Spółdzielnia dla mieszkańców

Ubiegłoroczny Jubileusz 60-lecia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” stanowił podsumowanie jej dorobku, a szczególnie osiągnięć z ostatniego dziesięciolecia. Uroczystość była też okazją do refleksji, podziękowań oraz wręczenia nagród i wyróżnień działaczom samorządowym oraz wieloletnim pracownikom.

„Do zarządzania dodajemy idee!”
Długoletnia historia, sytuacja finansowa oraz stan techniczny zasobów potwierdzają, że kluczem do sukcesu OSM „Przyszłość” jest skuteczne zarządzanie, zacięcie biznesowe oraz podejmowanie inwestycji i działań postulowanych przez członków Spółdzielni. Przekłada się to na podnoszenie komfortu i jakości życia blisko 19 tys. mieszkańców zajmujących 11 tys. lokali w Opolu i Ozimku, m.in. poprzez nowe instalacje: ciepłej wody z likwidacją podgrzewaczy gazowych (1.061 lokali w 20 budynkach), wodnej i wodno-kanalizacyjnej (2.562 lokale, 38 budynków), wewnętrznych linii zasilających (3.132 lokale, 33 budynki), anten zbiorczych TV (143 budynki) oraz dobudowę balkonów (614, 22 budynki). Na bieżąco realizowane są prace termomodernizacyjne (obniżenie rocznych kosztów ogrzewania o ponad 50%). W ostatniej dekadzie zrealizowano ponadto 1.654 miejsca postojowe, 7,4 km chodników z kostki brukowej, a także 1,7 km dróg pożarowych. Modernizacje obejmują też małą architekturę i zagospodarowanie terenów zielonych.

„Razem możemy więcej!”
Rozwój Spółdzielni wzmacnia zaangażowanie mieszkańców, którzy włączają się w podejmowane przez Zarząd inicjatywy (m.in. konkurs „Odmień swoje podwórko”). Wieloletni dialog i doświadczenie w rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców, umożliwia wdrażanie różnorodnych form samopomocy finansowej: np. 10-letnie finansowanie spłaty dobudowy balkonów dla grup mieszkańców czy system spłaty w 36-miesięcznych ratach wykonania instalacji ciepłej wody dla członków indywidualnych. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-kulturalną, obejmującą m.in. zajęcia sportowe, taneczne, warsztaty artystyczne, naukę języków obcych, spotkania okolicznościowe oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży. Coraz większego znaczenia nabiera działalność skupiająca seniorów, którzy uczestniczą w tworzeniu atrakcyjnych dla siebie form spotkań. Ponadto corocznie organizowane są festyny osiedlowe. Stabilna sytuacja ekonomiczna i wypracowywana nadwyżka finansowa, pozwalają na długoterminowe planowanie i podejmowanie nowych wyzwań.

(Fot. 1 – Gala Jubileuszu 60–lecia OSM „Przyszłość”)

Wydania archiwalne