Z roku na rok coraz lepsi

Szerokie działania inwestycyjne na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, potencjał techniczny oraz zaangażowanie wykwalifikowanych pracowników spowodowały, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim zdobyło 8. miejsce w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2018. Warto zaznaczyć, iż w 2017 roku Spółka została sklasyfikowana na pozycji 10. tego zestawienia.

Z ANDRZEJEM FERDKIEM, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, rozmawia Bogdan Leszczorz

– Panie Prezesie, w czym upatruje Pan źródło sukcesów kierowanej przez siebie Spółki?

– Już od wielu lat nasza Spółka prowadzi politykę, której głównym założeniem jest realizacja ambitnych planów inwestycyjnych. Podstawą podejmowanych działań jest modernizacja istniejącej infrastruktury ciepłowniczej na terenie Miasta, budowa nowych sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz stałe usprawnianie systemów automatyki i techniki pomiarowej, dla zapewnienia odbiorcom jak najlepszej obsługi ciepłowniczej. Zatrudniona w przedsiębiorstwie kadra stanowi jedną z najważniejszych wartości Spółki. Ważnym czynnikiem działalności jest zagwarantowanie pracownikom właściwych warunków, zapewnienie rozwoju i dbałość o stałe poszerzanie kwalifikacji, dla utrzymania najwyższych standardów obsługi odbiorców na każdej płaszczyźnie. Dla Zarządu niezwykle istotną kwestią jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez zapewnienie im specjalistycznych szkoleń, kierowanie na studia branżowe oraz podyplomowe. Celem powyższych działań jest usprawnianie realizowanych w Spółce procesów jak również działalność zgodna z surowymi normami dotyczącymi ochrony środowiska, a przede wszystkim utrzymywanie wysokich standardów obsługi klientów. Dobre wyniki ekonomiczne, nowoczesne technologie, wysoki poziom automatyzacji, znikomy indeks awaryjności systemu oraz wykwalifikowany personel, stanowią właśnie najsilniejsze strony PEC Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

– Jednym z najbardziej dokuczliwych problemów, z którym zmaga się większość polskich miast szczególnie w tzw. okresie grzewczym, jest zanieczyszczenie powietrza, nazywane popularnie smogiem. Jak to wygląda w Mińsku Mazowieckim?

– Przedsiębiorstwa ciepłownicze kojarzone są zazwyczaj z dostarczaniem energii cieplnej w okresie zimowym. Warto jednak pamiętać, że PEC to firma, która pracuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu i 12 miesięcy w roku, dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepłej wody użytkowej oraz energii cieplnej, przy jednocześnie stałym ograniczaniu szkodliwości swojego działania dla środowiska naturalnego. Dzięki przeprowadzonej w roku 2017 modernizacji instalacji odpylania w głównej ciepłowni Miasta, od ubiegłego roku redukcja pyłów emitowanych przez ciepłownię w procesie produkcji ciepła wynosi 99%, co oznacza, że tylko 1% pyłów wytwarzanych podczas pracy ciepłowni przedostaje się przez komin do środowiska. Modernizację tę wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielając Spółce PEC preferencyjnej pożyczki.

– PEC to jednak nie tylko ciepło, ale również ścisły związek ze środowiskiem lokalnym w ramach szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. Jakie inicjatywy są wspierane przez Spółkę?

– Działania na rzecz lokalnej społeczności to rzeczywiście osobna sfera, w którą angażuje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim. Spółka na bieżąco wspiera finansowo i organizacyjnie inicjatywy lokalne o charakterze charytatywnym, kulturalnym, sportowym oraz dotyczące ochrony zdrowia. Szczególnie w tym ostatnim aspekcie PEC może pochwalić się ciekawą inicjatywą, którą jest zakupienie w 2017 roku urządzenia ratującego życie – nowoczesnego defibrylatora AED. Wszyscy pracownicy Spółki zostali gruntownie przeszkoleni zarówno w kontekście jego obsługi, jak również w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Defibrylator AED został udostępniony, wraz „z obsługą”, wszystkim mieszkańcom Mińska Mazowieckiego. Co najważniejsze, wszyscy potrzebujący takiej szybkiej pomocy mogą z niego korzystać przez 24 godziny na dobę.
– Jakie są najbliższe plany rozwojowe Przedsiębiorstwa?

– Priorytetem Spółki jest podłączanie do sieci ciepłowniczej jak najwięcej nowych obiektów budowlanych, jak również tych już istniejących, do czasu podłączenia korzystających z własnych kotłowni. W tym celu co roku Spółka rozbudowuje swoją sieć ciepłowniczą oraz planuje rozbudowę swoich ciepłowni. Likwidacja indywidualnych, często przestarzałych kotłowni należących do odbiorców i przyłączenie do nowoczesnej sieci ciepłowniczej, poprawia stan środowiska naturalnego, ale też jest cennym źródłem nowych dochodów dla Spółki. PEC planuje także budowę nowego źródła ciepła w postaci elektrociepłowni opartej na paliwie gazowym. Wybudowanie elektrociepłowni i włączenie jej do systemu ciepłowniczego Spółki w ciągu najbliższych czterech lat, pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na ciepło sieciowe oraz zapewni dodatkowe dochody ze sprzedaży energii elektrycznej. Istotną korzyścią wybudowania i uruchomienia elektrociepłowni będzie jej pozytywne oddziaływanie na poprawę środowiska naturalnego z tego powodu, że zastąpi ona dużą część produkcji energii cieplnej wytwarzanej obecnie w 96% z paliwa węglowego.

– Dziękuję za rozmowę.

 

(fot.1 PEC Mińsk Mazowiecki)

(fot.2 PEC Mińsk Mazowiecki)

(fot.3 PEC Mińsk Mazowiecki)

(fot.4 PEC Mińsk Mazowiecki)

(fot.5 PEC Mińsk Mazowiecki)

Wydania archiwalne