W CHRZANOWIE BEZ ZMIAN

…czyli kolejny rok z rzędu Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie została nagrodzona tytułem Dobra Spółdzielnia, tym razem za rok 2018-ty. Konsekwencja w zarządzaniu, rzetelna realizacja planów remontowo-modernizacyjnych i szeroka działalność społeczno-wychowawcza to tylko jedne z faktorów decydujących o sukcesie chrzanowskich spółdzielców. Z Aleksandrem Biegaczem, prezesem zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie rozmawia Łukasz Osypiński

Panie Prezesie Dobra Spółdzielnia 2018 w rękach PSM. To już niemal tradycja…
Jak zawsze uznanie zewnętrznych, niezależnych, gremiów sprawia nam olbrzymią satysfakcję, to nagroda dla wszystkich członków naszego zespołu i potwierdzenie wysokiej jakości naszej pracy, ale jednocześnie też duże zobowiązanie do tego, aby jakość naszej pracy utrzymać, kontynuować działanie na rzecz osób zamieszkujących nasze zasoby i członków PSM.

Wybory Samorządowe AD 2018…czy to utrudnia Wam codzienną pracę?
Jesteśmy w specyficznej sytuacji ponieważ posiadamy zasoby mieszkaniowe na terenie trzech gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. O naszych relacjach decydują ludzie z którymi współpracujemy. W dwóch miastach będziemy mieć nowych włodarzy – optymistycznie patrzymy w przyszłość z nadzieją na rzetelny, merytoryczny kontakt na rzecz dobra naszych mieszkańców. Aktualnie najtrudniejsza sprawa na styku „władze samorządowe – spółdzielnia mieszkaniowa” to bezwzględnie gospodarka odpadami. Związek Międzygminny nie do końca dostrzega specyfikę budynków wielorodzinnych i na tym polu mamy sporo do poprawy. Na przyszły rok przewidujemy kilka inwestycji w kryte wiaty na odpady, mam nadzieję, iż uda nam się osiągnąć konsensus ze Związkiem Międzygminnym w tym temacie.

Jesteście jednym z liderów w kwestii działalności społeczno-wychowawczej.
Działalność ta finansowana jest przez dochody osiągane przez Spółdzielnię, nie obciąża bezpośrednio członków. Kierowana jest głównie w stronę dzieci i seniorów, jednak są organizowane również aktywności dla całych rodzin. Prowadzimy szereg kół zainteresowań (około dwudziestu w całym roku), turnieje i zawody sportowe, półkolonie letnie i zimowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zloty mieszkańców, pikniki rodzinne i spotkania świąteczne w tym spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących pomocy. Bazą do tej działalności są dwa kluby „Pegaz” w Chrzanowie i „Promień” w Libiążu o łącznej powierzchni przeszło 700m2.

Jak w kontekście ciężkiej sytuacji na rynku budowlanym wygląda tegoroczna realizacja planów remontowych i modernizacyjnych?
Faktycznie jedyne problemy jakie mamy są związane ze znalezieniem wykonawców. Dobra koniunktura na rynku budowlanym, zwiększona zapewne z powodu roku wyborczego liczba inwestycji miejskich, mocno utrudniły nam działanie jednak pomimo to nie mamy żadnych opóźnień. Jesteśmy również na finiszu inwestycji związanej z budową 32 garaży, aktualnie trwają procedury związane z otrzymaniem pozwoleń na użytkowanie.

(fot. 1 – PSM Chrzanów)

(fot. 2 – PSM Chrzanów)

Wydania archiwalne