Innowacyjni i ekologiczni

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. funkcjonuje na lokalnym rynku od 1997 roku. Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Wszystkie mieszkania realizowane są w standardzie „pod klucz”, czyli w pełni wykończone i wyposażone, z uwzględnieniem potrzeb najemców w zakresie zagospodarowania terenu w postaci budowy parkingów i placów zabaw.

Na wynajem i komunalne

Toruńskie TBS dysponuje 73 budynkami zlokalizowanymi w różnych częściach Torunia, Lubicza Dolnego i Chełmży. Do końca 2012 roku budowane były mieszkania finansowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Natomiast począwszy od 2013 roku, Spółka realizuje budowę mieszkań na najem z możliwością wykupu. Budynki takie są zlokalizowane w Toruniu przy ul. Szczecińskiej 15, 17 i 19, Podgórskiej 14c, na nowo powstałym osiedlu JAR, a także w Chełmży przy ul. Hallera 4. Lokale w zasobach Toruńskiego TBS są przeznaczone dla osób średniozamożnych, które nie mogą lub nie chcą zaciągać kredytu długoterminowego na mieszkanie własnościowe. Od 2014 roku realizowana jest budowa mieszkań komunalnych dla Gminy Miasta Toruń – przy ul. Armii Ludowej 75-75d i Poznańskiej 294c (Osiedle Glinki). Lokale te przeznaczone są głównie dla najemców mieszkań w zasobach komunalnych, m.in. regularnie opłacających czynsz, a także dla osób starszych i niepełnosprawnych w celu poprawy warunków mieszkaniowych lub dostosowania do ich potrzeb. W planach jest realizacja mieszkań o większej liczbie pokoi, z myślą o rodzinach z dziećmi. Ich budowa będzie się odbywała w oparciu o finansowanie zwrotne, czyli pozyskanie preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Spółka współpracuje również ściśle z Biurem Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia, realizując obecnie kompleks siedmiu budynków na osiedlu mieszkaniowym Glinki. W ramach inwestycji powstanie ok. 450 mieszkań gminnych. Budynki będą wyposażone w windy, a bariery architektoniczne zniwelowane w taki sposób, aby osoby starsze i niepełnosprawne mogły bez przeszkód poruszać się po osiedlu. Atutem nowego kompleksu będzie ponadto duży parking i otoczenie lasu. Do użytku zostały oddane już dwa budynki, trzeci zaś jest w trakcie realizacji. Dzięki podpisanej umowie o współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, toruńska uczelnia jest partycypantem części lokali, w których najemcami są wykładowcy uniwersyteccy.

Mieszkania dla seniorów

Najbardziej innowacyjnym projektem, nad którym obecnie pracuje Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, są mieszkania przeznaczone dla seniorów. – W ramach projektu powstanie kompleks czterech budynków dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym – wyjaśnia Beata Żółtowska Prezes Zarządu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Lokale i klatki schodowe będą specjalnie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w każdej klatce będzie winda. W budynkach zaplanowano ponadto przychodnię zdrowia, dzienne sale do rehabilitacji oraz miejsce spotkań. Mieszkańcy lokali przeznaczonych dla seniorów zostaną objęci teleopieką, a pielęgniarki środowiskowe będą dostępne przez cały czas dla zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. W jednym z budynków znajdzie się również miejsce na stałą placówkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dzięki czemu jego pracownicy będą mogli na bieżąco reagować na wszystkie alarmowe sytuacje. Kompleks czterech budynków wejdzie w skład nowo powstałego i dobrze skomunikowanego z resztą miasta osiedla JAR, w bliskim sąsiedztwie terenów leśnych. Wszystkie lokale na tym osiedlu dysponują prawem do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej, a także z komórki lokatorskiej. Istnieje możliwość wykupu danego lokalu przez najemcę, po upływie 5 lat od daty zawarcia umowy o najem.

Ekologia i działalność społeczna

Jednym z priorytetów działalności Toruńskiego TBS jest realizacja inwestycji z poszanowaniem środowiska naturalnego, w tym m.in. zachowanie istniejących na danym obszarze drzew. Ponadto po zakończeniu prac budowlanych realizowane są nowe nasadzenia, zaś w istniejących już zasobach dokonywana jest bieżąca pielęgnacja terenów zielonych oraz nasadzenia uzupełniające. Wyróżnikiem proekologicznego nastawienia Spółki są ponadto rozwiązania przyjazne dla środowiska, np. zastosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych emitujących mniejszą ilość dwutlenku węgla do atmosfery, lub gdzie jest to możliwe, korzystanie z sieci miejskiej. Ponadto wszelkie działania inwestycyjne, w przypadkach tego wymagających, są uzgadniane z odpowiednimi organami.
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego angażuje się również w działania związane ze społecznością lokalną, biorąc m.in. udział w Toruńskich Targach Nieruchomości, na których można zapoznać się ze szczegółami oferty mieszkaniowej. TTBS dba o bieżącą promocję swoich działań: każde zasiedlenie budynku jest opisywane w mediach lokalnych, wspiera również materialnie inicjatywy lokalne. W 2017 roku pomoc taką otrzymali hokeiści na trawie reprezentujący klub Pomorzanin Toruń. Spółka jest również aktywnym pracodawcą wspomagającym redukcję bezrobocia w mieście – w ubiegłym roku zatrudniony został stażysta na podstawie oferty z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia.

Z Orłami Polskiego Budownictwa

W 2017 roku Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zostało wyróżnione prestiżową nagrodą „Orły Polskiego Budownictwa”, w kategorii Zasłużony dla Budownictwa za całokształt swojej działalności. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród w branży budownictwa, przyznawana firmom łączącym dynamikę działalności z wysoką jakością. Wcześniej, bo w 2013 roku, Spółka otrzymała w tym samym konkursie II nagrodę oraz w 2015 roku III nagrodę w kategorii Budownictwo Mieszkaniowe. Toruńskie TBS może poszczycić się również tytułem laureata oraz zdobyciem Srebrnego Godła podczas 10. Jubileuszowego Europejskiego Forum Jakości. Z kolei uhonorowaniem działań związanych z gospodarowaniem powierzonymi zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego poziomu zarządzania w zakresie profesjonalizmu, jakości, bezpieczeństwa i wiarygodności gospodarczej, jest przyznany w 2015 roku tytuł Lidera Zarządzania Nieruchomościami. Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez TTBS zostało również docenione w największym ogólnopolskim konkursie „Jakość Roku” organizowanym przez Fundację Qualitas, którego celem jest promocja jakości świadczonych usług. W jego dwóch kolejnych edycjach (2013 i 2014 r.) Spółka została wyróżniona tytułem „Jakość Roku” w kategorii usługa, za budowę mieszkań na zasadach najmu. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska z siedzibą w Toruniu.

(fot. 1 Toruńskie TBS)

(fot. 2 Toruńskie TBS)

(fot. 3 Toruńskie TBS)

(fot. 4 Toruńskie TBS)

(fot. 5 Toruńskie TBS)

Wydania archiwalne