Czujemy się częścią miejskiej tkanki

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie jest firmą niezwykle silnie związaną z miastem, w którym wyrosła. I nie chodzi tu tylko o dostarczanie mieszkańcom energii cieplnej. Spółka aktywnie działa na różnych polach, wpisując się w promocję miejskiego hasła „Koszalin – centrum Pomorza”.

MEC już lata temu przyjęła zasadę, że będzie firmą, która nie skupia się tylko na swojej statutowej działalności, czyli wytwarzaniu energii cieplnej. Jest spółką gotową do realizacji ogólnomiejskich projektów, jak i do pomocy w przeprowadzaniu najróżniejszych inicjatyw stowarzyszeń, fundacji czy poszczególnych mieszkańców. – Chcemy być partnerem zarówno dla samorządu, jak i dla wszystkich mieszkańców, i to nie tylko dlatego, że jesteśmy firmą z większościowym udziałem kapitału samorządowego – mówi Robert Mania Prezes Zarządu MEC. – Myślę, że cechuje nas otwartość, chęć angażowania się w nowe inicjatywy i troska o nasze miasto.
Wyrazem tej ostatniej jest realizowanie z Urzędem Miasta i innymi instytucjami miejskiego programu ograniczania niskiej emisji, odpowiadającej w głównym stopniu za zanieczyszczenie powietrza. Obecnie emisja z ciepłowni MEC ma niewielki wpływ na to, czym oddychają mieszkańcy – w ostatnich kilkunastu latach spółka obniżyła emisję pyłów ze swoich ciepłowni ponad dwudziestokrotnie, a wywołującego efekt cieplarniany CO2 o 60%. W 2019 roku rozpocznie się budowa dodatkowych układów odpylania i odsiarczania, które jeszcze bardziej ograniczą emisję. Należy przy tym pamiętać, że kotły czy kominki w domach jednorodzinnych nie mają żadnych instalacji oczyszczania spalin i 100% pochodzących z nich zanieczyszczeń osiada w najbliższym otoczeniu danego budynku.
Troska o ekologię to również szeroka akcja edukacyjna, prowadzona w przedszkolach i szkołach. MEC przekazuje im materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia lekcji ciepła systemowego na poszczególnych etapach przedszkolnej i szkolnej edukacji. W ten sposób firma trafia do najmłodszych mieszkańców miasta, a starszych o swojej działalności informuje w corocznym biuletynie „Ciepły Koszalin”, dołączanym do lokalnej prasy oraz za pośrednictwem internetu. Informacje przekazywane są także przy bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, a tych, z racji zaangażowania MEC w życie miasta, nie brakuje.
Firma włącza się w przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, charytatywne i rekreacyjne, organizowane przez instytucje kulturalne, kluby sportowe, stowarzyszenia czy grupy mieszkańców. W ten sposób przyczynia się do promocji miejskiego hasła „Koszalin – centrum Pomorza”. – Wbrew pozorom, jak mówią niektórzy, nie uważam, byśmy byli prowincją. Zbyt wiele ciekawych i pozytywnych rzeczy się u nas dzieje, by tak było. Cieszymy się, że jako spółka mamy w tym swój udział, że jesteśmy częścią żywej, miejskiej tkanki – dodaje Prezes R. Mania.

(fot. 1 – Nie skupiamy się tylko na naszej działalności. Jesteśmy firmą otwartą
i zaangażowaną w życie miasta i mieszkańców – mówi Robert Mania Prezes Zarządu)

Wydania archiwalne