Konsekwentni i samodzielni

Z JÓZEFEM MITURĄ, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, rozmawia Bogdan Leszczorz

Bank Spółdzielczy w Brodnicy zwyciężył w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych. Czy sukces ten jest dla Pana zaskoczeniem?

Odbieram tę nagrodę jako wyróżnienie dla Banku, podkreślenie jego konkurencyjnej pozycji na polskim rynku finansowym oraz docenienie dotychczasowych osiągnięć. Czy jest ona dla mnie zaskoczeniem? Raczej kolejnym mocnym potwierdzeniem słuszności realizowanej strategii działania.

Kierowany przez Pana bank znajduje się w gronie trzech największych banków spółdzielczych w Polsce. Jak udało się wypracować taką pozycję na rynku?

O sukcesie decyduje szereg czynników, w tym znakomity zespół ludzi identyfikujących się z bankiem. Swoją pozycję na rynku BS Brodnica wypracował dzięki konsekwentnemu rozwojowi, w oparciu o zdrowe fundamenty oraz zasady bezpiecznego funkcjonowania. Ponad 90% naszego kapitału klasyfikowane jest do TIER I, jakość portfela kształtuje się poniżej wartości średniej dla sektora, a wynik i wskaźniki efektywności kolejny rok z rzędu są jednymi z najlepszych. Sukces zawdzięczamy również budowaniu długoterminowych relacji z Klientami. Naszą ambicją jest bycie bankiem atrakcyjnym o stabilnych, polskich fundamentach oraz stopniowe zwiększanie udziału w rynku. Mając świadomość, iż w dobie rozwoju kanałów elektronicznych niekoniecznie rozwój Banku musi być związany z liczbą placówek, planujemy położyć szczególny nacisk na najnowocześniejsze kanały dystrybucji produktów dostosowując je do oczekiwań Klientów.

BS w Brodnicy funkcjonuje poza Zrzeszeniem Banku Polskiej Spółdzielczości. Jakie czynniki wypłynęły na podjęcie decyzji o wycofaniu się z jego struktur?

Opuszczenie Zrzeszenia z dniem 5 maja 2016 r. wynikało z założeń naszej strategii działania, zaś wybór samodzielnego modelu funkcjonowania był długotrwałym procesem poprzedzonym wielowątkowymi analizami. Ich wyniki utwierdziły nas w przekonaniu, że samodzielnie Bank będzie mógł lepiej sprostać oczekiwaniom rynku finansowego oraz Klientów. Mamy wypracowaną strategię oraz styl pracy, które pozwalają świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Spełniamy takie same wymogi kapitałowe i parametry bezpieczeństwa, jak najlepsze banki komercyjne, dlaczego więc ktoś z zewnątrz miałby określać kierunki naszego rozwoju?

Bank Spółdzielczy w Brodnicy wspiera lokalną działalność wytwórczą i usługową, angażując się również w inicjatywy społeczne i potrzeby kulturalne regionu. Czy aktywność ta będzie kontynuowana również w przyszłości?

W podejmowanych działaniach, poza własnymi korzyściami ekonomicznymi, uwzględniamy rozwój i dobro regionu oraz społeczności lokalnych. Realizacja szczytnej idei spółdzielczości przez nasz Bank jest oczywista i wynika z roli banków spółdzielczych, które są przecież bankami lokalnymi. Polskie banki powinny wspierać firmy z polskim kapitałem dając szansę na rozwój własnego otoczenia, zrównoważony rozwój kraju i poprawę warunków życia mieszkańców.

(fot: Józef Mitura, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy)

Wydania archiwalne