowiska i półkolonie zimowe, w których uczestniczy regularnie około czterdzieścioro dzieci. Najmłodsi korzystają ponadto z kolonii letnich (ostatnio dla 40 dzieci w Zakopanem). W czasie jednego z miesięcy wakacyjnych organizowane są zajęcia otwarte oraz gry i zabawy, pokazy kina letniego, wycieczki rowerowe, dyskoteki a w słoneczne dni wspólne grillowanie. W zajęciach tych uczestniczy corocznie spora grupa dzieci i młodzieży.

W klubie „Kwadrat” prężnie działa Klub Seniora, którego członkowie spotykają się trzy razy w tygodniu uczestnicząc w zajęciach plastycznych, informatycznych, teatralnych i kuglarskich. W ramach klubu działa ponadto sekcja brydżowa. Dla Seniorów organizowane są także prelekcje, wieczorki taneczne, gimnastyka typu nordic walking, a także letnie grillowanie. W zajęciach regularnie uczestniczy ponad 40 osób. Ze względu na różnorodność swojej oferty i otwartość dla ludzi starszych,

klub „Kwadrat” został uhonorowany przez Prezydenta miasta Słupska odznaczeniem „Miejsce przyjazne Seniorom”.

(fot: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”)

(fot: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”)

(fot: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”)

(fot: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”)

Wydania archiwalne