TBS 2018

Po raz kolejny Redakcja Strefy Gospodarki postanowiła przyjrzeć się działającym w naszym kraju Towarzystwom Budownictwa Społecznego. Efektem tej pracy jest kolejna edycja Ogólnopolskiego Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego tym razem za rok 2018.

Poniżej prezentujemy Państwu pełną postać Rankingu. W tym roku postanowiliśmy nagrodzić najlepszą piątkę krajowych liderów. Oceniane były różne sfery działalności TBS-ów począwszy od zarządzania nieruchomościami, poprzez politykę kadrową, inwestycje a skończywszy na prowadzonej działalności z obszaru CSR. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Beata Żółtowska, Prezes Zarządu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.: Jesteśmy zaszczyceni zdobyciem wysokiego II miejsca w Ogólnopolskim Rankingu TBS. To sygnał do dalszego działania i docenienie naszej ciężkiej pracy. Toruńskie TBS jest małą Spółką, ale z dużym potencjałem. Obecnie koncentrujemy się na dwóch realizacjach. Pierwszą jest IV etap O/M JAR. Zaplanowaliśmy tam mieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych, poruszających się m.in. na wózkach inwalidzkich. W budynku znajdzie się przychodnia, sale do dziennej rehabilitacji, najemcy zostaną otoczeni teleopieką. Swoją placówkę będą miały pielęgniarki środowiskowe. Druga realizacja to siedem budynków z mieszkaniami gminnymi na O/M Glinki. Oddaliśmy już do użytku dwa budynki, trzeci jest w trakcie budowy. Mieszkania budowane z Gminą Miasta Toruń są odpowiedzią na szerokie potrzeby

Ogólnopolski Ranking Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2018

1. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
3. Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
4. Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
6. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu

Wydania archiwalne